Bokomtale – nakken det svake punkt

Nakken – det svake punkt

Ny og viktig bok som forklarer hvorfor pasienter med nakkeskade over tid kan utvikle forskjellige helseproblemer, som for eksempel ME, reumatisme, migrene, hjerteproblemer, allergier og tarmsykdommer.

Omtale av Viggo Sørensen, LFN

Tilrettelagt for pasienter.

Denne boka presenterer konsekvensene og behandlingen av et skadet nakkeledd på en klar og forståelig måte. Resultatet har blitt et oppslagsverk for leger og terapeuter med detaljerte faglige avsnitt. Boka er også tilrettelagt for pasienter. Den følger en pasient igjennom behandlingsforløpet, og har dessuten ordliste som er veldig forklarende.

En ustabil nakke kan utløse en rekke biokjemiske reaksjoner som for eksempel en forhøyet produksjon av Nitrogenoksyd som igjen kan ødelegge cellenes «energifabrikk» mitokondriene, samt binde seg til og ødelegge vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Behandling og terapi

Forfatter av boken Dr. Bodo Kuklinski er spesialist i medisin og direktør for Diagnostikk- og terapisenteret for miljøsykdommer i Rostock, Tyskland. Medforfatter er dr. Anja Schemionek.

Gjennom sin målrettet diagnostikk, kunnskap innen biokjemi, oppdaget dr. Kuklinski hvordan en ustabil nakke kan påvirke hele kroppen. Hans forskning bygger på et bredt vitenskapelig grunnlag.

Han utviklet terapien basert på tre søyler og som er beskrevet i denne boken. Han er overbevist om at mange av sykdommene vi i dag bare ser på som skjebnesvangre, faktisk kan behandles med enkle og rimelige midler!

De tre terapisøylene innebærer blant annet å tilføre kroppen det den mangler av mineraler, vitaminer og sporstoffer, samt å «overdosere» med B12 vitamin. Grunnen til dette er nøye forklart i boken.

Feil i erstatningssaker

Et lite tankekors som man kan gjøre når man har lest boken, er at betingelsen for å få erstatning i det norske rettssystemet ved en nakkeskade er direkte feil. Den skadde må nemlig ha meldt inn til helsevesenet om symptomer på nakkeskade innen 72 timer etter et traume.

Dette står jo i sterk kontrast til det som står i boka, nemlig at et sykdomsforløp kan oppstå flere år etter at skaden inntraff. De biokjemiske virkningene av at det er slark i nakkeregionen vises lenge etter selve traumet, og da i form av sykdommer som ME, reumatisme, migrene, hjerteproblemer, allergier og tarmsykdommer, osv.

Boken er oversatt fra tysk av lege Knut Birger Kvist. Han har jobbet etter dr. Kulkinski sine teorier i ti år. Dr. Kvist har spesialutdannelse i å behandle muskel og skjelettplager og har deltatt i flere forsknings studier på området. Han har også fått bidrag og hjelp til å få oversatt denne viktige boken av NKL.

Boka heter: Nakken – det svake punkt og er utgitt på

Forlagshuset Vest, Langgata 30, 4306 Sandnes

www.commentum.no

Nakken det svake punkt
Nakken det svake punkt
Skroll til toppen