Om LFN

Om LFN

LFN er en interesseorganisasjon etablert i 1993 og ledet av tidligere skadde. Vår målsetning er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Vårt medlemskap er åpent for alle skadde, pårørende og andre interesserte, og omfatter også medlemskap i Norges handikapforbund. Du er velkommen som medlem hos oss.

Vi arbeider for at medlemmene skal få rettigheter til behandling og rehabilitering, riktig diagnose, aksept og forståelse i helsevesenet. og er behjelpelig med; informasjon og rådgivning i saker som medlemmene er oppe i mht. sin helsesituasjon.

LFN driver likemannsarbeide.  Tanken bak dette er at «skadde hjelper» skadde.  Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien sammen med den skadde.

Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

Likepersonen har taushetsplikt.

Ta kontakt med oss om du ønsker å få til et møte. 

Skroll til toppen