Politikk

regjeringen ikon

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste

Nyheit | Dato: 04.04.2024 Totalt fem kommunar får tilskot til arbeidet med Pasientens legemiddelliste gjennom Helseteknologiordninga. Det største tilskotet på 6,27 millionar kroner går til Bergen kommune, som i lengre tid har vore ein føregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste. Dei resterande midlane går til fire nordnorske kommunar. Pasientens legemiddelliste går ut på å skape […]

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste Read More »

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett. Det besluttet Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar i år gjennom forskriftsendringer. Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål.  Endringen i dataansvaret

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept Read More »

LFN var i møte med helsedirektoratet

LFN var i møte med helsedirektoratet. Leder Hanne Fjeldberg og Hjørdis K Dahle var torsdag 30. november i møte med Helsedirektoratet. I møtet la de fram LFNs  ønsker  om: men familien rundt, det sosiale, arbeidsforhold og samfunnsøkonomiske forhold  De påpekte behov for: (hvordan leve videre med smerter) og oppfølging fra helsevesenet.  ME , Migrene, trigeminus-neuralgier,

LFN var i møte med helsedirektoratet Read More »

Ber om innspill fra pårørende til ny strategi

Nyhet | Dato: 28.06.2019 Regjeringen skal lage en ny pårørendestrategi . Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil at alle pårørende skal kunne gi innspill til strategien, og har derfor opprettet en digital postkasse. Her kan du gi innspill. – Jeg har møtt mange pårørende med sterke historier. Flere av dem sliter seg helt ut på ansvaret

Ber om innspill fra pårørende til ny strategi Read More »

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling . Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. 19.03.2019 09:43 Aktivitetstall Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte. I

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018 Read More »

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg økte fra 4 700 i 2017 til 8 500 i 2018. Det ble utbetalt 207 millioner kroner gjennom ordningen i fjor. 13.03.2019 13:00 ​De fleste pasientene fikk dagkirurgi og utredninger for somatiske tilstander, men disse pasientene sto bare for 18 prosent av utbetalingene. Den største

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg Read More »

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet. 18.01.2019 09:12 ​Rapporten brukar erfaringar frå Noreg (blant dei legar som nyttar seg av e-konsultasjon (tekst, video og bilete) i dag, og kunnskap om bruk av e-konsultasjon

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt Read More »

Skroll til toppen