Politikk

Nye kriterier for anonyme helseopplysninger

For at en opplysning skal kunne behandles som anonym, må risikoen for identifisering av enkeltpersoner være ubetydelig . Det er konklusjonen i en ny vurdering fra Helsedirektoratet. Les hele saken her.

Ber om innspill fra pårørende til ny strategi

Nyhet | Dato: 28.06.2019 Regjeringen skal lage en ny pårørendestrategi . Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil at alle pårørende skal kunne gi innspill til strategien, og har derfor opprettet en digital postkasse. Her kan du gi innspill. – Jeg har møtt mange pårørende med sterke historier. Flere av dem sliter seg helt ut på ansvaret …

Ber om innspill fra pårørende til ny strategi Les mer »

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling . Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. 19.03.2019 09:43 Aktivitetstall Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte. I …

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018 Les mer »

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg økte fra 4 700 i 2017 til 8 500 i 2018. Det ble utbetalt 207 millioner kroner gjennom ordningen i fjor. 13.03.2019 13:00 ​De fleste pasientene fikk dagkirurgi og utredninger for somatiske tilstander, men disse pasientene sto bare for 18 prosent av utbetalingene. Den største …

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg Les mer »

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet. 18.01.2019 09:12 ​Rapporten brukar erfaringar frå Noreg (blant dei legar som nyttar seg av e-konsultasjon (tekst, video og bilete) i dag, og kunnskap om bruk av e-konsultasjon …

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt Les mer »

Pårørendeundersøkelsen 2018

Nå har du sjansen!Fortell oss om din situasjon som pårørende, så skal vi kjempe for at hverdagen din blir enklere. Ta undersøkelsen nå (6 min) Undersøkelsen er helt anonym. Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Allikevel blir pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har …

Pårørendeundersøkelsen 2018 Les mer »

Fortsatt vekst i polikliniske pasienter

I 2016 ga helseforetakene og private-ideelle sykehus helsehjelp til om lag 1,9 millioner pasienter . Det var 1,7 prosent flere enn året før. Poliklinikkene har størt vekst med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. ​SAMDATA: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016  I femårsperioden 2012 til 2016 var veksten på polikliniske konsultasjoner i overkant av 14 …

Fortsatt vekst i polikliniske pasienter Les mer »

Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov

Tjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene kan bli bedre, men mange kommuner gjør et viktig arbeid for å forbedre disse tjenestene. Det kommer frem i en kartlegging av helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene. Kartleggingen skal gi mer kunnskap om organiseringen, innholdet og samordningen av tilbudet. Kartlegging av helse og omsorgstjenestetilbudet …

Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov Les mer »

Skroll til toppen