Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert

Hvordan er helsepersonells erfaringer med og holdninger til digitale helsetjenester? Hvor tilfredse er de? Nå er resultatene fra Helsedirektoratets årlige helsepersonellundersøkelse om e-helse her. 

Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023: 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023. Ser vi på utviklingen fra 2019 til 2023, har tilfredsheten økt med 6 prosentpoeng.  

Skroll til toppen