Rapporter

2012

Magne Rø Status ved whiplashassosiert sykdom

Behandlingstilbud til pasienter som har Temporomandibulær dysfunksjon (TMD)

2011

Murphy – Radiologic Evaluation for Chronic Nec Pain – engelsk versjon

2009 

Mikkonen Pain Res Manag fMRI kinemri – engelsk

2008

Task Force on Neck Paine

Traumatologi ligamentskade

2007

Whiplash danmark – artikkel bl.a. fra FirdaFysikalmed

Wiplash-kommisionen Forutsetninger operasjon.

2006    

Nakkesleng assosierte nakkeskader

Legeforeningens Retningslinjer for vurdering av Nakkeskader


Kunnskapsenter rapport om nakkeskader – diagnostisering og behandling av nakkeslengskader

2005      

Whiplashkommissionen i Sverige sin slutrapport. 

Diagnostiske kriterier for instabilitet ( engelsk versjon )

2003    

Mitsem kriterier QTF

2000

NOU Forsikring Røsegutvalget

Magne Rø – Nakkeslengskade. Diagnostikk og evaluering. Metodevurdering basert på egen litteraturgransking.

Skroll til toppen