Organisasjoner

ORGANISASJONER

Helse Norge – Regjeringens helseportal

Regjeringens helsportal

Helse Norge

NHF (Norges Handikappforbund)
Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse

. Hovedmålgrupen er bevegelseshemmede.

LFN Oslo
LFN Oslo er et av LFN sine 15 lokallag. Vi jobber hovedsakelig med likemannsarbeid og avholder møter for våre medlemmer.

Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en landsomfattende forening for personer med ryggmargsskader, deres pårørende og andre interesserte 
og er tilknyttet Norges Handikapforbund. Foreningen har lokallag eller kontaktperson i alle fylker og har i dag i underkant av 1000 medlemmer på landsbasis

Manuellterapi.no
Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet

. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
LKB ble stiftet i 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund. Foreningen har lokallag eller kontaktperson i alle fylker og har i dag i underkant av 1000 medlemmer på landsbasis.

TULF (Trafikk og Ulykkesskaddes Landsforbund)
Trafikk og Ulykkesskaddes Landsforbund TULF er en upolitisk hjelpe-organisasjon som ble etablert i 1995 og drives av skadde og pårørende på frivillig basis.

Ryggforeningen
Ryggforeningen i Norge har medlemmer med mange ulike diagnoser. En av diagnosene er scoliose, og gjennom bla. bruk av nettsiden vår har folk med scoliose-plager blitt kjent med hverandre.

TMD-foreningen
Mange nakkeskadde sliter med kjeveleddskader i tillegg til sine nakkeskader. Er du en av de kan kanskje TMD hjelpe deg.

Muskel Skjelett Tiåret (MST)
Den norske delen av «The Bone and Joint Decade 2000-2010».

Muskelskjellettsatsingen MUSS

Skroll til toppen