Formål

LFN’s formål er å hjelpe deg som nakkeskadd til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig. Dette vil vi gjøre ved å bistå deg med råd og veiledning.

Videre vil foreningen drive aktivt informasjonsarbeid overfor de instanser nakkeskadde kommer i kontakt med.

Vi vil dessuten drive holdningsskapende arbeid generelt, og øke forståelsen for , og kunnskapen om , hva en nakkeskade innebærer.

( Med nakkeskade mener LFN: Hode-nakke-ryggskade som følge av en nakkesleng eller tilsvarende skademekaniske.)

 

Skroll til toppen