Formål

LFN’s formål er å hjelpe deg som nakkeskadd til å komme tilbake til et så fullverdig liv  som mulig. 

Dette vil vi gjøre ved å bistå deg med med råd og veiledning.

Videre vil foreningen drive aktivt informasjonsarbeid overfor de instanser nakkeskadde kommer i kontakt med. 

Vi vil dessuten drive holdningsskapende arbeid generelt, og øke forståelsen for, og kunnskapen om, hva en nakkeskade innebærer.

(Med nakkeskade mener LFN: Hode-nakke-ryggskade som følge av en nakkesleng eller tilsvarende skademekanisme.)