Postadresse og telefon

LFN Sentralt:

Landsforeningen for nakkeskadde (LFN)

Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tlf. 24 10 24 00

Fax: 24 10 24 99

Skroll til toppen