TMD – Temporomandibulær dysfunksjon

Mange nakkeskadde sliter også med TMD – en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egn diagnose med en diagnosekode.

Helsedirektoratet har gitt ut en retningslinje som gir anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

 • Myalgi (muskelsmerte)
 • TMD-relatert hodepine
 • Artralgi (leddsmerte)
 • Forskyvning av leddskive med normalisering
 • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/-artrose)
 • Forskyvning av leddskive uten normalisering, med eller uten begrenset gapeevne
 • Hypermobilitet

Nettkurs: Mer liv – mindre smerte

Lasse Aakervik som er Fysioterapeut, MNFF har de siste to årene utviklet et nettkurs, «Mer liv – mindre smerte». Kurset har tidligere blitt gjennomført som et terapeutledet/veiledet kurs (med u.t som veileder). 

Han tar en pause fra veiledete nettkurs inntil videre, og legger heller fokus på å følge opp deltakerne i en privat Facebook-gruppe – hvor kursdeltakere kan gå igjennom kursmaterialet når det passer for den enkelte.

Tilbakemeldingene på kurset har vært svært gode, men en av tankene bak å fortsette nettkurset med ny plattform, er muligheten for langvarig fellesskap, støtte og samarbeid. Han ser at tidligere kursdeltakere kan ha behov for nettopp det, for å lykkes med å gjennomføre ønskede endringer.

I gruppa vil man også motta nyttig informasjon og inspirasjon – over tid. 

Kostnaden på terapeutledet kurs var 1000 kr, men prisen er betraktelig redusert nå. 

Kurset er nå tilgjengelig for 200kr via www.smerteskolen.com

Kursavgiften inkluderer evigvarende tilgang på kursmaterialet og FB-gruppa. 

5% av omsetningen doneres også til Sykehusklovnene!

LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022

LIvskvalitet – Folkehelsekonferansen

Frivillighet + samfunnsdeltakelse = folkehelse ❤ livskvalitet!

Befolkningens livskvalitet er en av Norges viktigste ressurser. Det er et uttalt mål for den nasjonale folkehelsepolitikken at befolkningen både skal leve lenge og ha god livskvalitet gjennom hele livet. 

Hva er livskvalitet?

Fortsett å lese «LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022»

Helsekompetanse

Pasientrettigheter

Hvordan vi finner, forstår og anvender medisinsk informasjon, og hvordan vi navigerer, sorterer, benytter oss av og samhandler med helsevesenet ( – andre instanser?)

HOD: Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023.

Den krevende pasientrollen 

Siv Hilde Bergs viktige kronikk «Det er ikke farlig å ha det vondt» har med rette både fått og gitt stor respons! I brukerperspektiv fanger den selve mestringen av pasientrollen, som er kompleks og vanskelig å fylle. På den ene siden handler det om å bli sett og forstått for den man er. På den andre siden kreves en betydelig innsats, ferdigheter og høy grad av helsekompetanse for å benytte seg av mange pasientrettigheter. 

Les hele saken her fra psykologitidsskrifte.no.

Dine journaldokumenter fra sykehus vil kunne deles via kjernejournal

Helsepersonell som behandler deg, vil kunne se dokumenter fra dine pasientjournaler i kjernejournalen din. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp for deg.

Innhold

 1. Pasientjournal og kjernejournal
 2. Hva slags opplysninger deles fra pasientjournalen?
 3. Du kan begrense tilgangen til dine dokumenter
 4. Hvilke sykehus og behandlingssteder deler?
 5. Hvem kan slå opp?
 6. Dine helseopplysninger er sikre
 7. Har du spørsmål om dokumentdeling via kjernejournal?

Veiledning helsenorge.no

23 32 70 00

Telefontid mandag – fredag kl

Sist oppdatert søndag 25. oktober 2020