Nyheter

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett. Det besluttet Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar i år gjennom forskriftsendringer. Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål.  Endringen i dataansvaret […]

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept Read More »

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten. Det er Helsedirektoratet og Bufdir som har samarbeidet om de nye faglige rådene, de nye rådene erstatter de midlertidige som Bufetat tidligere har fulgt.

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging Read More »

Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Hvem kan delta? Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter som er henvist til smerteavdelingene eller fysikalskmedisinske avdelinger ved Oslo

Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter Read More »

Antall fastleger øker 

Helsedirektoratet presenterer denne uke sin halvårsrapport for allmennlegetjenesten. Den viser at antallet fastleger har økt. – Vi er svært glade for at rekrutteringen til fastlegeyrket nå øker igjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.  167 nye fastleger Så langt i år har veksten i antallet fastleger i fastlegeordningen vært større enn i tidligere år, med en økning

Antall fastleger øker  Read More »

Sandra (23) brakk nakken i førstegangstjenesten – får ikke erstatning

Sandra fikk varige mén i førstegangstjenesten. Likevel nekter Statens pensjonskasse henne yrkesskadeerstatning. – Man tror man er forsikra, men så er man egentlig ikke det, sier Sandra Myrskog Kronberg. Snart har det gått to år siden hendelsen som skulle forandre livet hennes for alltid. Nå kjemper hun en kamp mot Statens pensjonskasse, som mener hun

Sandra (23) brakk nakken i førstegangstjenesten – får ikke erstatning Read More »

Ustabile led i nakken er relativt almindeligt efter whiplash

Et helt nyt studie viser, at videofluoroskopi af nakken er et potentielt følsomt værktøj til diagnosticering og evaluering af ustabilitet. Undersøgelsen giver mulighed for at foretage undersøgelse under bevægelse af nakken. På det tidspunkt, hvor forskerne gik i gang, var der ingen undersøgelser af den diagnostiske nøjagtighed af videofluoroskopi til skelnen mellem raske og skadede

Ustabile led i nakken er relativt almindeligt efter whiplash Read More »

Skroll til toppen