Nyheter 2013

Overlege slår alarm: – Nakkepasienter får uforsvarlig behandling

200 pasienter ved Rikshospitalet har ventet i nærmere ett år på nakkeoperasjonen kronprinsesse Mette-Marit fikk etter fem uker. Ifølge overlege Haldor Slettebø er ventetiden farlig lang.

– Dette er utvilsomt uforsvarlig behandling. Resultatet etter operasjon blir dårligere fordi de har ventet for lenge, sier den nevrokirurgiske overlegen.

NRK 21.11.2013

Unner ikke min verste fiende slike smerter

Da smertene var som verst sto Morten Hobæk og gråt mens han lente seg mot kjøkkenbenken. Han hevder det offentlige sviktet etter nakkeprolapsen.

NRK 21.11.2013

Ekspertenes råd etter Mette-Marits operasjon: Egeninnsats det viktigste nå

 

– Dette er ingen kongelig sykdom. Årlig tar 800 nordmenn samme operasjon som Kronprinsessen, sier overlege Haldor Slettebø.

VG 19.11.2013

Diagnosens utilstrekkelighet

Ved sykemelding, arbeidsavklaringspenger (AAP), søknad om uføretrygd og henvisning til fysioterapi kreves det en diagnose. Primært har det vært leger som har bestemt hvilken diagnose som skal stilles på en pasient. Hva skjuler seg så bak diagnosene?

Fysioterapeauten 19.11.2013

Lang ventetid fører til dårlig score

Det norske helsevesenet scorer dårligere enn gjennomsnittet av andre land som deltar i en ny internasjonal undersøkelse. 

Manuellterapi.no 15.11.2013

 Lang ventetid fører til dårlig score

Det norske helsevesenet scorer dårligere enn gjennomsnittet av andre land som deltar i en ny internasjonal undersøkelse.

Manuellterapi.no 15.11.2013

Mette-Marit må hasteopereres

 

Kronprinsesse Mette-Marit skal opereres for prolaps i nakken.

Tv2.no 13.11.2013

Høie åpnet kvalitetsregistre.no

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag nettportalen kvalitetsregistre.no.

På denne nettportalen ligger resultatene fra 45 ulike registre hvor behandlingsresultater er vurdert innen ulike sykdomsgrupper.

Helse- og omsorgsdepartementet 11.11.2013

Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013.   Les saken.

Helse-og omsorgsdepartementet 08.11.2013

Pensjonistene straffes for skattelettelsene

Regjeringen senker skatten for alle med lønnsinntekt og formue, men øker trygdeavgiften som også betales av pensjonister og trygdede. – Det føles veldig urettferdig. Dette blir lagt merke til av landets mange pensjonister, sier Pensjonistforbundet.

NRK 08.11.2013

Knekte nakken i 1988 – no er ho klar for «Ingen grenser»

 

Året var 1988. Kristin Maridal var på arbeid som journalist. Brått brasa ein bil inn i høgre sida på bilen hennar. Då ho skulle snu på hovudet kjende ho det: Ho hadde fått ein svært alvorleg nakkeskade.

NRK

 

Nytt bilbelte gjør det mindre vondt å krasje

En ny type sikkerhetsbelte reduserer kreftene man blir utsatt for ved kollisjon.

Aftenposten 13.09.2013

Flere hundre kan kreve erstatning etter trafikkulykker

Trafikkskadede kan nå kreve oppreisning fra staten dersom gjerningsmannen ikke har gjort opp for seg. Personskadeforbundet tror mange ofre ikke får det med seg.

NRK 11.09.2013

Trening, kognitiv intervensjon eller operasjon?

En randomisert studie som sammenliknet avstivningsoperasjon med kognitiv intervensjon og trening ved kroniske ryggsmerter, fikk stor oppmerksomhet etter at den ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte studien i en stor artikkel som reiste spørsmål ved hvorfor det var så mange ortopediske operasjoner i USA. Også en randomisert studie som sammenliknet operasjon og veiledet trening ved impingement syndrom eller kronisk senebetennelse i skulderen ble omtalt (2). To av spørsmålene som ble stilt var: Hva er grunnen til at ryggkirurger og skulderkirurger er blant de best betalte legene i USA? Hvorfor blir pasientene operert når fysioterapi kan gi like gode resultater?  I denne artikkelen vil jeg legge vekt på noen studier som har sammenliknet operasjon og fysioterapi, og i tillegg diskutere hvordan tankeendring kan føre til endret sykdomsatferd og bedre muskelstyrke. Trening etter vanlige muskelfysiologiske prinsipper kan ha vesentlig større betydning for pasienter med menisk- eller korsbåndskade enn for ryggpasienter, men det diskuteres ikke i denne artikkelen.
 

Fagkronikk i Fysioterapeauten 9/13 – publisert 21.10.2013

Med fokus på funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager

Fysioterapeuter tar i bruk kategoriseringsverktøy, spørreskjema og funksjonstester for å kartlegge, undersøke og vurdere funksjon og funksjonsendring over tid hos sine pasienter. Gjennom Fond til etter- og videreutdanning ble vi tildelt prosjektmidler for å undersøke måleegenskaper ved sentrale måleinstrumenter som benyttes ved ryggplager.  Studien ble gjennomført ved Nakke- og ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland Universitetssjukehus og var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen (HiB) og Haukeland Universitetssjukehus (HUS). 

Fagkronikk i fysioterapeauten 9/13 – publisert 21.10.2013

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

– Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til norske pasienter. Det er en forutsetning for videreutvikling av helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Midlene skal bidra til mer forskning ved sykehusene og ved de private, ideelle sykehusene som har driftsavtale med helseregionene.

Det er særlig viktig med forskning innen områdene hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer, inkludert demens.

For hvert av disse områdene er det etablert nasjonalt forskningssamarbeid mellom sykehusene. Kunnskap gjennom forskning er et nødvendig virkemiddel for å vite hvordan vi best kan møte utfordringene disse sykdommene representerer.

I tillegg er det ønskelig med mer forskning innen såkalte smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, borreliose og fibromyalgi. Forskningsbasert kunnskap bør ligge til grunn for utforming av nasjonale anbefalinger om behandling og oppfølging til pasienter med disse sykdommene. Det pågår relevant forskning innen flere av disse sykdommene, og med den foreslåtte styrkingen vil disse forskningsområdene få et ytterligere løft.

Les mer om statsbudsjettet 2014

Helse-og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene. 

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Styrker legevakten med 50 millioner kroner

 

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

– Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge. Det er avgjørende å sikre befolkningen tilgang til god og øyeblikkelig hjelp der de bor, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Helsedirektoratet får ansvaret for å forvalte midlene gjennom en egen tilskuddsordning til kommunene. Midlene skal blant annet brukes til kompetansehevende tiltak.

Regjeringen har i denne stortingsperioden iverksatt flere andre tiltak som direkte og indirekte påvirker legevakten positivt. Det er blant annet igangsatt et arbeid med utprøving av nasjonal kjernejournal og et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler.

Legevakten er et kommunalt ansvar, og en viktig del av den kommunale akuttberedskapen. En generell styrking av kommuneøkonomien vil styrke de kommunale tjenestene. Denne regjeringen har over flere år styrket kommuneøkonomien betydelig. Siden 2005 har kommunenes frie inntekter økt med nærmere 5 milliarder kr

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Uføre kan tape inntil 25.000

Regjeringen: – Berører bare dem som skulle bli uføre etter 2015

Et lovforslag fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan kutte uførepensjonen for stat og kommuneansatte med inntil 25.000 kroner årlig, mener Unio og KLP.

VG 08.20.2013

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Pressemelding 04.10.2013  – nr. 33/2013  Helse- og omsorgsdepartementet

Forsker på kroniske smerter

Denne uken startet leger og forskere arbeidet med å undersøke 525 personer, målet er å finne ut hvorfor tre av ti oppgir at de sliter med kroniske smerter.

nrk.no/trondelag 03.10.2013

Gir 100 millioner til sykehusforskning

Helseminister Jonas Gahr Støre varsler «tidenes beste sykehusbudsjett» når de rødgrønne legger frem sitt siste forslag til statsbudsjett.

Disse forskningsområdene får et løft:

 • Hjerte og kar
 • Muskel og skjelett
 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Kreft
 • Nevrologiske sykdommer (inkl. demens)
 • Helsetjeneste

– I tillegg løfter vi frem smerte og utmattelsessykdommer (ME, borreliose, fibromyalgi), som er et stort område som forårsaker mye lidelse, sier Støre.

Satsingsområdene er foreslått av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), og midlene skal fordeles ut til sykehusene basert på sykehusenes satsingsområder.

Les hele saken

Dagens medisin 26.09.2013

Enklere og raskere røntgen, MR og CT

Regjeringen vil øke kapasiteten på røntgen, MR og CT og dermed få ned ventetidene. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre varsler tre grep som vil bedre tilgjengeligheten for pasientene.

– Ved mistanke om alvorlig sykdom blir pasienten alltid prioritert. Men mange steder er det for eksempel lang ventetid for å ta en MR-undersøkelse av ett vondt kne. Derfor vil vi gjøre røntgeninstitutter til en del av fritt sykehusvalg, vi vil bevilge mer penger til poliklinisk radiologi og vi vil sørge for riktigere bruk av undersøkelser, sier Støre.

Fra 1. januar 2014 skal private radiologiske institutter inngå i ordningen med fritt sykehusvalg. Det vil si at man fritt kan velge røntgeninstitutt, på samme måte som man i dag kan velge sykehus.

– Man kan gå inn på nettet og se hvilke institutter som har kort ventetid i ditt nærområde, og be om undersøkelse der. Man kan også ringe nummeret for fritt sykehusvalg 800 41 004. Der møter en noen som kan hjelpe, sier Støre.

Støre varsler også at regjeringen vil øke bevilgningene til radiologi i statsbudsjettet for 2014. Samtidig advarer helse- og omsorgsministeren mot unødvendig bruk av undersøkelser. Manglende kunnskap kan føre til forsinkelser i utredningen av pasienten og ta opp kapasitet. Derfor skal Helsedirektoratet sluttføre retningslinjer for bildediagnostikk til bruk for primærhelsetjenesten. Det betyr at fastlegene får bedre grunnlag for å velge riktig undersøkelse. Dermed kan vi unngå unødige undersøkelser og det blir kortere å vente for de som blir henvist.

Les mer om tiltak som gjennomføres i Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsdepartementet 09.08.2013

 

Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 5. til 7. august 2013

Landsforeningen for Nakkeskadde deltok for første gang på den årlege rehabiliteringskonferansen i Haugesund for første gang. Stiftelsen Folkets Gave har gjort dette til ein tradisjon 1. veka i august kvart år. Konferansen i år var rekordstor og har etter kvart blitt av stor interesse for heile landet.

LFN deltok som «sponsor». Det vil seie at vi fekk vårt eige stand der vi kunne profilere foreningen bredt. I samband med debatten der bl.a. helse- og omsorgsministeren, leder for helse- og omsorgskomiteen og LO-leder deltok fekk LFN lovnad om å stille spørsmål til panelet;

LFN ved nestleiar Monica Findal fekk stilt følgjande spørsmål;

«Ein stor gruppe nakkeskadde står i dag uten pasientrettigheter i Norsk helsevesen. Dette gjelder pasienter med delvis eller heilt avrevne leddbånd i nakken. For slike skader finnes ingen prosedyre eller retningslinjer for diagnostikk og behandling.

I Norge har denne pasientgruppa blitt henvist til spesialister i nevrologi, men fordi nevrologer ikkje har fagleg kompetanse til å vurdere leddbåndskader, har pasienter blitt feilvurdert/feildiagnostisert.

–          Kva tankar har panelet angåande å få på plass eit fagleg forsvarleg tilbud om diagnostikk og behandling av disse pasientene?»

På dette spørsmålet tok helseministeren først til ordet. Han viste til møtet LFN hadde på ministeren sitt kontor den 6. mai og hadde i etterkant fulgt opp dette med å kontakte bl.a. helsedirektoratet. Problemstillingen er godt kjent, men diverre har ein ikkje komme så langt i dette arbeidet som ønska. Ettersom departementet har tatt initiativ til eit dialogmøte mellom LFN, helsedirektoratet og dei fremste ekspertar på området 21. august, vil ministeren følge nøye med og engasjere seg på ein slik måte at foreningen skal få grundig og gode svar. Det er no viktig å gjere ein skikkeleg vurdering med tanke på den kunnskap som finnst, ikkje minst bruken av bildediagnostikk.

Leder i helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) vedgjekk at nakkeskadde sin situasjon er eit stort problem i helsetjenesten. Likevel vedgjekk han som politiker at verken han eller helseministeren har mulighet for å overprøve spesialistene, men ser likevel heilt klart viktigheten å ta innover oss det som bl.a. skjer i utlandet. Dei ulike pasientgrupper er langt meir kunnskapsrike i dag gjennom lett tilgjengelige informasjonskanaler. Det er derfor svært viktig at pasientene blir lyttet til og blir tatt på alvor
.

LFN vil kome tilbake med meir informasjon om konferansen i neste nummer av Nakkenytt.

 

Rehabiliteringskonferansen «Folkets Gave» i Haugesund

I dag 5. august starter rehabiliteringskonferansen «Folkets Gave» i Haugesund. Landsforeningen for Nakkeskadde skal delta for første gang.
Vi har egen stand med rollere, nye medlemsblader og ny informasjonsfolder. Vi håper og tror LFN skal gjøre seg synlige i de tre dagene konferansen varer. Er du medlem eller nakkeskadd og bor i området er du hjeretlig velkommen innom vår stand for en prat.

Folkets Gave
folketsgave.no
Med folkelig begeistring planlegger stiftelsen Folkets Gave å gjøre Haugesund til rehabiliterings hovedstad på vestlandet

 
 
 

Nakkenytt nr. 1 / 2013 er nå tilgjengelig på nett

Nakkenytt nr. 1 2013

05.07.2013

Legenes spesialistutdanning gjennomgås

Som en oppfølging av rapporten «Framtidas pasientar treng framtidas legespesialistar», ber nå Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å konsekvensutrede forslagene i rapporten.

Helse-og omsorgsdepartementet  03.07.2013

Nye regler gir bedre pasientbehandling

Helsepersonell trenger raskere og sikrere tilgang til viktige opplysninger for å gi god pasientbehandling. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring lovendringer som skal gjøre tilgangen til helseopplysninger enklere.

Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.2013

– Flere hundre forsikringsoppgjør må behandles på ny

En fersk dom fra Høyesterett innebærer at et stort antall skadelidte kan ha krav på store summer i etteroppgjør fra forsikringsselskapene.

VG 16.06.2013

LFN Hedmark

Nå har vi endelig fått dannet et lokallag i Hedmark. Vi har et interim-styre på 3 medlemmer. Den 19. Juni skal vi ha et åpent møte på Thon Elverum, med advokat Einar Lohne. Håper at alle nakkeskadde som hører til Hedmark kan komme. Er du ikke medlem i LFN, kan du melde deg inn nå, eller på møtet.

elverum

07.60.2013

Nasjonal kjernejournal øker pasientsikkerheten

Kongen i statsråd vedtok fredag 31. mai forskrift om Nasjonal kjernejournal.

 Etablering av kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved å bidra til rask, sikker og trygg tilgang til et utvalg viktige opplysninger om den enkelte pasient. Dette er også et viktig skritt i retningen av målet om ”Én pasient – én journal”, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsdeparementet 04.06.0213

– Jeg gikk til operasjonen på høye hæler, ut derfra i sykebil

Behandlingen på sykehuset gjorde Mai Sandvin invalid. Likevel hevdet staten at hun ikke har krav på erstatning.

(Dagbladet): Det var meningen at operasjonen av en for trang ryggmargskanal i januar 2008 skulle bedre Mai Sandvins nakkesmerter, slik at hun kunne komme tilbake til jobben som helsesekretær ved Moss sykehus.

Men en operasjon som skulle være nokså grei skuring, endte katastrofalt.

Dagbladet 04.06.2013

 

Kjeveskadde nektes behandling – må betale av egen lomme

Kjeveleddspasient Erna-Marie Storenes håper å endelig få slippe de enorme kjevesmertene hos en kjeveortoped i London.

Hun tilhører gruppen med pasienter med alvorlige og smertefulle kjeveskader som føler seg lurt av norske helsemyndigheter. For et år siden ble de lovet behandlingstilbud i løpet av 2012. Men fortsatt må pasientene betale store summer fra egen lomme for behandling i utlandet.

TV2.no 02.06.2013

  Økt satsing på forskning i sykehusene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å øke bevilgningen til helseregionene med 100 millioner kroner for å styrke forskning i sykehusene.

– Forskning ved sykehusene er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt, trygt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud til norske pasienter. Det er en forutsetning for videreutvikling av helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Midlene skal bidra til mer forskning ved sykehusene og ved de private, ideelle sykehusene som har driftsavtale med helseregionene.

Det er særlig viktig med forskning innen områdene hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer, inkludert demens.

For hvert av disse områdene er det etablert nasjonalt forskningssamarbeid mellom sykehusene. Kunnskap gjennom forskning er et nødvendig virkemiddel for å vite hvordan vi best kan møte utfordringene disse sykdommene representerer.

I tillegg er det ønskelig med mer forskning innen såkalte smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, borreliose og fibromyalgi. Forskningsbasert kunnskap bør ligge til grunn for utforming av nasjonale anbefalinger om behandling og oppfølging til pasienter med disse sykdommene

. Det pågår relevant forskning innen flere av disse sykdommene, og med den foreslåtte styrkingen vil disse forskningsområdene få et ytterligere løft.

Les mer om statsbudsjettet 2014

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2014, sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent. Det er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Styrker legevakten med 50 millioner kroner

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å heve kvaliteten og kompetansen i legevakten.

– Legevakten er en sentral og viktig tjeneste for befolkningen i Norge. Det er avgjørende å sikre befolkningen tilgang til god og øyeblikkelig hjelp der de bor, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Helsedirektoratet får ansvaret for å forvalte midlene gjennom en egen tilskuddsordning til kommunene. Midlene skal blant annet brukes til kompetansehevende tiltak.

Regjeringen har i denne stortingsperioden iverksatt flere andre tiltak som direkte og indirekte påvirker legevakten positivt. Det er blant annet igangsatt et arbeid med utprøving av nasjonal kjernejournal og et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler.

Legevakten er et kommunalt ansvar, og en viktig del av den kommunale akuttberedskapen. En generell styrking av kommuneøkonomien vil styrke de kommunale tjenestene. Denne regjeringen har over flere år styrket kommuneøkonomien betydelig. Siden 2005 har kommunenes frie inntekter økt med nærmere 5 milliarder kr

Helse- og omsorgsdepartementet 14.10.2013

Utvalg skal utrede akutt helsehjelp utenfor sykehus

Regjeringen oppnevnte i dag et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

 Pressemelding 04.10.2013  – nr. 33/2013  Helse- og omsorgsdepartementet

Forsker på kroniske smerter

Denne uken startet leger og forskere arbeidet med å undersøke 525 personer, målet er å finne ut hvorfor tre av ti oppgir at de sliter med kroniske smerter.

Les mere 

nrk.no/trondelag 03.10.2013

Gir 100 millioner til sykehusforskning

 

Helseminister Jonas Gahr Støre varsler «tidenes beste sykehusbudsjett» når de rødgrønne legger frem sitt siste forslag til statsbudsjett.

Disse forskningsområdene får et løft:

 • Hjerte og kar
 • Muskel og skjelett
 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Kreft
 • Nevrologiske sykdommer (inkl. demens)
 • Helsetjeneste

– I tillegg løfter vi frem smerte og utmattelsessykdommer (ME, borreliose, fibromyalgi), som er et stort område som forårsaker mye lidelse, sier Støre.

Satsingsområdene er foreslått av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), og midlene skal fordeles ut til sykehusene basert på sykehusenes satsingsområder.

Dagens medisin 26.09.2013

 

Enklere og raskere røntgen, MR og CT

Regjeringen vil øke kapasiteten på røntgen, MR og CT og dermed få ned ventetidene. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre varsler tre grep som vil bedre tilgjengeligheten for pasientene.

– Ved mistanke om alvorlig sykdom blir pasienten alltid prioritert. Men mange steder er det for eksempel lang ventetid for å ta en MR-undersøkelse av ett vondt kne. Derfor vil vi gjøre røntgeninstitutter til en del av fritt sykehusvalg, vi vil bevilge mer penger til poliklinisk radiologi og vi vil sørge for riktigere bruk av undersøkelser, sier Støre.

Fra 1. januar 2014 skal private radiologiske institutter inngå i ordningen med fritt sykehusvalg. Det vil si at man fritt kan velge røntgeninstitutt, på samme måte som man i dag kan velge sykehus.

– Man kan gå inn på nettet og se hvilke institutter som har kort ventetid i ditt nærområde, og be om undersøkelse der. Man kan også ringe nummeret for fritt sykehusvalg 800 41 004. Der møter en noen som kan hjelpe, sier Støre.

Støre varsler også at regjeringen vil øke bevilgningene til radiologi i statsbudsjettet for 2014. Samtidig advarer helse- og omsorgsministeren mot unødvendig bruk av undersøkelser. Manglende kunnskap kan føre til forsinkelser i utredningen av pasienten og ta opp kapasitet. Derfor skal Helsedirektoratet sluttføre retningslinjer for bildediagnostikk til bruk for primærhelsetjenesten. Det betyr at fastlegene får bedre grunnlag for å velge riktig undersøkelse. Dermed kan vi unngå unødige undersøkelser og det blir kortere å vente for de som blir henvist.

Les mer om tiltak som gjennomføres i Helse Sør-Øst

Helse- og omsorgsdepartementet 09.08.2013

Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 5. til 7. august 2013

Landsforeningen for Nakkeskadde deltok for første gang på den årlege rehabiliteringskonferansen i Haugesund for første gang. Stiftelsen Folkets Gave har gjort dette til ein tradisjon 1. veka i august kvart år. Konferansen i år var rekordstor og har etter kvart blitt av stor interesse for heile landet.

LFN deltok som «sponsor». Det vil seie at vi fekk vårt eige stand der vi kunne profilere foreningen bredt. I samband med debatten der bl.a. helse- og omsorgsministeren, leder for helse- og omsorgskomiteen og LO-leder deltok fekk LFN lovnad om å stille spørsmål til panelet;

 LFN ved nestleiar Monica Findal fekk stilt følgjande spørsmål;

«Ein stor gruppe nakkeskadde står i dag uten pasientrettigheter i Norsk helsevesen. Dette gjelder pasienter med delvis eller heilt avrevne leddbånd i nakken. For slike skader finnes ingen prosedyre eller retningslinjer for diagnostikk og behandling.

I Norge har denne pasientgruppa blitt henvist til spesialister i nevrologi, men fordi nevrologer ikkje har fagleg kompetanse til å vurdere leddbåndskader, har pasienter blitt feilvurdert/feildiagnostisert.

–          Kva tankar har panelet angåande å få på plass eit fagleg forsvarleg tilbud om diagnostikk og behandling av disse pasientene?»

På dette spørsmålet tok helseministeren først til ordet. Han viste til møtet LFN hadde på ministeren sitt kontor den 6. mai og hadde i etterkant fulgt opp dette med å kontakte bl.a. helsedirektoratet. Problemstillingen er godt kjent, men diverre har ein ikkje komme så langt i dette arbeidet som ønska. Ettersom departementet har tatt initiativ til eit dialogmøte mellom LFN, helsedirektoratet og dei fremste ekspertar på området 21. august, vil ministeren følge nøye med og engasjere seg på ein slik måte at foreningen skal få grundig og gode svar. Det er no viktig å gjere ein skikkeleg vurdering med tanke på den kunnskap som finnst, ikkje minst bruken av bildediagnostikk.

Leder i helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H) vedgjekk at nakkeskadde sin situasjon er eit stort problem i helsetjenesten. Likevel vedgjekk han som politiker at verken han eller helseministeren har mulighet for å overprøve spesialistene, men ser likevel heilt klart viktigheten å ta innover oss det som bl.a. skjer i utlandet. Dei ulike pasientgrupper er langt meir kunnskapsrike i dag gjennom lett tilgjengelige informasjonskanaler. Det er derfor svært viktig at pasientene blir lyttet til og blir tatt på alvor.

LFN vil kome tilbake med meir informasjon om konferansen i neste nummer av Nakkenytt.

Legenes spesialistutdanning gjennomgås

Som en oppfølging av rapporten «Framtidas pasientar treng framtidas legespesialistar», ber nå Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å konsekvensutrede forslagene i rapporten.

Helse- og omsorgsdepartementet 03.07.2013

Nye regler gir bedre pasientbehandling

Helsepersonell trenger raskere og sikrere tilgang til viktige opplysninger for å gi god pasientbehandling. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring lovendringer som skal gjøre tilgangen til helseopplysninger enklere.

Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.2013

Nasjonal kjernejournal øker pasientsikkerheten

Kongen i statsråd vedtok fredag 31. mai forskrift om Nasjonal kjernejournal.

 Etablering av kjernejournal skal gi økt pasientsikkerhet ved å bidra til rask, sikker og trygg tilgang til et utvalg viktige opplysninger om den enkelte pasient. Dette er også et viktig skritt i retningen av målet om ”Én pasient – én journal”, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsdeparementet 04.06.0213

– Jeg gikk til operasjonen på høye hæler, ut derfra i sykebil

Behandlingen på sykehuset gjorde Mai Sandvin invalid. Likevel hevdet staten at hun ikke har krav på erstatning.

(Dagbladet): Det var meningen at operasjonen av en for trang ryggmargskanal i januar 2008 skulle bedre Mai Sandvins nakkesmerter, slik at hun kunne komme tilbake til jobben som helsesekretær ved Moss sykehus.

Men en operasjon som skulle være nokså grei skuring, endte katastrofalt.

Dagbladet 04.06.2013

Kjeveskadde nektes behandling – må betale av egen lomme

Kjeveleddspasient Erna-Marie Storenes håper å endelig få slippe de enorme kjevesmertene hos en kjeveortoped i London.

Hun tilhører gruppen med pasienter med alvorlige og smertefulle kjeveskader som føler seg lurt av norske helsemyndigheter. For et år siden ble de lovet behandlingstilbud i løpet av 2012. Men fortsatt må pasientene betale store summer fra egen lomme for behandling i utlandet.

TV2.no 02.06.2013

Legene vegrer seg mot ny «mirakelmedisin

Flere utenlandske forskere og leger mener LDN kan ha helsemessig effekt på mer enn 170 ulike sykdommer, deriblant ME, MS, Alzheimer og kreft. Behandlingen er ikke godkjent i Norge, og norske leger vegrer seg mot å skrive ut resepten. Pasientene fortviler.

Aftenbladet 22.05.2013

– Han sier noe helt annet til pasientene sine enn han sa som vitne mot meg i retten

Nakkeopererte Liv Lyng mener hun kan bevise at statens legeekspert taler med to tunger.

– For meg føles det som om pasientskadeordningen er for leger og helsepersonell og mot pasientene, uttalte Liv Oddhild Lyng (50) til Dagbladet etter at hun hadde tapt kampen mot Pasientskadenemnda i Borgarting lagmannsrett i månedsskiftet mars-april

Dagbladet 19.05.2013

Har høyere risiko for kronisk whiplash

Personer som opplever egen helse som dårlig, har økt risiko for å få kroniske nakkeslengplager etter en bilulykke.

Dagens medisin 14.05.2013

Muskel-/skjelettsykdommer plager flest og koster mest

Muskel- og skjelettsykdommer og skader koster samfunnet mellom 69-73 milliarder kroner i året. Det fremkommer av rapporten «Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet».

Les rapporten her.

Manuellterapi.no 14.05.2013

Dansker har funnet mirakelkur mot ryggsmerter

Ny kur mod rygproblemer kan spare behandlinger for millioner.

De tre danske forskere fra Syddansk Universitet, Claus Manniche, Hanne Albert og Joan Solgaard mener at have opdaget, hvad rygsmerter, herunder diskusprolapser, kan komme af. Og svaret er opsigtsvækkende.

Jyllandsposten 12. mai 2013

Ellen Årtun tildelt Rygg- og nakkeprisen 2013

Kiropraktor og ph.d. student Ellen Årtun høstet heder og ære for sin studie om nakke- og ryggsmerter hos barn og unge under helgens Tverrfaglige Ryggforum på Vika Atrium i Oslo. Innovasjonsprisen gikk til manuellterapeut Elisabeth K. Bjelland for sitt arbeid med svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter.

Kiropraktikk.no

Smertefritt – helt uten behandling?

Lidelsen rammer 30 prosent av den norske befolkningen og står bak 50 prosent av alle nye uføretrygdytelser. Likevel blir de få tilbud som finnes kuttet eller lagt ned.

Av Anna Tostrup Worsley prosjektleder, gründer, blogger og profesjonell pasient

Aftenposten.no 23.04.2013

Tusenvis kan havne på sosialhjelp

Neste år vil mange tusen mottagere miste arbeidsavklaringspenger. Tusenvis av trygdede kan havne på sosialen.

DN.no 19.04.2013

Klarere rettigheter for pasientene

Pasientene skal få raskere og mer konkrete tilbakemeldinger fra sykehusene. Det er et av målene med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Helse- og omsorgsdepartementet 12.02.2013

Marianne brakk nakken – fikk ikke ambulanse

Med sterke smerter forsøkte hun forgjeves å skaffe ambulanse fra AMK-sentralen.

Et halvt døgn senere fikk Marianne Krane konstatert alvorlig nakkebrudd. 

Avisa Nordland 06.04.2013

Strammer inn på bildediagnostikkbruk

Helsedirektoratet kommer nå med retningslinjer som skal bidra til en likere praksis og mindre overforbruk av bildediagnostikk, som røntgen og MR ved blant andre knær- og ryggplager.

Dagens Medisin 05.04.2013

Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 789 hvor statsråden i sitt svar hevder at Stortingets vedtak nr. 484 omhandler ikke funksjonell MR. Dette er feilinformasjon fra statsrådens side. Norge har ratifisert WHOs retningslinjer, og Stortinget i sitt vedtak forsterket det. I WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 koder er både funksjonell MR og CT helt sentrale behandlingsmetoder. Er ikke bruken av funksjonell MR og CT til for å eliminere og finne årsak for diagnostisering av pasienten?

600 er med på grasrotopprør mot helsevesenet

Ti leger skrev nylig en kronikk om hvordan helsevesenet i Norge kan forbedres. 600 har tatt kontakt med forfatterne. I dag lanseres bevegelsen: Helsetjenesteaksjonen.

Torgeir Bruun Wyller og en annen lege som står bak aksjonen, Jannicke Mellin-Olsen, sier at helsearbeidere, pasienter og pårørende ikke lenger finner seg i administrativ overstyring fra et viltvoksende byråkrati.

Aftenposten 20. mars 2013

Styrking av pasienter og pårørende stilling

Pasienter, brukere og pårørende får rett til innsyn og rett til å uttale seg i tilsynssaker. Helse- og omsorgstjenesten får plikt til å informere om hva som gjøres for å hindre at uønskede alvorlige hendelser gjentar seg.

Helse- og omsrogsdepartemeter 23. mars 2013

Babyen kan brekke nakken eller bli drept

Bare sju av hundre kler av barnet vintertøyet før det settes i bilsetet. – En dødsfelle. Babyen kan brekke nakken og bli drept, advarer Nina Davidsen (46) hos Babyshop.

Bakgrunnen er en ny, svensk undersøkelse som viser at foreldre flest setter det tykt vinterkledde barnet rett inn i barnesetet, uten å tenke på at dette utsetter de små for stor dødsrisiko, hvis ulykken først er ute.

Statssekretær lovte smerteavklaring

Under en smertekonferanse i helgen ble det hevdet at helseforetakene ikke følger opp departementets oppdrag om å styrke tilbudet til kroniske smertepasienter.

Statssekretær Kjell Erik Øie lovte å følge opp.

Dagens medisin 12.03.2013

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis

I perioden 2004 – 2010 ble seks barn operert for antlantoaksial rotasjonsfiksasjon ved Oslo Universitetssykehus, Oslo

En sjelden, men viktig årsak til torticollis hos barn er atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. Dersom pasienten går udiagnostisert i mer enn tre måneder, er kirurgi som oftest eneste behandlingsalternativ. I denne artikkelen presenterer vi våre erfaringer med operativ behandling av sent diagnostisert atlantoaksial rotasjonsfiksasjon hos barn.

Tidsskrift for den norske legeforening 05. mars 2013

Fridde til Jonas og fikk ja.

«Kvifor blir ein diskriminert om ein ikkje klarer å jobbe fullt?» 

Då gruppeleiar i Tysvær Arbeider-parti, Sigmund Lier skulle hente sonen sin i barnehagen i  2005, enda han i ei trafikkulykke som endra livet hans. Med blikket retta mot helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre slo han i helga eit slag for kronikarane.

Tysvær Bygdeblad 07.03.2013

Vi er ikke enige i at hun ble skadd av behandlingen

Nakkeopererte Liv Lyng (50) ble dopet ned og holdt fast av to sykepleiere. Hun knuste staten i tingretten. Nå er ankesaken i gang.

I juni 2011 slo Oslo tingrett fast at det gikk galt da nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (50) ble dopet ned og holdt fast av to sykepleiere. Men staten nektet å godta den knusende dommen. I dag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

SOL.NO 07.03.2013

 

store

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Hvor langt har man kommet i arbeidet med de faglige retningslinjene for kompliserte nakkelidelser, som departementet ba direktoratet i 2004 om å utarbeide, og dermed sikre at alle nakkeskadde kan få en adekvat diagnose ut fra ICD- 10- diagnosesystemet og følgelig den oppfølgingen denne pasientgruppen behøver?

Les svaret her.

Forslag til nasjonal kjernejournal

Nasjonal kjernejournal vil være en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen vil være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet du blir syk.

Helse- og omsorgsdepartementet 04.02.2013

Krasjtestdukken Eva

‎»Kvinner har opptil tre ganger så høy risiko for å få nakkeslengskader som menn. Likevel brukes bare mannlige krasjtestdukker når bilprodusentene gjør tester for å få bilene mer whiplash-sikre
. Det vil svenske forskere endre på. De har nå utviklet verdens første krasjtestdukke på størrelse med en gjennomsnittskvinne. Vi har vært i Göteborg og møtt krasjdukken Eva.» Innslaget starter etter 14 minutter.

Se innslaget her

Helse- og omsorgsministeren holder tale om sykehusene

Onsdag 30.01. presenterer helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre for første gang sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

Talen holdes før et felles foretaksmøte for de fire regionale helseforetakene. Det er første gang det holdes et felles foretaksmøte etter at Stortinget endret helseforetaksloven.

Talen vil inneholde krav som kommer i foretaksmøtet, en gjennomgang av hvordan statsråden vil følge opp Stortingets budsjettvedtak om sykehusene, og generelle helsepolitiske betraktninger for 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet , pressemeldign 29.01.2013

Ønsker at folk skal kunne logge seg på sin egen pasientjournal

Hvis programvareselskapet Dips i Bodø får det som de vil, kan du i fremtiden sitte hjemme i sofaen å logge deg på din egen pasientjournal.

NRK/NORDLAND 21.01.2013

Ny fastlegeforskrift innført

Fra 1. januar 2013 trådte ny fastlegeforskrift i kraft. I praksis betyr det at pasienten lettere skal komme i kontakt med legekontoret på telefon. Det skal gå raskere å få time og legen skal gjennomføre flere hjemmebesøk.

Forskriften som pdf

FFO.no  07.01.2013

Bivirkninger kan meldes med BankID

Pasienter kan nå benytte BankID når de melder fra om bivirkninger via den offenlige ID-porten Altinn.

Dagens Medisin 07.01.2013

Uenige om diagnoser

En skandinavisk stuide viser at allmennleger bruker svært ulike diagnoser på pasienter med såkalte  «uspesifikke  helseplager».

Mauellterapi.no 04.01.2013

Nytt tilbud til kjeveplagede

Fastlegene får nå muligheten til å henvise pasienter med invalidiserende smerter og ubehag i kjeveledd og tyggemuskulatur til et nytt tverrfaglig tilbud i Bergen.

Dagens medisin 02.01.2013

Skroll til toppen