media 2011 – 2001

 2011

Norske kirurger kan vise til gode resultater av mikrodiskektomi etter lumbale skiveprolaps. 

Dagens Medisin 28.11.2011

Når helseparadigmer faller

Hvorfor blir noen pasienter så sinte når man diskuterer sammenhengen mellom kropp og sinn?

Anna Tostrup Worsley har 17 års erfaring som profesjonell pasient i det norske helse- og trygdevesenet. Hun er forfatter av boken «Kronisk» og blogger om sine tanker om helsepolitikk og velferd på www.diagnostisert.no

Crocks ødelegger føttene, og gir rygg- og nakkeskader

Kast dem i søpla, oppfordrer bår fot- og fysioterapeaut.

Dagbladet 26.11.2011

Presser folk inn i uføretrygd

Treghet i Nav fører til at folk gir opp og havner utenfor arbeidslivet for alltid, frykter Høyre. – Når systemet svikter, så presser vi folk inn i uføretrygd.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen reagerer sterkt på at over 65.000 Nav-brukere fortsatt venter på en detaljert plan for hvordan de skal komme tilbake i jobb.

– Hele ankerpunktet med arbeidsavklaringspenger er jo at mottakerne skal ha en aktivitetsplan, sier stortingsrepresentanten.

www.nrk.no 19.10.2011

Litt for mye Paracet kan være dødelig

Det er kjent at store doser smertestillende med paracetamol er helsefarlig. Men tar du jevnlig et par tabletter for mye, kan også det ta livet av deg.

NRK 23.11.2011

Regjeringen nekter kjeveskadde legehjelp

Svært mange pasienter med kjeveskader går i årevis med enorme smerter og ender opp på uføretrygd fordi de får verken diagnose eller behandling. Den må de betale for selv – i utlandet.

For Monica Ottesen Roskifte startet det hele etter at hun fikk nakke og kjeveskade under en vanskelig fødsel i 2003.

TV2 21.11.2011

Kasteballer i et uverdig spill

Av Thorleif Næss

Leserbrev i Bergens Tidende 15.11.2011

Med rett til å krenke

Leserbrev i Bergens Tidende 02.11.2011

Angst og depresjon gir ikke nakkesleng og wiplash

Leserbrev av Holger Ursin,IUni Helse, Universitetet i Bergen

Bergens Tidensde 29.10.2011

Smertens problem

Smerten må, til tross for sin subjektive natur, erkjennes 
og håndteres som medisinsk realitet av leger, helseledere og politikere.

Kronikk fra Aftenposten 26.10.2011

NRK Radio Nakkeskader kommer av psykiske problemer

18.10.2011 Han er avdelingsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor II ved Universitetet i Bergen. Sammen med seks andre forskere har han i en fersk artikkel i det internasjonale tidsskriftet Spine vist at angst og depresjon øker risikoen for senere kronisk nakkeslengskade (whiplash).  Intervju med Marit Mork Knudsen

NRK 18.10.2011

Angst er årsaken til nakkesleng ifølge m forskning

¨Krenkende å ikke bli trodd, sier to nakkeskadde

Se oppslag fra Bergens Tidende 18.10.2011 

Forklarer nakkesleng med angst

Nakkesleng skyldes angst og depresjon, ikke kollisjoner, mener forskere. Likevel er rundt 3000 personer uføretrygdet med diagnosen nakkesleng.

Aftenposten.no  18-10-2011

Nakkesleng og angst

Forskere baserer seg på tro uten viten om de faktiske forhold. De er med på å nedverdige og stigmatisere

medmennesker som må avsløre at de har tendens til å oppleve tilbakevendende angst eller depresjon

i sine vanlige liv.

Bergens Tidende 22.10.2011

Nedverdigende å få penger uten å gjøre noe

Åse Olsen føler at Nav har gitt henne opp. Hun er en av om lag 70.000 AAP-mottagere som ikke får den oppfølgingen de har krav på.

 

Trygdereformen skulle «få folk opp om morran» og ut i arbeid.  Likevel pøser NAV ut arbeidsavklaringspenger til brukere som bare går hjemme.

www.nrk.no 17.10.2011

Whiplash vanskelig for forsikringsselskaper

Erstatningskrav etter whiplashskader er ofte svært vanskelige saker for forsikringsselskapene.

Nei-Jens fjerner sykefradraget

Rammer 60.000 syke.

Syke og pårørende skal ikke lenger kunne skrive av store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler på skatten.

VG 05.10.2011

Nå kommer midtmontert airbag

General Motors lanserer nå midtkollisjonspute for å redusere risikoen ved sidekollisjoner.

REDUSERER NAKKEBELASTNING: Ved sidekollisjon fra høyre, slynges føreren sideveis innover i kupeen, der ingenting tar imot (til venstre). Med midtkollisjonsputen reduseres belastningen, spesielt på nakken

VG 30.09.2011

 

Mer utsatt i syvsetere: Farligere med smell bakfra

I en kompakt syvseter sitter de bakerste passasjerene med hodet bare noe få centimeter fra bakluka.  Det kan gi livsfarlige skader i en påkjørsel bakfra.

VG 17.09.2011

Nordisk trafikkpris til svensk forsker

Maria Krafft har gjennom sin forskning bidratt til å gjøre hverdagen tryggere for både voksne og barn i bil.  Nå belønnes hun med Nordisk Trafikksikkerhetsråds pris.

Trygg Trafikk  09.09.2011

Ny forskrift skal gi sikrere pasientjournaler

En ny forskrift skal sørge for bedre sikkerhet rundt elektronisk pasientjournaler og andre helseregistre.

Dagens Medisin 05.07.2011

Lanserer nytt verktøy for sykmeldere

Helsedirektoratet har brukt over 18 måneder på å utvikle en ny faglig veileder for sykmeldere. Nå er den omsider på nett.

Dagens Medisin 04.07.2011

Trygg Trafikk – Det er et spørsmål om liv og død

Andelen norske foreldre som setter barn under fujre år  bakovervendt i bilen er bare på 36 prosent.  Men andelen har skutt i været siden i fjor.

VG  15.06.2011

Barna sikres dårligst i landet

Kun 14 prosent av foreldrene sikrer små barn i bakovervendt bil i Hedmark.  Det er dårligst i landet. – Dermed utsettes mange for unødig fare, sier prosjektleder Carina Henske i Trygg Trafikk.

Østlendingen 14.06.2011

 

Forbannnelsen med å bli ufør

Paradokset er at det politikerne sparer på å tyne syke og svake kan komme til å koste mer enn de sparer.

Aftenposten 11.06.2011

Best funksjon ved ryggoperasjon

Operasjon av kroniske smerter i nedre del av ryggen gir ryggpasientene større bedring i funksjonsnivå enn rehabilitering alene.

Dagens Medisin 07.06.2011

 

Brukket nakke eller blåmerke?

Så stor kan forskjellen være mellom forovervendt og bakovervendt sikring.  Foreldre vet hva som er tryggest, likevel plasseres barn forovervendt i bil.

Tryg Trafikk 07.06.2011

Treningsintensitet avgjørende for kronisk smerte

yppig frekvens, stor belastning og lang varighet av treningsøkter henger sammen med mindre kronisk smerte.

Dagens Medisin 27.05.2011

Tvunget til å vitne om hvor hardt de holdt henne

Nakkeopererte Liv Lyng (49) ble neddopet og holdt fast av sykepleiere under gastroskopi.

Våknet opp arbeidsufør.

Dagbladet 25.05.2005

Ofte psykiatri ved ryggsmerter

Norsk forskning viser at nærmere en tredel av personer med uspesifikke ryggsmerter har minst en psykiatrisk lidelse.

Dagens medisin 24.05.2011

6 av 10 vil behandles utenlands

Seks av ti vil benytte seg av muligheten for å bli behandlet i et annet europeisk land, viser en ny undersøkelse.

Dagens medisin 12.05.2011

Legene er kjøpt og betalt

Elleve år og to runder i retten tok det før Linda Ellefsrud fikk den erstatningen hun mente hun hadde krav på etter Åsta-ulykka. Legene har for tette bånd med forsikringsselskapene, mener hun.

NRK .NO//nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland

 

132 mininyheter om samhandlingsreformen

I forbindelse med samahandlingsreformen foreslås det 2 nye lover, endringer i 42 lover og opphevelse av 3 lover. Her får du en kort gjennomgang av de viktigste endringene.

Regjeringen 18.04.2011


 

Tidlig behandling skal lønne seg

Kommunene vil få flere oppgaver og midler til å utføre dem. Regjeringen vil for neste år foreslå å flytte fem milliarder kroner fra staten til kommunene for å dekke kommunenes utgifter til sykehusbehandling og til å bygge opp tilbud for utskrivningsklare pasienter.

Helse- og omsorgsdepartementet 08.4.2011

Når skal helsetilsynet ta pasienten alvorlig?

– Helsetilsynet har ikke fremskaffet gode og representative data i kjølvannet av de nye helselovene.  Uten slike data blir det umulig å sikre forsvarlig behandling av den enkelte pasient.

Dagens medisin 06.04.2011

 

Midlertidig uføre har også rett til yrkesskadeerstatning

– Dette betyr mye for mange, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby om Arbeidsrettens dom der arbeidstakere med en godkjent yrkesskade har rett til erstatning selv om de har fått tidsbegrenset uførestønad og ikke et endelig vedtak om uførepensjon.

Fagbladet 30.03.2011

Leier inn vikarleger for 145 millioner kroner

Sykehusene kjøte legetjenester for 145 millioner kroner fra private byråer i fjor. I tillegg henter kommunene legevikarer fra byråene.  Ingen av dem har avdekket skandaler slik vi har sett i eldreomsorgen.

Dagens medisin 24.03.2011

Trafikksikkerhet – Barn i bil

Forovervendt eller bakovervendt.

Risikoen for å bli drept eller skadet er fem ganger høyere i forovervendte barnestoler enn i bakovervendte.  Barn bør derfor sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til de er fire år.

TTrygg Trafikk

Anine Bentzon, spesialist i anestesiologi

Dagens Medisin -28.02.2011

Barn må få informasjon ved foreldres sykdom

Når mor eller far er syke, kan det være vanskelig å gi barna den omsorgen og oppfølgingen de trenger.  Da er det viktig at også helsetjenesten trår til, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under landeringen av boka «Meg også» tirsdag.

Regjeringen 16.03.2011

Få får medhold etter klage

Drøyt en av ti som klager på nei til dekning av utgifter til behandling i utlandet, får helt eller delvis medhold.

Dagens medisin 15.03.2011

Boblejakker kan redusere effekten av bilbelte

Tykke boblejakker kan redusere effekten av bilbelte i ulykker.  Det kan utgjøre effekten mellom lettere og alvorlig skade.

Dagbladet 12.02.2011

Legemangel sinker PET-diagnostikk

I fjor ble det utført færre enn 3500 PET/CT-undersøkelser i Norge. Med full kapasitet burde det ha vært gjennomført opptil 6150 undersøkelser. Legemangel er den store flaskehalsen.

Dagens medisin 10.03.2011

Nordmenn kan få dekket operasjon i EU

Venter du i eviglang operasjonskø for å fiske en hofte eller en skulder? I fremtiden kan du gjennomføre inngrepet i Frankrike eller Belgia. Staten betaler.

Les også : Bjørnstad: En gledelig nyhe

Europaparlamentet vedtar i dag etter all sannsynlighet et direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet innebærer at pasienter kan velge å få helsehjelp i ett av de 30 EU- og EØS-landene, og at hjemlandet må betale utgiftene.

Direktivet er definert som en del av det indre markedet, og det vil derfor bli en del av EØS-avtalen. Dermed vil nordmenn i helsekø kunne få behandling i store deler av Europa.

Norske myndigheter plikter å betale for helsetjenesten hvis det gjelder behandling som man har krav på etter norsk lov, men kostnadene kan ikke overstige det som tilsvarende behandling koster i Norge.

For sykehusinnleggelse kreves det at hjemlandet har forhåndsgodkjent behandlingen for at pasienten skal få refundert utgiftene. Det samme gjelder behandling som er risikabel, involverer høyteknologisk utstyr eller kan utsette pasienten for fare.

Aftenposten    18.02.2011

2010

– Stoltenberg bør bytte ut arbeidsministeren

Statsminister Jens Stoltenberg må lete etter en ny arbeidsminister dersom Hanne Bjurstrøm ikke er frisk nok til å jobbe igjen etter nyttår, krever Fremskrittspartiet. En gammel nakkeskade har satt arbeidsministeren ute av spill i snart seks uker. Sykmeldingen er nå forlenget til 4. januar

VG 13.12.10

Fikk 9,5 mill. etter nakkesleng 

Kjell Einar Anderssen (44) ble torsdag tilkjent 9,5 millioner kroner i erstatning etter en nakkeslengskade.

VG  11.11.10

Flere nakkeslengofre blir trodd

Stadig flere norske pasienter vinner fram i kampen for å få erstatning fra forsikringsselskapene. Men fortsatt er nakkeslengofre prisgitt legens interesse.

Bergensavisen  11.11.2010

Staten nekter å betale for ødelagt helse -pdf

Nakkeopererte Liv Oddhild Lyng (48) ble bedøvet og holdt nede av to sykepleiere.

12.04.2010

Dagbladet

Kronisk nakkeslengsyndrom er ingen indikasjon for kraniocervikal fiksasjon

Hypotesen om at nakkeslengskade forårsaker strukturelle skader i nakken har vært gjenstand for forskning i flere år, men det har vist seg å være vanskelig å dokumentere slike funn vitenskapelig. I de senere år har man rettet oppmerksomheten mot støttestrukturer i overgangen mellom hodet og de to øverste nakkevirvlene.

Tidsskr Nor Lægeforen 2005

 

Kaffe kan lindre nakke- og skuldersmerter

En ny doktoravhandling viser at kaffedrikkere fikk mindre PC-smerter enn andre.

TV2-nyhetene 31.01.29\010

 2009

Beskyttelse mot nakkesleng dårligere for kvinner

Beskyttelse mot nakkesleng i nye biler er 30 prosent dårligere for kvinner enn for menn.

VG 24.12.09

Doktorgad – Nakkesleng kan skade sener i nakken,

Bertel Rune Kaale disputerer den 13. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Clinical aspects in the late stage of whiplash injury”. Resultat frå denne studien tyder på at det føreligg skader på leddband og membranar i overgangen mellom nakke og hovud hos pasientar med whiplashplager

November 2009

Gastronomiundersøkelse – våknet opp ufør

Nakkeopererte Liv ble bedøvet og holdt nede av to sykepleiere

Var i jobb før gastroskopiundersøkelse.  Våknet opp 100 prosent ufør.  NPE sier nei til erstatning.

Dagbladet  09.11.2009

REHABILITERINGUKA 2009– i Trondheim  19. – 23. oktober.

Ingebrigt Steen Jensen og helseministeren har en ting felles – de reiser landet rundt og snakker om samhandling – hver på sin måte. En høstdag i september møttes et utvalg rehab-folk fra hele landet og fikk

forklart hvor viktig det er at vi spiller hverandre gode

ex.In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5.

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och skulle kunna resultera från extrinsiska förolämpningar till cellen som osmotiskt termiska, toxisk och traumatisk effekt (Farber et al, 1981).ansiktsrodnad, huvudvärk, effekt på visuell funktion)..

Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1.Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar.

Hyperlipidemi e.Användningen av internet att förskriva behandlingar för erektil dysfunktion bör starkt motarbetas eftersom det inte uppfyller behovet av direkt läkare-patientkontakt i bedömningen av alla patienter med denna klaga.

ex.  Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0..

Detta resulterar i högre oral biotillgänglighet hos hund (54%) och honråtta (44%), jämfört med hanråtta (15%) och mus (17%). Nackdelarna inkluderar specifika kontraindikationer som samtidig användning av nitrater med avseende på sildenafil och den relativa kostnaden.

Skadelig med diagnosen «whiplash-hodepine»

– Diagnosen whiplash-hodepine kan være mer skadelig enn selve whiplashen, sier professor Lars Jacob Stovner.

Dagens medisin  16.10.2009

Nav sliter med et berg av ubehandlede saker.

Nærmere 200.000 saker ligger ubehandlet hos NAV. Vi sliter med et berg av ubehandla saker. Det går utover brukerne som ikke får svar på sine søknader. De kan ikke vente i all evighet. Vi har heller ikke ekstraressurser for å få unna sakene, sier leder i NTL NAV, Jarle Berge om situasjonen i NAV.

Dagbladet  15.06.2009

Leder av Wiplashforbundet kastet på gata

Ivar ( 60 ) ble hjemløs etter NAV-tabbe. Ble uteligger da NAC sluttet å batale ham uføretrygd.

Dagbladet  15.06.2009

Sosial- og helsedepartementet går i bresjen med nye publikumstjenester

– «Sosial- og helseporten» er et bidrag til å gjøre livet litt enklere, sa helseministeren da han sammen med sosialministeren åpnet departementets nye internettportal (sosialoghelse.no). Sosial- og helsedepartementet er det første departementet som er ute med en sektorovergripende portal for å veilede sine målgrupper videre i «internettjungelen».

Pressemelding nr. 40

Helse- og omsorgsdepartementet  22.05.01 .

NAV-ansatte for ikke den dataopplæringen de trenger for å kunne behandle sønkader.

Derfor sliter NAV i Oslo:

* Manglende opplæring * Forstår ikke dataprogrammene * Mange sykemelder seg

* Blir ikke hørt av ledelsen

Dagbladet  20.05.2009

Arbeidstilsynets tilsynsrapport om NAV

05.06.2009

Gå på sosialen, sa de.

Tre leger og ti erklæringer sier Sonja er for syk til å jobbe.  Likevel får hun ikke uføretrygd av NAV.

Dagbladet 13,01,2009

2008

Nytt møtested for mennesker med kroniske lidelser 

Da jeg leste artikkelen «Kjenner du som sliter» i sisteutgaven av Lokalavisen, fikk jeg lyst til å fortelle litt herfra …

Lokalavisen  4. november 2008

Undervurderer smertene ved spenningshodepine

Spenningshodepine er noe de fleste opplever iblant. – Fordi det er så vanlig, blir smertene hos dem som er kronisk plaget, undervurdert, sier Lars Jacob Stovner, avdelingsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine.

VG   29. september 2008

Hjulet som slingrer
Arbeid og velferd. To ord som skinner og lyser, kjernen i den norske stoltheten. Hvorfor blir det så vanskelig når de skal forenes i Nav?

Aftenposten: 4. september 2008

Nakkesmerter gir mindre presisjon i armbevegelsene

Personer med kroniske nakke­smerter har mindre presisjon i arm­beve­g­elsene, både når de peker mot synlige mål og når de skal bes­temme ret­ning og pos­isjon med bind for øynene.

HMS-magasinet 13.08.2008

Smertehjelp rett i nakken

Her får Wendy Heier (35) sprøytestikk mot kroniske nakkesmerter. Men NAV nekter betale fordi hun ikke kjøper medikamentet selv på apoteket.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 27. juni 2008 – Tilgjengelig som pdf (393 kB)

Leger må under kvalitetskontroll

Domstolsdirektør Tor Langbach vil ha ekstern kvalitetskontroll av legeerklæringer som brukes i erstatningssaker etter personskade.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 26. juni 2008 – T ilgjengelig som pdf (11 kB)

Når skade følger skade

Hvert år får 2000 nordmenn en nakkeslengskade, de fleste etter trafikkulykker. Om lag 200 av disse får kroniske plager. Men når de henvender seg til forsikringsselskapet, risikerer de at de ikke bare får selskapet som motpart. De får også en lege som får tilgang til deres kropp, men som ofte opptrer som forsikringsselskapets sakkyndige.

Dagbladet   26. juni 2008

Leger uttaler seg i favør av dem som har engasjert dem

Domstolsdirektør Tor Langbach vil endre urettferdig praksis i erstatningssaker.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 26. juni 2008 – pdf.

Systemet må endres

Foreningene for skadelidte etterlyser mer ydmykhet hos legene i synet på nakkeskader, og mener systemet må endres.

Dagbladet   25. juni 2008

Vondt å ikke bli trodd

Etter sju spesialistvurderinger og åtte års kamp for å få erstatning etter bilulykka, har Elisabeth Fossum Raaen gitt opp.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 25. juni 2008 – pdf

Avviser nakkesleng som seinskade
Flere av de sakkyndige legene i nakkeslengsaker, avviser at nakkesleng overhodet kan gi varige plager.

Dagbladet  24. juni 2008
Her er legene trafikkofrene frykter

Disse legene er elsket av forsikringsselskapene og hatet av trafikkofrene.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 24. juni 2008 – pdf

Avviser nakkesleng som seinskade

Flere av de sakkyndige legene i nakkeslengsaker, avviser at nakkesleng overhodet kan gi varige plager.

Dagbladet   24. juni 2008

For mange er blitt operert

Nakkekirurgi hjelper ikke alle, sier nevrokirurg Roald Baardsen.

Dagbladet   20. juni 2008 –pdf

Tilbudt lykkepiller mott skadet nakke

Nakke-opererte reagerer på legers holdning.

Dagbladet  19. juni 2008 –pdf

Kroken på døra etter 39 års drift

Trist stemning på Frydenberg Rehabiliteringssenter i går formiddag.

Bygdeposten.no  19. juni 2008

Norske leger advarer mot nakkeoperasjon

Rundt 100 nordmenn operert av omstridt tysk kirurg.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 18. juni 2008 –pdf

Ble gjeldslave etter utelnladsoperasjon

Nå blir nakkeskadde Olgas sak behandlet av EFTA-domstolen.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 18. juni 2008 –pdf

Skeptisk til legenes birolle

Avdelingssjef og professor Eirik Helseth ved nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet mener legene som selger medisinske spesialisterklæringer opptrer i en uryddig bransje.

Telemarksavisa  3. april 2008 – pdf

Følg saken erstatningslegene

Erstatningslegene – Dagbladet har i en serie artikler rettet søkelyset mot bruken av medisinsk sakkyndige i erstatningssaker etter ulykker.

Dagbladet   26. februar 2008

Dømt til å tape

Møtte samme lege i ting- og lagmannsrett – Hva er vitsen med to rettsinstanser når den samme legen går igjen? spør trafikkskadde Gerdt Liland.

Dagbladet   26. februar 2008

Truer rettssikkerheten

Gerdt Lilands advokat Tor Kielland mener dagens bruk av medisinsk sakkyndige er en fare for rettssikkerheten.

Dagbladet   26. februar 2008

Følg saken Erstatningslegene
Erstatningslegene – Dagbladet retter i en serie artikler søkelyset mot bruken av medisinsk sakkyndig i erstatningssaker etter ulykker.

Utgiver: Dagbladet
Dato: 25. februar 2008

Avviser kritikken

Gjensidige Forsikrings advokat Kjersti Sandvig avviser at selskapet shopper sakkyndig-erklæringer.

Dagbladet  25. februar 2008 -pdf

Møtte aldri legen

Largime (43) ble erklært «ikke yrkesskadd» – Largime Polisi er erklært yrkesskadd av tre rettsoppnevnte leger. På oppdrag fra Gjensidige Forsikring konkluderte professor Tryggve Lundar motsatt – uten å ha møtt henne.

Dagbladet Dato: 25. februar 2008 –pdf

Best å møte pasienten

Professor Tryggve Lundar sier at han bare unntaksvis skriver sakkyndig-vurderinger uten å møte pasienten.

Dagbladet 25. februar 2008

Dette legen du ikke vil møte i retten hvis du blir skadet i en ulykke og vil ha erstatning – Dr. No

De siste 20 åra har Tryggve Lundar (62), professor og overlege i nevrokirurgi ved Rikshospitalet- Radiumhospitalet, vært hyppig brukt som medisinsk sakkyndig i erstatningssaker etter bil- og arbeidsulykker. En gjennomgang av dommer viser at han i åtte av ti tilfeller svarer nei på spørsmål om det er sammenheng mellom ulykken og skaden. Samtidig tjener han hundretusener av kroner hvert år på å skrive spesialisterklæringer for forsikringsselskapene. Advokater og pasienter har i lengre tid funnet dette påfallende.

Dagbladet  Dato: 24. februar 2008 – pdf

Lundar – Påstanden er urimelig

Professor Dr.med
. Tryggve Lundar avviser at han favoriserer forsikringsselskapene i sine spesialisterklæringer.

Dagbladet   24. februar 2008-pdf

Fakta – sakkyndiges dilemma

Sakkyndige skal ta stilling til skadelidtes påstand om at nåværende plager skyldes en konkret ulykke.

Dagbladet  Dato: 24. februar 2008

Nakkesleng ender i EFTA-domstolen

I 1987 var Dovre-kvinnen Olga Rindal (47) involvert i en kjedekollisjon. Ulykkens konsekvenser ender nå i EFTA-domstolen i Luxembourg. Det skjer etter at den norske staten nekter å betale kvinnens operasjonsutgifter i Tyskland.

Gudbrandsdølen Dagningen  8. februar  2008    –pdf

Behandling ved FFMS auka livskvaliteten til pasienter – pdf

Sosial- og helsedirektoratet inngjekk i 2006 ein avtale om at forskingsselskapet Unifob helse ved Universitetet i Bergen skulle vurdere moglegheita for å lage eit forskingsprosjekt omkring effekten av behandlinga kroniske nakkeslengskadde pasientar får ved Firda fysikalsk-medisinsk senter. I den samanheng er det vorte laga eit forprosjekt med tittelen: «Livssituasjon og erfaringer med ulike behandlingsmetoder hos pasienter med kronisk nakkeslengassosierte plager».

Firda Tidend  23. januar 2008

Gjev pasienter med nakkeslengskade bedre livskvalitet – pdf

Forprosjektet som Unifob helse i Bergen har utført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet slår fast at behandlinga som ei pasientgruppe fekk ved Firda fysikalsk-medisinsk senter (FFMS) på Sandane førte til auka livskvalitet.

Firda Tidend  23. januar 2008

2007

Tove fikk ryggen ødelagt

John Pearsall er en farlig mann Tove Hirth (37) advarer mot John Pearsalls alternative behandlinger. Hun fikk ryggen ødelagt for 15 000 kroner.

Dagbladet   4. november 2007 –pdf

Kredittilsynet gir Nordea på pukkelen

Levner Nordens største bank liten ære etter at en kunde tapte millioner på en aksjerådgiver ute av kontroll.

Dagens Næringsliv   26. oktober 2007 –pdf

Endte med 6,5 mill i gjeld

Mens Finn Eirik Strømberg kjempet mot sykdom, handlet Nordea valuta for millioner av kroner i hans navn.

Dagens Næringsliv   12. oktober 2007-pdf

Ryggpasienter bør jobbe

Vondt i ryggen? Kom deg tilbake på jobb, oppfordrer ekspertene.

Verdens Gang   12. september 2007

Kassen tømt i LTN Follo

Follo LTN måtte tømme kassen og låne penger for å finansiere søksmålet lokallaget og tidligere nestleder Terje Olaussen reiste mot Landsforeningen for trafikkskadde (LTN).

Badebyen.no   12. september 2007

Sjåføren stakk – sykemeldtog uten bil etter kollisjon – pdf

Cathrine Bru ble påkjørt bakfra sist lørdag, men sjåføren stakk av fra stedet.

Roganlands Avis   6. september 2007

Kjøpte opp stemmer på forhånd

Tillitsvalgte nordpå ble kjøpt opp for å stemme ut Olaussen, slik landsstyret i LTN ønsket. Det påsto leder Geir Hjelde i Steinkjer og Namsos lokallag av LTN da han vitnet i Oslo tingrett torsdag.

Badebyen.no   17. august 2007

Flere krevde Olaussen eskludert

Flere lokal- og fylkeslag krevde Terje Olaussen ekskludert fra Landsforeningen for trafikkskadde (LTN). Det var ikke frykt for hva kontrollkomiteen og Olaussen kunne avsløre som fikk ledelsen til å ekskludere ham, sa LTNs prosessfullmektig Julie Høydal Davik i Oslo tingrett mandag.

Badebyen.no   15. august 2007

Som å være i avhør

Generalsekretær Marit Andresen la ikke fingrene imellom i retten torsdag: Møter med kontrollkomitéleder Terje Olaussen fortonte seg som de rene avhør.

Badebyen.no   16. august 2007

Ingen vei utenom

Landsstyret ønsket ikke eksklusjon. Men det var ingen vei utenom, sa landsstyreleder Henning Bjurstrøm i retten i går. Selv hadde han avvist å kaste Olaussen da det først ble foreslått på ekstraordinært landsmøte.

Badebyen.no  16. august 2007

Fikk aldri innsyn

Det gikk rykter om at penger gikk til andre formål enn dem de var tiltenkt. Derfor måtte vi kontrollere pengestrømmen, men vi fikk ikke innsyn, sa Terje Olaussen i sin partsforklaring onsdag.

Badebyen.no   16. august 2007

Leverte tilbake æresbevisning i retten

På bildet klasker tidligere landsstyremedlem Ragnhild Trosterud merket hun fikk da hun ble utnevnt til æresmedlem i Landsforeningen for trafikkskadde i bordet foran en forbauset landstyreleder Henning Bjurstrøm.

Badebyen.no   16. august 2007

Fakta om Terje Olaussen

Terje Olaussen fra Drøbak var æresmedlem og nestleder i LTN Follo lokallag da han ble ekskludert fra Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) for to år siden.

Badebyen.no  16. august 2007

Flere krevde Olaussen eskludert

Flere lokal- og fylkeslag krevde Terje Olaussen ekskludert fra Landsforeningen for trafikkskadde (LTN). Det var ikke frykt for hva kontrollkomiteen og Olaussen kunne avsløre som fikk ledelsen til å ekskludere ham, sa LTNs prosessfullmektig Julie Høydal Davik i Oslo tingrett mandag.

Badebyen.no  15. august 200

Han skal tilbake

LTN har ikke hjemmel i sine vedtekter for å ekskludere Terje Olaussen, er advokat Thorsteinn Skansbos kronargument. For to år siden ble æresmedlemmet og leder av kontrollkomiteen Terje Olaussen kastet ut av landsforeningen han stiftet for 23 år siden.Advokaten er ikke i tvil om at at LTNs sterke reaksjon overfor Olaussen både er vilkårlig og et grelt eksempel på myndighetsmisbruk.

Badebyen.no   15. august 2007

Bittert møte i retten

Det bitre rettsoppgjøret mellom Terje Olaussen fra Drøbak og ledelsen i Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) startet i Oslo tingrett i dag.

Badebyen.no   14. august 2007

KISS-syndrom eller ADHD -pdf

Mange norske barn får alvorlige senskader av nakkeskjevheter under fødselen. Plagene er enkle å behandle på et tidlig stadium, men norsk helsevesen vil ikke anerkjenne lidelsen.

Klassekampen   21. mai 2007

Bør sentralisere nevrokirurgi-tilbudet til Bergen

En ny rapport fra Helse Vest sine nordiske fagfolk konkluderer med at det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus bør sentraliseres til Bergen.

Stavanger Aftenblad   15. mai 2007

Vil gå ut over pasientene

Seksjonsoverlege Svein Arne Hapnes ved SUS er ikke begeistret for rapporten.

Stavanger Aftenblad   15. mai 2007

Helse Vest – vil bruke begge rapportene

Styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, mener den nye nevrorapporten er grundig.

Stavanger Aftenblad   15. mai 2007

Uføre i uføre – du må sikre deg selv

Nordmenn stoler blindt på at staten ordner opp hvis de blir uføre. Det er ikke lurt.

E24     14. mai 2007

Alternativ rapport om nevrokirurgen

Nå tetner det seg til igjen rundt nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. To alternative rapporter om framtiden til nevrokirurgien blir lagt fram.

Stavanger Aftenblad  Dato: 3. mai 2007

SUS bør ha mer nevrokirurgi

Geografien og den fremtidig befolkningsutvikling på Sør-Vestlandet tilsier at den nevrokirurgiske aktiviteten ved SUS må opprettholdes og utvikles videre.

Stavanger Aftenblad  Dato: 3. mai 2007

Görel, 58 – dog efter operasjonen

Görel, 58, skulle få tillbaka sitt liv efter år av smärta och yrsel. I stället avled hon efter whiplashoperationen i Tyskland. Hennes familj är starkt kritiska till svensk sjukvård – som tvingar desperata patienter utomlands. – Hon blev ihjälvårdad, säger maken som förlorat sin fru.

Expressen – Sverige  17. april 2007 – Tilgjengelig som pdf

Legens forsvar

Neurokirurgen Abbas Montazem säger att operationen gick bra. Komplikationerna kom efteråt. – Vi gjorde allt, men vi kunde inte rädda hennes liv, säger han.

Expressen – Sverige   17. april 2007 – Tilgjengelig som pdf

Hans operasjon hjalp Anna, 23

Läkaren Abbas Montazem är ifrågasatt – men också hyllad. Anna Lundmark, 33, i Saltsjö-Boo opererades i Tyskland för tre månader sedan. – Jag har fått livet tillbaka.

Expressen – Sverige   17. april 2007 – Tilgjengelig som pdf

Når du ikke er direktør……. -pdf

I jobben som leserombud har jeg møtt mange interessante mennesker. På denne palmelørdagen vil jeg gjerne vie spalten min til to av dem. Innholdet i en avis er et resultat av egne planlagte saker, bevisst påvirkning utenfra, øyeblikkets begivenheter og tilfeldigheter. De to jeg skal skrive om, har begge opplevd at det slett ikke er tilstrekkelig å ha et viktig budskap for å vekke interesse i BT-redaksjonen.
Thorleif Næss fikk for mange år siden en alvorlig nakkeskade. Han slet med store smerter i flere år og opplevde at norsk helsestell ikke kunne hjelpe ham.

Skribent: Terje Angelshaug

Bergens Tidende   31. mars 2007

Ryggklinikk på trappene på SUS

I løpet av 2007 kan en ryggpoliklinikk med et smertetilbud være på plass ved Stavanger Universitessjukehus (SuS).

Stavanger Aftenblad   31. mars 2007

Her fikk far, sønn og samboer helsa ødelagt

Nakkeslengskadde Svein Vidar (35) krever 1,5 mill i erstatning.

Dagbladet    26. mars 2007 –

Nevro-saken. Evalueringen startet i dag.

Et internasjonalt helseutvalg begynte torsdag jobben med å evaluere nevrokirurgitilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus.

Stavanger Aftenblad  8. mars 2007

Leger lærer ikke av egne feil

Norske leger er gode faglig, mener direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet. Derimot har de mye å lære når det gjelder holdninger og evne til å lære av egne feil.

Nyhetstorget – Universitetet i Tromsø   5. mars 2007

2006

Baardsen trekker oppsigelsen
Avdelingsoverlege Roald Baardsen ved Stavanger Universitetssjukehus blir på sykehuset frem til utredningen om nevrokirurgien er klar i mai.

Stavanger Aftenblad  20. desember 2006

Ingen endring for nevrokirurgisk

Stavanger Universitetssjukehus får ennå ikke rekruttere fagfolk som kan gjøre hjerneoperasjoner til nevrokirurgisk avdeling. Det bestemte styret i Helse Vest i dag.

NRK  14.12.2006

Søreide skapte sinne
Fagdirektør Odd Søreide i Helse Vest hisset på seg tilhørere da han kritiserte kampen om nevrokirurgien og medias dekning av konflikten på styremøtet onsdag.

Stavanger Aftenblad   30. november 2006
Striden om nevrokirurgi: Styret vil ha byttehandel med operasjoner
Nå må det bli ro, slik at vi kan få en løsning. Striden mellom Stavanger og Bergen om nevrokirurgien skaper usikkerhet og angst hos folk, sa nestleder Kari Oftedal Lima på styremøtet i Helse Vest i går.

Stavanger Aftenblad   30. november 2006

Hodeskadd kvinne flydd fram og tilbake
Helikopteret måtte snu to ganger.

Rogalands Avis 29. november 2006

Vondt når de beste forsvinner
Ivar Samnøy følger nøye med i utviklingen av nevrosaken. Han er jevnlig bruker av nevrologisk avdeling ved SUS, og håper at styret i Helse Vest snart kommer frem til en løsning.

Stavanger Aftenblad   29. november 2006
Forsøk på nevroløsning
SUS skal kunne foreta hjernekirurgiske operasjoner og ha rekrutteringsansvar i eget foretak. Det er forslaget etter det ekstraordinære styremøtet i Helse Vest i dag.

Stavanger Aftenblad  29. november 2006

Nevrokirurgi-saken: Byttehandel avlyst
I et forsøk på å få lov til å utføre hjernesvulstkirurgi i Stavanger, tilbød SUS bergenserne parkinson-operasjonene i bytte.

Stavanger Aftenblad  22. november 2006
Manglet nevrokirurg – døde


I går krevde striden om nevrokirurgien sitt første dødsfall. – Han hadde hatt en sjanse, sier assistentlege Jorunn Korneliussen.

Rogalands Avis   21. november 2006

Styremøte neste uke
Helse Vest har innkalt til ekstraordinært styremøte neste uke.

Rogalands Avis   21. november 2006
Høybråten: – Dette er tragisk
Helse Vest må sørge for å gjøre jobben sin på en skikkelig måte, slår Dagfinn Høybråten fast.

Stavanger Aftenblad    21. november 2006

Nevrokirurgi: Sterk uenighet om dødsfall
En 84-åring døde søndag i Stavanger etter at han ikke kunne fraktes til Bergen for nevrokirurgi. Vakthavende lege mener dette var avgjørende for mannens død, mens klinikksjefen i Bergen mener at pasienten var døende og uansett ikke ville blitt operert.

Utgiver: Stavanger Aftenblad
Dato: 21. november 2006

Full krangel etter dødsfall
En 84 år gammel pasient døde av indre blødninger i hode. Nevrokirurgen som kom på jobb i går, mente mannen burde vært operert akutt. – En grov feilvurdering, mener klinikksjefen på Haukeland.

Stavanger Aftenblad  21. november 2006
Fem døgn uten beredskap
Dette er hendelsene Stavanger Universitetssjukehus rapporterer til Helsetilsynet fra dagene sykehuset har vært uten akuttberedskap i nevrokirurgi.

Stavanger Aftenblad  21. november 2006

SUS eller Bergen?
Lege Kristian Lexow frykter dilemmaet som kommer uten nevrokirurgi på SUS: Øyeblikkelig hjelp her, eller ekspertise i Bergen?

Rogalands Avis   20. november 2006
Fire timer svekket beredskap

Lørdag kveld måtte et Sea King-helikopter fly en hodeskadd kvinne til Bergen på grunn av manglende nevrokirurgisk beredskap ved Stavanger Universitetssjukehus.

Stavanger Aftenblad   20. november 2006

Fylkeslegen vil ha full nevro-rapport
Helsetilsynet vil forsikre seg om at krisen rundt nevrokirurgien ikke går ut over liv og helse i Rogaland.

Stavanger Aftenblad   20. november 2006

Nervokirurgi: Kvinne flydd akutt til Bergen
En kvinne pådro seg lørdag kveld store hodeskader, og ble flydd for nevrokirurgisk behandling ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Dermed var 400.000 personer uten nevrokirurgisk beredskap i tre timer, fordi det fantes ingen transport til Bergen.

Stavanger Aftenblad   18. november 2006
Sea King: Svekket beredskap i over fire timer
November med uvær, en typisk kveld der Hovedredningssentralen på Sola (HRS) sender ut Sea King til folk i havsnød. – I kveld må ingenting skje, det har vi ikke ressurser til, sa redningslederen ved HRS lørdag kveld.

Stavanger Aftenblad  18. november 2006

Dropp helgespriten

Lege Svein Arne Hapnes sitter hjemme og er svært bekymret. I helgen er det ingen nevrokirurger på vakt i Stavanger. Slagpasienter må fraktes til Bergen.

Rogalands Avis  18. november 2006

Til Bergen med hodeskade
Lørdag kveld måtte en kvinne med hodeskader fraktes med Sea King til Haukeland, fordi det ikke var nevrokirurger på vakt i Stavanger.

Rogalands Avis   18. november 2006

Aksjonerte for nevrokirurgi
Over 2000 mennesker gikk i tog for å vise sin misnøye med det de mener er en rasering av det nevrokirurgiske tilbudet ved SUS.

Rogalands Avis   16. november 2006
Hundrevis demonstrerte for nevrokirurgi
Rundt 1500 personer fra hele regionen deltok i fakkeltoget til støtte for nevrokirurgisk behandling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Stavanger Aftenblad   16. november 2006

Fakkeltog i ettermiddag
I ettermiddag samles pasienter, pårørende og støttespillere til fakkeltog til støtte for det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger.

Rogalands Avis  : 16

between 35-70 years, BMI ≥ 24 Kg/m2 , HbA1c of 6.5% or indicator ipoglicemie of the meter and are invited to continuea stoneâexpression of adhesion molecules at the endothelial, if youactivity of NO, amplified by aging, disease amoxicillin buy.

. november 2006

Dette er ingen løsning
Larsen er glad for at Bergen hjelper til med en midlertidig løsning, men frykter samtidig at midlertidige løsninger kan bety en varig krok på døra for det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger: – Vi har mange ledige vakter etter nyttår, og får heller ingen hjelp i helgene gjennom denne kriseløsningen, understreker klinikkdirektør Jan Petter Larsen.

Rogalands Avis   16. november 2006

Takker nevrokirurgene for livet – (pd 51 KB)
Det spørs om jeg hadde sittet her i dag om det ikke hadde vært for nevrokirurgene i Stavanger, sier Øyving Larsen.

Gjesdalbuen   16. november 2006

Overlege på plass ved nevrokirurgisk på SUS
Frå i morgon vil ein erfaren nevrokirurg frå Haukeland Universitetssjukehus (HUS) vere på plass som overlege ved nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), seier Helse Vest i ei pressemelding.

Stavanger Aftenblad   16. november 2006

13.000 underskrifter
Ved 20-tiden i går kveld hadde rundt 13.000 personer skrevet under på oppropet for å støtte nevrokirurgien i Stavanger.

Rogalands Avis   16. november 2006

Over 10.000 støtter nevrokirurgienVel 10.000 underskrifter på opprop og fakkeltog torsdag. Nevrokirurgi-saken engasjerer.

Stavanger Aftenblad   16. november 2006
Ny lege på nevrokirurgisk
Fra i morgen vil en ny overlege være på plass på nevrokirurgisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Rogalands Avis    15. november 2006

Fakkeltog torsdag
Olaug Bollestad, pårørende og ansatt ved SUS, melder at det blir noe av planene om et fakkeltog til støtte for nevrokirurgi-tilbudet ved SUS.

Stavanger Aftenblad  14. november 2006

Krever offentlig styremøte
Ellen Solheim, styremedlem i Helse Vest, krever nå et offentlig styremøte angående nevrokirurgitilbudet i Stavanger.

Rogalands Avis  14. november 2006

Nevrokirurgi-striden: Statsråd Brustad lovar løysing
Helseminister Sylvia Brustad (Ap) seier at nevrokirurgi-striden mellom Bergen og Stavanger må og skal vera løyst i løpet av få dagar.

Stavanger Aftenblad    14. november 2006
Skulle opereres for prolaps i går – måtte snu
Toril Serigstad Opstad har prolaps i ryggen og var lovet operasjon i dag. Mangel på nevrokirurger ved SUS satte en stopper for det.

Stavanger Aftenblad   14. november 2006
– Vi gjør alt vi kan
Nevroklinikken ved Haukeland, Helse Vest-ledelsen og sykehusdirektørene i Bergen og Stavanger arbeider intenst med både kort- og langsiktige løsninger for nevrokirurgien ved SUS, ifølge klinikksjefen ved Haukeland.

Stavanger Aftenblad   13. november 2006
SUS uten beredskap i seks av sju døgn
De neste sju dagene har SUS ingen nevrokirurgisk beredskap, unntatt i ett døgn fra klokken 08 i morgen. Haukeland klarer ikke å dekke opp.

Stavanger Aftenblad   11. november 2006
Frp og Høyre om nevrokirurgi-striden: – Legg ned Helse Vest
Helse Vest får flengende politisk kritikk for slett håndtering av nevrokirurgi-striden mellom Bergen og Stavanger.

Stavanger Aftenblad   11. november 2006

Nevrokirurgisaken: – Ikke knebling av ytringsfriheten
Folk her på SUS oppfatter det slik at vi blir forsøkt sensurert fra Helse Vest, sier informasjonssjef Elisabeth Schanche. Prinsipielt er «sensuren» uproblematisk, mener eksperter i pressejus og ytringsfrihet.

Stavanger Aftenblad   11. november 2006

Nevrokirurgisaken: Her er den sensurerte artikkelen
Dette ville ikke Helse Vest at folk skulle lese.

Stavanger Aftenblad   10. november 2006

SUS måtte fjerne artikkel fra nettside
– Folk her på SUS oppfatter det slik at vi blir forsøkt sensurert fra Helse Vest, sier informasjonssjef Elisabeth Schanche (bildet) ved Stavanger Universitetssjukehus.

Stavanger Aftenblad   10. november 2006
Opposisjonen ber Brustad gripe inn
Dagfinn Høybråten (KrF), til venstre, og Bent Høie (H) ber helseminister Sylvia Brustad (Ap) gripe inn etter styremøtet i Helse Vest.

Stavanger Aftenblad  10. november 2006

Dødsdom fra Helse Vest
I går la styret i Helse Vest i praksis ned nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Akuttberedskapen vil forsvinne, hvilket betyr av vedtaket vil føre til tap av menneskeliv. Det blir et tungt ansvar å bære.

Rogalands Avis   09. november 2006
Nevrokirurgi: Samarbeidsavtala vidareført – ny fagleg gjennomgang
Samarbeidsavtala mellom Helse Bergen og Helse Stavanger om nevrokirurgi skal vidareførast, og utanlandske ekspertar skal gjennomføre ein ekstern fagleg gjennomgang av arbeidsdelinga. Det vedtok styret i Helse Vest i dag med seks mot fire stemmer.

Helse Vest   08. november 2006
Styremøte i Helse Vest: amarbeidsavtala om nevrokirurgi blir vidareført
Styret i Helse Vest vedtok i dag at samarbeidsavtala mellom Helse Bergen og Helse Stavanger om nevrokirurgi skal vidareførast. Utanlandske ekspertar skal gjennomføre ein ekstern fagleg gjennomgang av arbeidsdelinga.

Helse Bergen   08. november 2006

Kommentar: Nevrokirurgisk tilbud må sikres
Innstillingen fra administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest angående det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) skal styrebehandles i dag. Den etterlater ingen tvil: Det legges opp til en avvikling av det nevrokirurgiske tilbudet ved SUS.

Rogalands Avis   08. november 2006

Kommentar: Nevrokirurgisk tilbud må sikres

Vi har tillit til at administrasjonen i Helse Vest mener det de sier om at det akutte nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal opprettholdes (jf. styrevedtaket mars 05). En forutsetning for at tilbudet skal kunne fortsette, er imidlertid stabilt tilgjengelige nevrokirurger og at støtteapparatet er velfungerende.

Rogalands Avis   02. november 2006

Nevrokirurger håper på politikerne
Nevrokirurgien ved SUS står i fare for å bryte sammen, mener fagfolkene der uten å få aksept. Nå setter de sin lit til helsepolitikerne.

Stavanger Aftenblad  26. oktober 2006

Utenfor nevrologenes spesialfelt – pdf (482 KB)Forsikringsselskapene og rettsapparatet ser ut til å foretrekke nevrologer som sakkyndige ved nakkeskader. Men mange av skadene ligger utenfor deres spesialfelt.Sunnmørsposten   14. oktober 2006
Ingen nye vedtak om nevrokirurgi – linken er utgått
Kun tre medlemmer stemte for å fatte et vedtak i saken om nevrokirurgi i Stavanger på onsdagens styremøte i Haugesund. Resten av styrets medlemmer ønsker utsettelse og en ny faglig vurdering av situasjonen.Helse Stavanger   11. oktober 2006Helse Vest kan revurdere avtalen
Helse Vest vil vurdere om det skal gjennomføres en ny, bred, faglig vurdering som grunnlag for arbeidsfordelingen mellom Helse Stavanger og Helse Bergen innen nevrokirurgi.Stavanger Aftenblad   05. oktober 2006
Helse Bergen advarer mot uro: – Helse Vest kan miste nevrokirurgi
Fortsetter uroen rundt nevrokirurgisk i Helse Vest, kan det være en risiko for at hele regionen mister tilbudet.Stavanger Aftenblad   05. oktober 2006Oppgitt over Vesta-anke – linken er utgått
I både Jæren tingrett og i Gulating lagmannsrett vann Helga Laland over Vesta forsikring så det suste. Likevel ankar forsikringsselskapet til høgsterett.Jærbladet    29. september 2006Haukeland beholder monopol
Alle er fornøyde med fordelingsavtalen omkring nevrokirurgi i Bergen og Stavanger. Fremdeles skal Bergen være alene om planlagte hjernesvulstoperasjoner.Bergens Tidende   26. august 2006
Avtale om nevrokirurgi klar
Avtalen om samarbeid mellom SUS og Haukeland om nevrokirurgi, skulle være klar 1.august. Men først fredag klarte de to sykehusene å bli enige, etter mange møter og mye debatt. Stridspunktet har vært planlagte hjernesvulstoperasjoner.Stavanger Aftenblad   26. august 2006Stora risker steloperera pisksnärtskada
Steloperationen av nacken efter en pisksnärtskada, som DN tidigare berättat om, är långt ifrån ofarlig. Drygt ett år efter operationen gick en skruv av i Lars Wallins nacke och han fick tillbaka sina symtom. Han är en av flera i Norden som drabbats av samma sak.Dagens Nyheter (Sverige)   21. august 2006Nytt håp for nakkeskadde – (pdf – 58 kB).Helsestyremaktene skal bruke 10 millionar kroner på å forske på eit unikt behandlingsopplegg for nakkeslengskader.Bergens Tidende   11. august 2006

Nakkeprosjekt til ti millionar – (pdf – 41 kB).
Gloppen: Det vitskapelege prosjektet som skal dokumentere effekten behandlinga nakkepasientar får på Firda fysikalsk medisinsk senter (FFMS) på Sandane vil koste ti millionar kroner, og skal vare i 3,5 år.

Firda Tidend  10. august 2006

Framtidsretta forsking på Sandane
Nakkeslengpasientar skal få tilrettelagt behandling. Eit forskingsprosjekt skal i gong ved Firda fysikalsk medisinsk senter (FFMS) for å klargjere effekten av senterets behandling av nakkeslengskader.

Firda Tidend  10. august 2006    Tilgjengelig som pdf (37 kB)

Unik whiplash-operation utförd – linken er utgått
För första gången har nu en whiplash-skadad patient opererats med en ny metod i Sverige. Operationen gjordes av ett läkarteam vid neurokirurgen i Lund och innebär att patientens ryggkotor fixeras genom att ett stag opereras in för att minska rörligheten.

SVT (Sveriges Television)   07. juli 2006

Rystende rapport fra nakkeskadd
Han hadde hatt kraftige nakkesmerter i 13 år, men legene kunne ikke hjelpe ham. Så ba Thorleif Næss om å få se journalen sin på Haukeland Sykehus. Da fikk han sjokk. Smertene i nakken skyldtes hans «psykosomatiske personlighetsprofil», sto det i journalen. Med andre ord: Næss hadde lett for å syte og klage og bli nedbrutt når han hadde litt vondt.

Stavanger Aftenblad   22. juni 2006

Nordsjødykkerne stevner norske statsministere
Alle norske statsministere fra Gro Harlem Brundtland til Jens Stoltenberg er blant de 42 personene som stevnes til høsten.

Hegnar Online  21. juni 2006

Pasientene må på land
Svømmebassenget på tidligere Nordåstunet lekker og må stenges på ubestemt tid. Behandlingstilbudet blir betydelig svekket for en rekke pasienter.

Bergens Tidende  16

(most of the time) and complete ED (all the time) (5) . The high (26) . The side effects associated with injection therapy.

. juni 2006
To tilbud borte på kort tid
I løpet av kort tid forsvinner to av tre svømmebasseng som er spesialtilpasset for personer med funksjonshemninger.

Bergens Tidende  16. juni 2006
Ingen ledige hender
Det er nesten ingen mennesker som har null arbeidskraft. Men mange mennesker plasseres i en situasjon hvor de har null arbeid, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Aftenposten  15. juni 2006

Bok om nakkeskadde –  pdf
Det siste året har det vært skrevedt mye om de nakkeskaddes kamp. Nå har bergenseneren Thorleif Næss utgitt en bok, «Helseløs og rettsløs», hvor han skriver om sin egen sak, og veldig ryddig beskriver den dårlige behandlingen han fikk av de norske «nakkespesialistene» og det norske helsevesenet generelt.

Gjesdalbuen   15. juni 2006

Prøver omkamp på nevrokirurgi
Ranveig Frøiland (Ap) varsler omkamp på hjerne-kirurgi-striden mellom Bergen og Stavanger.

Stavanger Aftenblad  26. mai 2006

Regelverk mot rehabilitering
Pasienter med nakkeskade, som er gitt opp av resten av det offentlige helsevesen, blir rehabilitert på Sandane i Nordfjord. Til grunn ligger banebrytende forskning ved Haukeland universitetssykehus. Staten sparer millioner i trygdeutbetalinger, mens pasientene får regningen. Og de som ikke har råd til rehabilitering, forblir syke.

Bergens Tidende   31. mars 2006
1,7 millioner til forskning på nakkesleng
Tidligere forskning ved UiB har vist at kroniske nakkeslengpasienter har forandringer i leddbåndene i nakken. Nå vil forskere i et nytt prosjekt studere de samme leddbåndene hos pasienter med akutt nakkesleng.

På Høyden   30. mars 2006

Fiks ryggen selv
Studie viser at behandling har liten effekt på rygg og nakke.

Dagbladet   24. mars 2006   – Tilgjengelig som pdf (55 kB)
Alternativmetoder mot smärta döms ut
Det finns inga vetenskapliga belägg för att så kallade alternativa metoder som healing eller massage ger någon effekt vid långvarig smärta. Det är en av slutsatserna efter Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU: s genomgång av området som presenteras i dag, onsdag.

Dagens Nyheter (Svensk)   22. mars 2006

Blir ikke trodd
Legene trodde ikke på Bjørg Schjølberg (59) etter bilulykken. Nå erkjenner Sosial- og helsedirektoratet at legene mangler kunnskap, og lover bot og bedring.

Aftenposten   22. mars 2006

Fikk tilsendt en annens journalnotat
Monica Hauge (33) fikk sjokk da hun åpnet en cd hun tilsendt fra Bergen Røntgeninstitutt som inneholdt opplysninger om en fremmed pasient.

Bergens Tidende   21. mars 2006

«Storebror mot lillebror»
– Pasientane tapar ikkje på at tilbodet er godt i Stavanger, seier avdelingssjef Roald Baardsen på Stavanger Universitetssjukehus.

Bergens Tidende   17. mars 2006
Kranglar om å opererere hjernesvulstar
Før hadde hjernekirurgane i Bergen monopol på planlagde hjernesvulstoperasjonar. No får også Stavanger-kirurgane lov. – Katastrofalt, meiner fagfolk i Bergen.

Bergens Tidende   17. mars 2006
Fryktar nevrokirurgi-tap
Rogalendingar protesterer overfor Helse Vest mot varsla planar om å utføra planlagt nevrokirurgi ved Haukeland universitetssjukehus.

Bergens Tidende  14. mars 2006

Skeptiske spesialister – (pdf – 13 kB)
Leder for Nasjonalt kompetansesenter for spinale lidelser ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Øystein P. Nygaard, har lite til overs for at pasienter som Olga Rindal får

Gudbransdølen Dagningen  07. mars 2006

Elendig livskvalitet ikke nok – (pdf – 14 kB).
Olga Rindal fikk ingen hjelp i Norge. Det ville vært useriøst av meg som lege å ikke gjøre henne oppmerksom på at hun kunne få det i utlandet, sier anestesilege og smertespesialist Trond Stokke.

Gudbransdølen Dagningen   07. mars 2006

Viktig for mange – (pdf – 13 kB).
Olga Rindals advokat, Ola J. Strømsmoen, sier Rindals sak er prinsipielt viktig. Det er første gang en slik sak prøves for retten i Norge.

Gudbransdølen Dagningen   07. mars 2006
Staten nekter å betale for operasjon i Tyskland – Betalte seg ut av smertehelvete – (pdf – 38 kB).
DRAGKAMP: Etter 14 års smertehelvete fikk nakkeslengskadede Olga Rindal (46) fra Dovre livet tilbake. Operasjonen måtte hun selv betale.

Gudbransdølen Dagningen   07. mars 2006

Sikret nakken
ÅLESUND (VG) Elisabeth Westerlund Olsen (36) sikret nakken sin med en operasjon i Tyskland.

Verdens Gang   31. januar 2006
Frykter å bli lam etter nakkeskade
Pasienter med nakkeskade, som er gitt opp av resten av det offentlige helsevesen, blir rehabilitert på Sandane i Nordfjord. Til grunn ligger banebrytende forskning ved Haukeland universitetssykehus. Staten sparer millioner i trygdeutbetalinger, mens pasientene får regningen. Og de som ikke har råd til rehabilitering, forblir syke.

Bergens Tidende   31. januar 2006
Reddet mange liv

Operasjonen i Tyskland har reddet mange menneskeliv, sier smertespesialist dr.med. Trond Stokke.

Verdens Gang  31. januar 2006

Alvorlig, men ingen fare
Det er ingen tvil om at hun har en alvorlig nakkeslengskade, men etter vår oppfatning er det ingen fare for lammelse.

Verdens Gang  31. januar 2006

Frykter å bli lam etter nakkeskade
Ifølge en tysk lege risikerer hun å bli lam fra halsen og ned. Ifølge norske leger er det ingen fare.

Verdens Gang   31. januar 2006

Tilsto svindel på nettet
På nettet skrøt bloggeren «Sexy Tore» av hvordan han lurte forsikringsselskapet sitt. Det kan koste ham dyrt. Selskapet Gjensidiges utredere regner med å finne ham.

Aftenposten   28. januar 2006

Vesta må betale 5 millioner i whiplash-erstatning
Oslo tingrett har tilkjent en 41 år gammel kvinne en erstatning på 5,25 millioner kroner etter at hun for 10 år siden ble påkjørt bakfra i Oslo.Oslo tingrett har tilkjent en 41 år gammel kvinne en erstatning på 5,25 millioner kroner etter at hun for 10 år siden ble påkjørt bakfra i Oslo.

Verdens Gang   25. januar 2006 –  Henviser til nakkeslengen 2006 – 1  . pdf
Nakkeslengen massert vekk
Nakkeslengskadede Roar Bjerknes (58) er behandlet frisk med urter, massasje og akupunktur i Sri Lanka.

Verdens Gang   25. januar 2006

Vesta tapte mot whiplash
Vesta Forsikring ville ikke betale Linda Lambine Grødum fem øre etter at hun for 10 år siden ble påkjørt bakfra i Oslo. Nå må de ut med 5,25 millioner pluss renter.

Aftenposten   24. januar 2006

Slik jukset Sudbø
Over tre sider i skandalerapporten beskriver Jon Sudbø hvilke metoder han skal ha brukt i forskningen sin.

Verdens Gang   16. januar 2006

Gransker hele Sudbøs karriere
Regjeringskvartalet (VG Nett): Radiumhospitalet setter nå ned en ekstern granskingsgruppe for å gjennomgå all forskning Jon Sudbø har vært med på.

Verdens Gang   16. januar 2006

Homøopat nektet seg skyldig i kvakksalveri
Homøopat Atle Johan Løvaas avviser at han skal ha hevdet at han kan helbrede kreft og MS.

Verdens Gang   16. januar 2006

70 kreft-millioner på spill
Norsk kreftforskning kan miste 70 millioner kroner i støtte etter at overlege Jon Sudbøs ble avslørt i å fabrikkere forskningsdata.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Frykter for renommé – krisemøte i dag
Kunnskapsminister Øystein Djupedal frykter omdømmet til norsk forskning er rammet av skandalen ved Radiumhospitalet.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Bred gransking av Sudbø
Det uavhengige granskingsutvalget vil gå igjennom all forskning og annen virksomhet som legen Jon Sudbø har vært involvert i.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Fortsetter kreftsamarbeidet med norske forskere
Amerikanske sykehus har ingen planer om å legge norske forskningsprosjekter på is etter at jukset fra overlege Jon Sudbø ble avslørt.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Flere forskere kan bli gransket
13 forskere står i fare for å bli gransket som følge av forskningsjukset som er avdekket ved Radiumhospitalet. Samtidig vurderer Fylkeslegen tilsynssak mot kreftforsker og lege Jon Sudbø.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Triks og tull på jakt etter gull
Kreftforsker Jon Sudbø er ikke alene. Kloning, fugler og AIDS-viruset er blant feltene hvor andre forskere har prøvd å jukse.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006

Trist, sier Lancet-redaktør
Jeg er først og fremst lei meg, sier redaktør Richard Horton i det medisinske tidsskriftet Lancet, i en kommentar til forskningskandalen ved Radiumhospitalet.

Dagens Næringsliv   16. januar 2006
Flere kan bli dratt med i forskningsskandalen
Det kan bli aktuelt med tilsynssak mot flere enn lege Jon Sudbø etter avsløringen av hans forfalskede forskningsprosjekt. Samtidig setter helseministeren fullt trykk på saken og en bred gransking settes i gang.

Aftenposten   16. januar 2006
Haukeland stanset alle operasjoner
Haukeland universitetssykehus stanset alle planlagte operasjoner etter funn av usterile kompresser. Kun akutte skader ble behandlet, ifølge bt.no.

Aftenposten   16. januar 2006

Nedsetter uredelighetsutvalg etter forskningsjuks
Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil nedsette et uredelighetsutvalg etter at det fredag ble avslørt omfattende juks i en norsk forskningsrapport.

Aftenposten  16. januar 2006
Flere forskere kan bli gransket
13 forskere står i fare for å bli gransket som følge av forskningsjukset som er avdekket ved Radiumhospitalet. Samtidig vurderer Fylkeslegen tilsynssak mot kreftforskeren som har jukset med tall.

Aftenposten   16. januar 2006
NTNU sikrer datautstyr
NTNU hadde søndag ettermiddag et møte der de gjennomgikk situasjonen og diskuterte hvordan de på best mulig måte kan ivareta NTNUs troverdighet som forskningsinstitusjon.

Aftenposten   16. januar 2006

Vekker oppsikt over hele verden
Søndag var forskningsskandalen hett nyhetsstoff på internettaviser over hele verden.

Aftenposten  16. januar 2006
Gransker medforfattere
Flere forskere blir gått etter i sømmene når granskningskommisjonen starter sitt arbeid.

Aftenposten   16. januar 2006
Lovforslag ble liggende
Allerede i desember 2004 fikk Helse- og omsorgsdepartementet en utredning som foreslår en egen lov med mulighet for inntil ett års fengsel for helsejuks. Ett år etter er lite skjedd.

Aftenposten   16. januar 2006

Legemiddelgigant trekker forskningsstøtte
Legemiddelgiganten Pfizer trekker tilbake forskningsstøtte til Radiumhospitalet.

Verdens Gang   15. januar 2006

Forskningsskandalen
Det tok en erfaren forsker noen få minutter å se at artikkelen av den internasjonalt anerkjente norske kreftforskeren Jon Sudbø i det medisinske tidsskriftet The Lancet var full av feil og tvilsomme henvisninger

Verdens Gang   15. januar 2006

Vurderer tilsynssak mot kreftforsker
Fylkeslegen i Oslo og Akershus skal mandag vurdere om tilsynssak skal iverksettes mot kreftforskeren som har forfalsket forskningsresultater ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Aftenposten   15. januar 2006
Nedsetter uredelighetsutvalg etter forskningsjuks
Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) vil nedsette et uredelighetsutvalg etter at det fredag ble avslørt omfattende juks i en norsk forskningsrapport.

Verdens Gang    14. januar 2006

Meldt til Helsetilsynet
Ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har meldt saken om forfalskning av forskningsdata til Helsetilsynet.

Aftenposten   14. januar 2006
Sykepleiere har lite tid til pasientene
Sykepleierne bruker bare 35 prosent av arbeidstida til direkte kontakt med pasientene, viser en ny undersøkelse.

Aftenposten    14. januar 2006

Medforfatterne har også et ansvar
Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk vil ikke være med på å velte all skyld for forfalskningsskandalen over på hovedforskeren.

Aftenposten     14. januar 2006

Forskerjuks kan bli dyrt
Legen som er tatt i forskningsjuks, risikerer å måtte betale tilbake langt mer enn han har fått i støtte til prosjektet fra USA. Også for sykehuset kan det svi.

Aftenposten   14. januar 2006
104.000 fikk psykiatrisk behandling
3 prosent av landets voksne befolkning, rundt 104.000 mennesker, fikk behandling for psykiske lidelser i 2004.

Aftenposten   14. januar 2006

Psykisk syke er kasteballer
Én av ti psykisk syke skrives ut for tidlig fra sykehus og får mangelfull oppfølging etterpå. Det fører til at de legges inn på nytt innen en måned.

Aftenposten    13. januar 2006

Forsker tatt i juks
En lege ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har publisert kreftforskning som nå viser seg å være bare juks. – En personlig tragedie, sier ledelsen ved sykehuset.

Aftenposten    13. januar 2006

Umulig å unngå?
Ansvarsfraskrivelse – Ullevål sykehus har igjen korridorpasienter. Oslo kommune og staten ved Helse Øst skylder på hverandre.

Aftenposten   13. januar 2006

Publiserte falske kreftdata
En lege ved Radiumhospitalet granskes nå for å ha fabrikkert data i kreftforskning. – Dette er helt uforståelig, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lind.

Aftenposten   13. januar 2006

Å gråte seg i søvn kan skade hjernen
Ny forskning viser at metoder som går ut på å la barnet gråte seg i søvn under «kontrollerte former», kan resultere i alvorlige nevroser.

Aftenposten   13. januar 2006

SINTEF blottla sexlivet til 220 kvinner
En masseutsendt e-post fra SINTEF har ført til at 220 kvinner har fått avslørt intime opplysninger om sitt sexliv. Kvinnenes navn ble offentliggjort i e-posten. – En glipp, sier SINTEF.

Aftenposten   13. januar 2006

Tøft å stå opp om morgenen?
Det kan være fordi hjernen tror at du er full.

Aftenposten  12. januar 2006
Metoden omprövas – Omstridd behandling av whiplash- skador kan bli godkänd i Sverige
Kirurgen Åke Nyströms metod mot whiplashskador kan bli godkänd i Sverige. Om en pågående studie visar positiva resultat är kirurg-erna på Falu lasarett beredda att anamma metoden. Om man kan lova patienten ett bättre leverne utan risk för biverkningar så tar vi också upp den, säger Peter Fritzell vid Falu lasarett.

Borlänge Tidning – Sverige   12. januar 2006   Tilgjengelig som pdf (26 kB)
Kia fick rätt – nu får hon ersättning
ÅMOT Åmotsbon Kia Temmes ges rätt till handikappersättning av Kammarrätten. – En oerhörd lättnad och ett bevis på att det går att vinna över Försäkringskassan, säger hon.

Gefle Dagblad – Sverige   11. januar 2006

Världens första kvinnliga krockdocka tas fram i Sverige
Svenska forskare ska ta fram den första dockan för krocktester som helt är baserad på en genomsnittlig kvinna. Idag utgår krockdockorna från en man, men med bättre kunskaper kring hur kvinnor reagerar vid olyckor kan skyddet mot till exempel whiplash-skador förbättras, eftersom skadorna drabbar mest kvinnor.

Utgiver: Sveriges Radio – Sverige    11. januar 2006

Vi bruker mer tid

Almenlege Trine Bjørner tror kvinnelige leger får færre klager fordi de bruker mer tid på pasientene og er reddere for å gjøre feil.

Aftenposten  11. januar 2006
Kvinnelige leger feiler minst
Mannlige almenleger får flere klager og advarsler og svikter oftere enn kvinnelige leger, viser ny undersøkelse.

Aftenposten   11. januar 2006

Tror flere vil dø med fartsgrense på 110
Vegvesenet vurderer å innføre 110 km/t som øvre fartsgrense på noen motorveistrekninger neste år, men trafikkforskere advarer.

Aftenposten   10. januar 2006
Ansatte stresser seg syke
Mange sykehusansatte lider av et vedvarende stress og opplever at de ikke får gjort en god nok jobb, sier Pål Lund ved Arbeidstilsynet.

Stavanger Aftenblad   07. januar 2006

Vesta anker ikke Nøstbakken-dommen
Vesta anker ikke dommen i erstatningssaken til stavangermannen Ole Nøstbakken.

Stavanger Aftenblad   05. januar 2006
Norske pasienter får ikke bestemme
Er norske pasienters rett til selv- bestemmelse en illusjon i svulmende festtaler, mens paternalismen herjer i klinikken som aldri før? Svaret på dette spørsmålet er ja, men svaret må utdypes.

Dagbladet   04. januar 2006    Tilgjengelig som pdf (20 kB)

Bergen vinner nevrokirurgisk konflikt: Stavanger mister fagfolk
Rogaland kjempet innbitt for å beholde nevrokirurgien ved SUS. Haukeland fikk ansvaret for viktige operasjoner, men nå har SUS problemer med å holde på fagfolkene.

Stavanger Aftenblad   03. januar 2006

Harde budsjettkrav til sykehusene
Helseforetakene i Norge må spare inn 1,5 milliarder i år. Stortinget krever at de fem helseregionene skal gå i balanse i år.

Stavanger Aftenblad   03. januar 2006

Kiropraktor kan skrive sykemelding
Nå kan manuellterapeuter og kiropraktorer gi sykemelding for inntil åtte uker. Rogaland Legeforening er skeptiske til å spre sykemeldinger på flere grupper.

Stavanger Aftenblad   03. januar 2006

2005

Erstatning via rettsapparatet
I de fleste saker hvor forsikringsselskapene dømmes til å betale høyere erstatning enn de selv har beregnet, ligger sympatien hos forsikringstakeren.

Stavanger Aftenblad   30. desember 2005
Advokater kritiske til legekurs

Allmennleger lærer å skrive erklæringer til forsikringsselskapene. Læremestrene jobber i forsikringsbransjen.

Stavanger Aftenblad    20. desember 2005
Stadig flere pasienter krever erstatning
Stadig flere pasienter søker erstatning etter skader de mener de har fått i det offentlige helsevesenet. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet rekordmange saker i år.

Aftenbladet    6. desember 2005
Refser leger for «butikk i butikken>
I ti år har leger ved nåværende Nasjonalt folkehelseinstitutt hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid.

Dagens Næringsliv    23. november 2005
Fastlønn: 900.000, overtid: 1.000.000
Riksrevisjonen slakter statlige legers lønnsfest – Lederen for avdelingen som har ansvaret for legeerklæringer ved Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, tjente en million kroner på overtid og en gunstig særavtale for instituttets leger.

VG   23. november 2005

 2005

Erstatning via rettsapparatet
I de fleste saker hvor forsikringsselskapene dømmes til å betale høyere erstatning enn de selv har beregnet, ligger sympatien hos forsikringstakeren.

Stavanger Aftenblad   30. desember 2005
Advokater kritiske til legekurs

Allmennleger lærer å skrive erklæringer til forsikringsselskapene. Læremestrene jobber i forsikringsbransjen.

Stavanger Aftenblad    20. desember 2005
Stadig flere pasienter krever erstatning
Stadig flere pasienter søker erstatning etter skader de mener de har fått i det offentlige helsevesenet. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet rekordmange saker i år.

Aftenbladet    6. desember 2005
Refser leger for «butikk i butikken>
I ti år har leger ved nåværende Nasjonalt folkehelseinstitutt hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid.

Dagens Næringsliv    23. november 2005
Fastlønn: 900.000, overtid: 1.000.000
Riksrevisjonen slakter statlige legers lønnsfest – Lederen for avdelingen som har ansvaret for legeerklæringer ved Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, tjente en million kroner på overtid og en gunstig særavtale for instituttets leger.

VG   23. november 2005
Har fått livet tilbake – (pdf 253 kB)
Behandlinga hos Bertil Rune Kaale og Firda Fysikalsk Medisinsk Senter på Sandane har gjeve meg livbet tilbake, seier Odd S. Spone. Han var flygar i 30 år, men vart sett på bakken etter ein nakkeskade i ei trafikkulykke. Etter fleire år med smertehelvete og inga hjelp, kom han til Kaale på Sandane. – Det var framgang alt etter første behandling.

Firda Tidend  : 23. november 2005

Behandlinga hos Firda Fysikalsk Medisinsk Senter betyr alt – (pdf 176 kB)
Dei har nesten gjeve opp håpet om å bli kvitt smerter og plager. Men så kjem dei til Firda Fysikalsk Medisinsk Senter og får appetitt på livet igjen. Tilbodet på Sandane betyr alt for oss, seier dei.

Firda Tidend  Dato: 18. november 2005

Flyger vart sett på bakken – (pdf 146 kB)
Odd S. Spone (56) var flygar i 30 år. Seks år etter at han vart påkjørt bakfrå, greidde han ikkje smertene lenger og vart satt på bakken.

Firda Tidend   16. november 2005

Fire av ti leger «fikser» attester
Fire av ti leger sier at de har «fikset» attester for pasientene. Det kommer fram i en undersøkelse Legeforeningens forskningsinstitutt (LF) gjorde i 2002.

Webavisen   04. november 2005

Krever ni millioner
I 1996 ble siljanmannen Arnt Ivar Gravklev påkjørt bakfra mens bilen sto stille i et kryss.

Telemarksavisa   02. november 2005     Er også tilgjengelig som pdf-fil (53 kB)

Her er legeerklæringen DN-journalistene fikk kjøpe – (pdf – 276 kB)
Dagens Næringsliv avslørte i helgen at psykiater Pål H. Herlofsen selger falske legeerklæringer til kriminelle. Her kan du lese hele erklæringen DN-journalistene kjøpte av psykiateren.

Dagens Næringsliv     02. november 2005

Advokat Christian Lundin: – Vanlig at retten gir skadede mer
Seks år etter ulykken må 100 prosent uføre Ole Nøstbakken i retten for andre gang.

Stavanger Aftenblad   26. oktober 2005

Trafikkoffer må møte i retten igjen
Ole Nøstbakken jublet da han ble tilkjent rekorderstatning i fjor. Men Vesta anket og i dag må han møte i retten igjen.

Stavanger Aftenblad   25. oktober 2005

If må betale millionerstatning
Skien og Porsgrunn tingrett har dømt If Skadeforsikring til å betale siljanmannen Arnt Ivar Gravklev snaue 1,9 millioner kroner i erstatning.

Telemarksavisa   15. oktober 2005   Er også tilgjengelig som pdf-fil (35 kB)

Ikke legen alene
Den ervervsmessige uførheten er langt vanskeligere å fastsette enn den medisinske.

Stavanger Aftenblad   07. oktober 2005

Siljanfolk støtter trafikkoffer
Trafikkofferet Arnt Ivar Gravklev står denne uka i retten for å kreve 8,7 millioner i erstatning av If etter en trafikkulykke. En støttegruppe i hjembygda Siljan støtter 44-åringen i hans kamp.

Varden   29. september 2005

Trafikkoffer krever ni millioner
I 1996 ble siljanmannen Arnt Ivar Gravklev påkjørt bakfra mens bilen sto stille i et kryss. I går begynte et tre dagers forsikringsoppgjør i Skien og Porsgrunn tingrett, der 44-åringen krever ni millioner kroner for nakkeslengskader.

Telemarksavisa   29. september 2005

Hyldes av hockey-Norge
En stor hockeykarrière er over. Mange står i kø for å hylde Espen «Shampo» Knutsen (33).

Aftenposten   26. juli 2005

«Shampo» legger opp
Tidenes norske ishockeyspiller Espen «Shampo» Knutsen, legger opp på grunn av skader.

Aftenposten    25. juli 2005

Hver tredje nordmann har smerter
Voksne nordmenn plages av kroniske smerter i langt større grad enn våre nordiske naboer.

Adressa.no    18. juli 2005

Påkjørt av beruset trikkefører – ble kronisk smertepasient  – linken er utgått
Anders Brydalseggen Pettersson (23) ble påkjørt av en beruset trikkesjåfør for to år siden. I dag er han kronisk smertepasient og en av de «heldige» som har fått plass ved en av landets beste smerteklinikker.

Dagsavisen  18. juli 2005
Valgte døden framfor smertene  – pdf
Kroniske smertepasienter orker ikke å leve fordi de ikke får den hjelpen de trenger. Søndag 5. juni mistet Marit Pedersen (57) sin lillebror Brede (56). Da han ble fratatt smertelindringen han pleide å få, tok han sitt eget liv.

Dagsavisen   17. juli 2005

Skammelig dårlig tilbud til smertepasienter – linken er utgått
Dagens tilbud til kroniske smertepasienter er skammelig dårlig. Det er ikke et ukjent problem at mennesker tar livet sitt fordi de ikke orker å leve lenger med smertene.

Dagsavisen   17. juli 2005

Leder: Kamp om kundene –  linken er utgått
Etter en dom i Jæren tingrett synes det klart at forsikringsselskapene har lidd et nytt nederlag i sin utrettelige kamp mot kundene. Som vi fortalte i fredagsavisen, har en kvinne fra Bryne fått fullt medhold i et krav om erstatning etter nakkeslengskade.

Jærbladet    04. juli 2005

Uendelig kamp for nakkeskadde –  linken er utgått
Ein positiv dom i tingretten er ikkje nok til at optimismen blomstrar blant andre nakkeskadde.

Jærbladet    04. juli 2005

Millionerstatning etter nakkeslengskade –  linken er utgått
Nakkeslengskada Helga Laland (50) frå Bryne har fått fullt medhald i Jæren tingrett i ei erstatningssak mot forsikringsselskapet Vesta.

Jærbladet   01. juli 2005

Hvor sikker er din bil?  – pdf
Hele 190 biler er nå krasjtestet av Euro NCAP. Motor har sammenstilt disse testene og kan gi deg svaret på hvilke biler som er sikrest – og hvilke som er de farligste.

Motor   Juni 2005

Selvmord etter smekk mot lege
Legen ble fratatt retten til skrive ut sterke, smertestillende medisiner. Så tok en av pasientene sitt eget liv.

Stavanger Aftenblad   15. juni 2005

Advokaters grådighet, rettssikkerheten, avsløringer og tilsløringer.
Opplysninger om enkelte advokaters svært høye inntekter har satt i gang en heit debatt. Advokatstanden har fått kritikk både fra vanlige folk og offisielle personer. Det har falt beskyldninger om uakseptabel grådighet og om at rettssikkerheten derved er i fare.

Telemarksavisa   04. juni 2005

Erstatning etter ulykker: Medisinsk sakkyndige må pekes ut av nøytrale
Raskere forsikringsoppgjør etter ulykker er hensikten med forslaget om en ny ordning for oppnevning av sakkyndige. Forslaget møter motbør.

Stavanger Aftenblad   03. juni 2005

Fikk epilepsi av skrue i hjernen
Mona Fjellstad Vespestad fikk kraftig epilepsi etter at en lege uten turnuspraksis skrudde en skrue inn i hjernen hennes.

Aftenposten   28. mai 2005

«Shampo» legger opp
Stockholm (NTB): Espen Knutsen har spilt sin siste ishockeykamp. En nakkeskade fører til at «Shampo» må gi opp karrieren.

Adresseavisen   27. mai 2005
Forståelsen av habilitet
Det er neppe noe vesteuropeisk land hvor forståelsen av habilitetsbegrepet er så mangelfull som i Norge. Kvikksølvsaken denne måneden kan ses som en ny bekreftelse på at det noen ganger er typisk norsk å ligge sist.

Aftenposten   27. mai 2005
Rätt vård tidigt viktigt för whiplash  –  linken er utgått
Whiplashkommissionen lanserade på torsdagen ett nytt dokument som ska ge skadade rätt diagnos och behandling.

Utgiver: Gøteborg Posten
Dato: 26. mai 2005

Livsfarlig feilmontering  –  linken er utgått
De fleste bilbarnestolene er blitt så solide at de gir barna god beskyttelse i en kollisjon. Men mange foreldre klarer ikke å montere stolene, og en mindre feilmontering kan være fatal. Hele testen med bilder av alle stolene kan leses i Motors juni-utgave.

Motor   25. mai 2005

Må til legen for å få trygderefusjon
Regjeringen går inn for at pasienter kan sykmeldes hos kiropraktor og manuellterapeut etter nyttår, og at terapeuten kan henvise til spesialist. Men skal de ha trygderefusjon for behandlingen, må de til legen først.

Aftenposten   23. mai 2005

Advokatene billigst i Telemark
Bosted er avgjørende for hvor mye du må betale for en time hos advokat. Billigst er det i Telemark, mens advokatene i Akershus og Oslo er de desidert grådigste.

Telemarksavisa    18. mai 2005

Gode råd behøver ikke være dyre
Trenger du advokathjelp, men ikke har råd til å bruke hele månedslønna, finnes det likevel muligheter. Jusstudenter og diverse advokater tilbyr gratis juridisk rådgivning.

Telemarksavisa    18. mai 2005

Bør sette opp advokatprisene
SKIEN: Advokat Stein Birger Johnsen mener det er på tide at advokatstanden i Telemark setter opp prisene.

Telemarksavisa   17. mai 2005

Helsetilsynet vil fjerne omstridt lege
Helsetilsynet har bedt Helse Sør om å bygge opp en helt ny enhet for smertebehandling i Norge. Bakgrunn: Å fjerne en av de mest sentrale legene for pasienter med nakkeskader.

Aftenposten     04. mai 2005

Ny bil er trygg bil
Dødsrisikoen er 90 prosent lavere i en ny bil sammenlignet med en eldre modell. Det viser en svensk undersøkelse.

Adresseavisen    27. april 2005

Stadig tryggere biler
Kjører du en bil som er produsert mellom 2000 og 2004 er risikoen for å omkomme i en ulykke 90 prosent lavere enn om du kjører en bil fra 1980 til 1984. Se om din bil er trygg.

Aftenposten     25. april 2005

Kutter overfor private sykehus
Prisene på private sykehustjenester er i ferd med å rase nedover. I Helse MidtNorge er prisene falt med 30-50 prosent etter tøffere anbudsrunder.

Aftenposten    25. april 2005

Erstatning etter bråstopp
En Nøtterøy-mann fikk erstatning på 850 000 kroner etter å ha fått nakkesleng da drosjen han satt i bråstoppet.

NRK Vestfold       20. april 2005

Kan påvise nakkesleng
De siste 20 årene har det vært en eksplosjon i tallet på nakkeslengskader, men til tross for mye forskning har ingen vært i stand til å bevise at en pasient har nakkesleng. Nå har en forsker i Bergen funnet en metode for å påvise nakkeslengskader. Metoden vekker oppsikt i verden, og kan bety at personer med nakkeslengskader kan få et bedre tilbud.

NRK Radio Norgesglasset    19. april 2005

En av tre kom for helbredelse
Hver tredje møtedeltaker på Klippen hadde kommet for å bli kvitt sine plager lørdag. Svein-Magne Pedersen er en evangelist med spesielle evner.

Stavanger Aftenblad   18. april 2005

Nevrokirurgen som fant sin tråd i livet
«Finn din tråd i livet og følg den,» står det på et skilt utenfor døren til avdelingsoverlege Roald Baardsen. Skiltet henger ved et kunstverk som består av en tråd som går via to speil.

Stavanger Aftenblad    19. mars 2005

Ulrikas huvud lossnade
Ledbanden i nacken slets av vid olycka nu har hon fått hjälp. Ulrika Eriksson, 35, var med om en mindre trafikolycka. Då lossnade hennes huvud. Ledbanden mellan nacken och huvudet var avslitna, säger läkaren Bengt H Johansson.

Aftonbladet (Svensk)   17. mars 2005

Ansgar Gabrielsen: – Klokt av Helse Vest
Helseminister Ansgar Gabrielsen (H) mener at Helse Vest tok en klok beslutning denne uka.

Stavanger Aftenblad   17. mars 2005

Gabrielsen advarer Helse Vest
Helseminister Ansgar Gabrielsen (H) kontaktet styreleder Mai Vik i Helse Vest umiddelbart etter møtet med Rogalands stortingspolitikere i går.

Utgiver: Stavanger Aftenblad

Sund: – Flytting fører til dramatisk forverring
Fungerende fylkesordfører i Rogaland, Eirin Sund, uttrykker i et brev til Helse Vest bekymring på vegne av befolkningen i Rogaland hvis deler av den nevrokirurgiske aktiviteten flyttes til Bergen.

Stavanger Aftenblad   15. mars 2005

Fortsatt nevrokirurgiske operasjoner i Stavanger
Styret i Helse Vest vedtok i dag at Universitetssjukehuset i Stavanger fortsatt kan utføre nevrokirurgiske operasjoner.

Utgiver: Stavanger Aftenblad
Dato: 15. mars 2005

Nevrokirurg Roald Baardsen: – Et godt vedtak
Nevrokirurg Roald Baardsen er den som sterkest har profilert motstanden ved Stavanger Universitetssjukehus mot at alle de planlagte hjerneoperasjonene skulle samles i Bergen.

Stavanger Aftenblad    15. mars 2005

Ingenting er avklart
Etter at blant annet Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland og stortingspolitiker Bent Høie (H) har bedt Helse Vest om på nytt å vurdere flytting av nevrokirurgisk avdeling til Bergen, ble saken drøftet på et møte i helgen.

Stavanger Aftenblad   14. mars 2005

Nevrokirurgi: – Vi trenger et tilbud i Stavanger
For Hanne Håland er en reise til Oslo eller Bergen en stor belastning. Et nevrokirurgisk tilbud i Stavanger betyr mye for henne og familien.

Stavanger Aftenblad   14. mars 2005

Vi ofrer ikke Rogaland
De foreslåtte endringene av nevrokirurgifunksjonen skal ikke styrke Haukeland på bekostning av Stavanger Universitetssjukehus, hevder viseadministrerende direktør Helge Bryne i Helse Vest.

Stavanger Aftenblad   12. mars 2005

Høie vil ha nevrokirurgisk
Lederen av Rogaland-benken, Bent Høie (H), møter helse- ministeren mandag.

Stavanger Aftenblad    12. mars 2005

Ble til på grunn av én dyktig kirurg
Stavanger kan takke kirurgen Alf Tysvær for at sykehuset har en nevrokirurgisk avdeling.

Stavanger Aftenblad   12. mars 2005

All nevrokirurgi kan forsvinne
Fylkeslegen i Rogaland, Ole Mathis Hetta, frykter at også den nevrokirurgiske akuttavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) kan forsvinne.

Stavanger Aftenblad      12. mars 2005

Helse Vest:: – Flytting best for regionen
Informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest holder fast på administrasjonens forslag om at flere hjerneoprasjoner skal flyttes til Bergen. Hun sier man må gjøre det som er best for hele helseregionen.

Stavanger Aftenblad    11. mars 2005

Fylkespolitikerne må mobilisere mot flytting
Tidligere fylkesordfører Odd Arild Kvaløy, nå gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget, mener fylkespolitikerne i Rogaland må mobilisere mot forslaget fra administrasjonen i Helse Vest om å flytte hjernesvulstoperasjonene fra Stavanger til Bergen.

Stavanger Aftenblad   11. mars 2005

Uten hjerneoperasjon i Stavanger, ville Rune Tollefsen (46) trolig vært død i dag.
Rune Tollefsen (46) takker nevrokirurg Roald Baardsen for at han lever i dag. Uten hjerneoperasjonen ved SUS ville trolig fallet i trappene kostet ham livet.

Stavanger Aftenblad    11. mars 2005

Haukeland og SUS krangler om kapasiteten
– Haukeland har verken senger eller kapasitet til å operere alle nevrokirurgiske pasienter fra vårt distrikt.

Stavanger Aftenblad   11. mars 2005
Sykehus hudflettes
Sandviken sykehus i Bergen har så mange korridorpasienter at Helsetilsynet frykter at feilbehandling og uhell øker.

Aftenposten    10. mars 2005

Bedre støtte for hodet –  linken er utgått

Hodestøtter i nyere biler er blitt bedre, men det er fortsatt svakheter både på hodestøtten og i setet, viser denne testen som NAF/Motor har gjort i samarbeid med ADAC i Tyskland. Mercedes A, Opel Astra og Renault Modus består testen. Det gjør ikke VW Polo.

Motor    08. mars 2005
Beste smell
Den nye Peugeot 1007 får tidenes beste resultat i kollisjonstesten til EuroNCAP, men helt lytefri var den likevel ikke.

Aftenposten    04. mars 2005

Drapene må stoppe

Bilfabrikkene må snart ta de myke trafikantenes sikkerhet på alvor, salven kommer fra EuroNCAPs leder, Claes Tingvall.

Utgiver: Aftenposten
Dato: 25. februar 2005

Shampo gir opp sesongen

Espen «Shampo» Knutsen blir ikke kvitt nakkeproblemene. Nå gir han opp resten av sesongen.

Aftenposten     25. februar 2005
Utlandsvård tas upp på hög nivå
Frågan om hur landstinget ser på utlandsvård, och möjligheten att ersätta patienter som får vård i utlandet, debatterades under gårdagens landstingsfullmäktige.

Mora Tidning (Svensk)   Dato: 15. februar 2005 –
Maler seg gjennom «mellomtiden»
For to år siden smalt det: Tone Rydland ble skadet i en trafikkulykke og har vært plaget av smerter siden. I helgen smeller det igjen, men denne gangen i farger på galleriet K Design.

Bergens Tidende    11. februar 2005

200 massert i endetarmen
Lege Mikael Nordfors mener mange pasienter med ryggsmerter kunne vært hjulpet av hans omstridte endetarmsmassasje.

Dagbladet    11. februar 2005    Tilgjengelig som pdf (420 kB)

Stryk for toppbiler
Ford scorer høyt, men populære biler som Peugeot 307, Audi A3 og Volvo V70 stryker når det svenske forsikringsselskapet Folksam setter opp kravene for sikre og miljøvennlige biler. Selskapet mener alle nye biler skal ha antiskrens.

Adresseavisen     09. februar 2005

Nettverk for smertepasienter
Kroniske smertepasienter i Europa har etablert sitt eget nettverk.

Dagsavisen     09. februar 2005

12.000 kr for 15 minutters jobb
Staten betaler en rekke private sykehus over 12.000 kroner for å ta seg av en inngrodd negl på 15 minutter. Et offentlig sykehus får 670 kroner for samme jobben.

Aftenposten     21. januar 2005

Vil presse prisene ned
Prisene på private sykehus må ned, fastslår helseministeren. Samtidig vil han ha langsiktige avtaler mellom private og offentlige aktører.

Aftenposten     12. januar 2005
Legeflukt skyldes dårlig personalpolitikk
Dårlig personalpolitikk på offentlige sykehus er årsaken til legeflukt, mener styreleder Leif Næss i de private sykehusenes organisasjon, Prisys.

Aftenposten    11. januar 2005

For gode avtaler, sier helsetopp
For hver krone Klinikk Stokkan i Trondheim fikk inn i 2003, tok tre private eiere 29,5 øre i utbytte. 62 prosent av inntektene kom fra staten.

Aftenposten     09. januar 2005

Sykehus-Norge privatiseres: Oslo bruker private mest
Innbyggerne i Nord-Norge bruker nesten ikke private sykehus. Oslo-folk bruker dem til gangs.

Aftenposten     08. januar 2005

Privat behandling for 800 mill.
Antall pasienter ved private sykehus ble nesten firedoblet fra 2001 til 2003. I 2004 skjøt privatiseringen ytterligere fart.

Aftenposten     08. januar 2005

Drapene må stoppe

Bilfabrikkene må snart ta de myke trafikantenes sikkerhet på alvor, salven kommer fra EuroNCAPs leder, Claes Tingvall.

Utgiver: Aftenposten
Dato: 25. februar 2005

Shampo gir opp sesongen

Espen «Shampo» Knutsen blir ikke kvitt nakkeproblemene. Nå gir han opp resten av sesongen.

Aftenposten     25. februar 2005
Utlandsvård tas upp på hög nivå
Frågan om hur landstinget ser på utlandsvård, och möjligheten att ersätta patienter som får vård i utlandet, debatterades under gårdagens landstingsfullmäktige.

Mora Tidning (Svensk)   Dato: 15. februar 2005 –
Maler seg gjennom «mellomtiden»
For to år siden smalt det: Tone Rydland ble skadet i en trafikkulykke og har vært plaget av smerter siden. I helgen smeller det igjen, men denne gangen i farger på galleriet K Design.

Bergens Tidende    11. februar 2005

200 massert i endetarmen
Lege Mikael Nordfors mener mange pasienter med ryggsmerter kunne vært hjulpet av hans omstridte endetarmsmassasje.

Dagbladet    11. februar 2005    Tilgjengelig som pdf (420 kB)

Stryk for toppbiler
Ford scorer høyt, men populære biler som Peugeot 307, Audi A3 og Volvo V70 stryker når det svenske forsikringsselskapet Folksam setter opp kravene for sikre og miljøvennlige biler. Selskapet mener alle nye biler skal ha antiskrens.

Adresseavisen     09. februar 2005

Nettverk for smertepasienter
Kroniske smertepasienter i Europa har etablert sitt eget nettverk.

Dagsavisen     09. februar 2005

12.000 kr for 15 minutters jobb
Staten betaler en rekke private sykehus over 12.000 kroner for å ta seg av en inngrodd negl på 15 minutter. Et offentlig sykehus får 670 kroner for samme jobben.

Aftenposten     21. januar 2005

Vil presse prisene ned
Prisene på private sykehus må ned, fastslår helseministeren. Samtidig vil han ha langsiktige avtaler mellom private og offentlige aktører.

Aftenposten     12. januar 2005
Legeflukt skyldes dårlig personalpolitikk
Dårlig personalpolitikk på offentlige sykehus er årsaken til legeflukt, mener styreleder Leif Næss i de private sykehusenes organisasjon, Prisys.

Aftenposten    11. januar 2005

For gode avtaler, sier helsetopp
For hver krone Klinikk Stokkan i Trondheim fikk inn i 2003, tok tre private eiere 29,5 øre i utbytte. 62 prosent av inntektene kom fra staten.

Aftenposten     09. januar 2005

Sykehus-Norge privatiseres: Oslo bruker private mest
Innbyggerne i Nord-Norge bruker nesten ikke private sykehus. Oslo-folk bruker dem til gangs.

Aftenposten     08. januar 2005

Privat behandling for 800 mill.
Antall pasienter ved private sykehus ble nesten firedoblet fra 2001 til 2003. I 2004 skjøt privatiseringen ytterligere fart.

Aftenposten     08. januar 2005

 2004

Jobbet etter trafikkulykke – fikk redusert erstatning
Da Lasse Høiås (58) ble skadet i en trafikkulykke satte han alt inn på å være raskt tilbake i jobb. Det skulle han aldri ha gjort. Forsikringsselskapet brukte jobbinnsatsen som argument for at smertene ikke stammet fra ulykken, og reduserte utbetalingen.

Aftenposten      21. desember 2004

Professoren som skulle stoppes
En anatomiprofessor i Oslo er blitt kostbar for forsikringsselskapene, og derfor skal han tas. Dette hevder en advokat på Bryne.

Stavanger Aftenblad    14. desember 2004

Tapte i retten
En uføretrygdet bilist satset på erstatning. I stedet må han ut med 137.444 kroner.

Stavanger Aftenblad    11. desember 2004
Ønsker samarbeid om skadde nakker
Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo mener forsikringslegene må lytte til trygdelegene.

Stavanger Aftenblad     10. desember 2004

Norge i Europa-toppen i bruk av lykkepiller
Norge er i Europa-toppen i bruk av medikamenter mot depresjon. Men slike lykkepiller er ikke alltid løsningen for å bli kvitt mildere depressive tilstander.

Stavanger Aftenblad    05. desember 2004

Lege tok brev fra Wiesel som en vrangforestilling
I 1987 kom Michael Holmboe i prat med en fredsprisvinner. Det ble kimen til en skjebnesvanger feildiagnose.

Stavanger Aftenblad     30. november 2004

Får kroppen i vater
Hvisk a-a-a-a… Tenk på noe ekstra hyggelig – og prøv igjen. Flott! Nå har stemmen klar bane…

Adresseavisen    27. november 2004
Nakkeskadd anmelder Kjell Magne Bondevik
Fortvilelsen vokser hos landets nakkepasienter. Nå forlanger en av dem at statsministeren og helsemyndighetene etterforskes.

Stavanger Aftenblad     13. november 2004

Nakkeslengtrygdede nær halvert på fem år – linken er utgått. Viser til nakkeslengen nr. 2 2004. pdf
Antall personer som er uføretrygdet for nakkesleng er nesten halvert på fem år. Dette har skjedd samtidig med at biltrafikken, som er hovedårsak til nakkesleng, har økt betraktelig. Rikstrygdeverket vet ikke hvorfor.

Bergens Tidende    12. november 2004

Nål mot varig smerte

Akupunktur mot kroniske smerter i nakke og skuldre har god effekt – også tre år etter behandlingen, viser undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Aftenposten     05. november 2004
Lindrer whiplash
At akupunkturbehandling har god effekt på nakke- og skuldersmerter, rimer godt med erfaringene akupunktørene har med sine pasienter.

Aftenposten     05. november 2004

Lite lydhøre leger fører an
Hva kan gjøres bedre for nakkeskadde? En gruppe som skal svare på dette, møter skepsis blant pasientene.

Stavanger Aftenblad     28. oktober 2004

Norge med verdensnyhet innen nakkesleng
Seksjonsoverlege og dr. med. Jostein Kråkenes ved Universitetet i Bergen har gjort en oppdagelse som er en verdensnyhet både for nakkeslengskadde og det fagmedisinske miljøet. Ingen spesialister har tidligere klart å se en slengskade i nakken før. Pasienter har slitt med ikke å bli trodd av leger og helsevesen. Nå kan verdensnyheten bety drøssevis med klager til Statens Helsetilsyn og søksmål mot leger og forsikringsselskap.

Stavangeravisen     22. oktober 2004

Hjelp de med kroniske smerter – linken er utgått
Kroniske smerter er en sykdom og ikke bare et symptom, melder Dagsavisen 12. oktober. Det var professor og spesialist i smertelindring ved Rikshospitalet, Harald Breivik, som uttalte seg til NTB.

Dagsavisen     22. oktober 2004
Trafikkskadd får ikke erstatning
Trafikkskadde Dag Forsberg fra Tromsø fortviler over at det tar så lang tid å erstatning etter en bilulykke. For to år siden fikk han en nakkeslengskade da bilen hans ble påkjørt. Så langt har han bare fått et mindre beløp fra forsikringsselskapet.

NRK Troms     21. oktober 2004

Verdensnyhet for nakkeslengskadde
En ny norsk oppdagelse kan gjøre livet lettere for nakkeslengskadde. Ingen har noensinne klart å se en slengskade i nakken før. Men så kom Jostein Kråke-nes på banen. Det kan bety drøssevis med søksmål.

Schrödingers Katt     19. oktober 2004

Er smerte en sykdom?
Ja, smerte er en sykdom i seg selv når den vedvarer lenge etter at en skade eller sykdom er kurert, sier professor Harald Breivik ved Rikshospitalet.

NRK Radio Norgesglasset      13. oktober 2004

Flere nakkeslengofre blir trodd
Trondheim (ANB): Stadig flere norske pasienter vinner fram i kampen for å få erstatning fra forsikringsselskapene. Men fortsatt er nakkeslengofre prisgitt legens interesse.

Bergens Tidende    03. oktober 2004

Har løst nakkesleng-gåten – linken er utgått –
Er du blant de mange som går rundt med skade i nakken etter trafikkulykke, men der trygdekontoret ikke godtar at du er rammet av nakkesleng?

Sunnmørsposten   30. september 2004

Gjennombrudd for nakkesleng
Den norske overlegen og røntgenspesialisten Jostein Kråkenes (56) vekker internasjonal oppmerksomhet etter å ha påvist en sikker metode for å avdekke nakkeslengskader.

Verdens Gang    30. september 2004

Bittert å ikkje bli trudd – linken er utgått
Sjølv om Bjarte Søvik (45) stod med røntgenbilete i handa som viste nakkeskade, blei han ikkje trudd av norske legar.

Bergens Tidende    30. september 2004 – Se Nakkeslengen nr. 2 2004 – pdf
Kan påvise nakkesleng

De siste 20 årene har det vært en eksplosjon i tallet på nakkeslengskader, men til tross for mye forskning har ingen vært i stand til å bevise at en pasient har nakkesleng. Nå har en forsker i Bergen funnet en metode for å påvise nakkeslengskader. Metoden vekker oppsikt i verden, og kan bety at personer med nakkeslengskader kan få et bedre tilbud.

NRK Norgesglasset    30. september 2004
Norsk forsker påviser nakkeslengskade med MR
Som første forsker i verden har Jostein Kråkenes klart å påvise nakkeslengskade med en MR-metode.

Aftenposten     30. september 2004
Nakkeoperasjon ga dem et bedre liv
Åtte av ti som fikk stivet av nakken ved operasjon, sier livskvaliteten ble mye bedre etterpå. Dermed taler de ekspertene midt imot.

Stavanger Aftenblad      08. september 2004

Varig vondt av nakkesleng – linken er utgått
Nakkesleng kan gi langvarige helseplager. 12 prosent av dem som har vært utsatt for en slik trafikkulykke, sliter med smerter tre år etter ulykken.

Dagsavisen     04. september 2004
Smellen han aldri glemmer
30. august 1998 fikk Einar Endresen en smell han aldri kommer til å glemme.

Utgiver: Dagsavisen
Dato: 04. september 2004

Er vi som aper bak rattet? – linken er utgått
De siste 10-20 årene har sikkerheten i bilene fått stor oppmerksomhet slik at du er best mulig beskyttet. Også miljøet på veiene er blitt bedre med bruk av midtdeler, rundkjøringer og veikanter med færrest mulig hinder. Da er det et paradoks at den som kjører bilen har de samme instinktene som mennesker for 10 000 år siden, sier Anders Lie i det svenske Vegvärket. Vi er nesten som aper bak rattet.

Motor    01. augurs 2004

Ny whiplash-forskning i Trondheim
Pasienter fra hele landet kommer nå til Trondheim for å delta i en større undersøkelse der nakkeslengskader kartlegges.

Adresseavisen     13. juli 2004

Tar hen- syn til traumer
Hvert år mottar Vesta forsikring over 2000 whiplash-saker. Selskapets advokat Ole Kvelstad benekter at pasienter med psykiske plager sjeldnere får erstatning.

Adresseavisen     12. juli 2004

På skråplanet etter idrettsskade
En nakkeskade for tre år siden satte en stopper for en lysende idrettskarriere. Fra den tid begynte nedturen for 27-åringen.

dresseavisen     22. juni 2004

Advokat felt for brudd på etiske regler seks ganger
Ola J. Strømsmoen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange er felt seks ganger for blant annet å ha tatt for høye salærer fra sine klienter og for ikke å opplyse hvordan salærene er beregnet. Strømsmoen avviser at han er grådig.

Aftenposten     21. juni 2004

Nakkeslengskader avhenger av biltype
Risikoen for å få alvorlige nakkeslengskader ved kollisjon bakfra varierer sterkt etter hvilken bil du kjører, viser en svensk kollisjonstest utført av det svenske forsikringsselskapet Folksam og Vägverket.

Aftenposten     21. juni 2004

Møteplass for nakke- og ryggskadde på internett
Folk med nakkeskader, ryggplager, benskjørhet og revmatiske lidelser får nå mulighet til å gå på internett for å få opplysning om behandlingstilbud og svar på spørsmål om sykdommene sine.

Stavanger Aftenblad     11. mai 2004

Nektes støtte til operasjon for Ronny
Norske leger mener Ronny Flenmoren fra Porsgrunn har alvorlige hjerneskader, og har gitt opp videre behandling. Legene ved en tysk klinikk mener imidlertid 26-åringen har en skade i nakken, og at en enkel operasjon kan gjøre han helt frisk. Legestriden fører til at Ronnys foreldre må betale den kostbare operasjonen selv.

Telemarksavisa      19. april 2004
Ber helseministeren se på Ronny-saken
SKIEN: Stortingsrepresentant Sigbjørn Molvik (SV) vil be helseministeren vurdere om regelverket bør mykes opp, slik at Ronny Flenmoren kan få dekket sine utgifter til operasjon i utlandet.

Telemarksavisa      19. april 2004

Nå skal det ryddes i nakkeskade-rotet
Skaff oss de nyeste kunnskapene fra inn- og utland! Helsedepartementet vil ha en avklaring om nakkepasientene.

Stavanger Aftenblad     24. februar 2004

Gir støtte til lidelsesfeller
Har du fått nakkeskade? Noen med de samme plagene sitter klar til å hjelpe deg. Andre bør få slippe å gå den tunge veien vi har gått, sier medlemmer av rogalandsavdelingen i Landsforeningen for nakkeslengskadde.

Stavanger Aftenblad      20. februar 2004

Nakkeskadde slår ring om SiR-lege
Han skaffet oss et bedre liv, skriver pasienter av Roald Baardsen i et brev til helseministeren. Avdelingsoverlegen på SiR beskyldes for å drive eksperimentell kirurgi.

Stavanger Aftenblad      19. februar 2004
Platebit mot nakkesleng
En liten platebit av metall montert under bilsetet kan halvere faren for nakkeslengskader ved påkjørsel bakfra.

NRK Radio Norgesglasset    17. februar 2004

Ingen støtte til operasjon
Jeg tror vi skal ta på alvor at det rett og slett er en mangel på kunnskap om nakkeskader, ikke bare i Norge, men internasjonalt, uttalte helseminister Dagfinn Høybråten i Stortingets spørretime 2. april 2003.

Stavanger Aftenblad      14. februar 2004
Bitter strid om nakkeskader
«Nasjonalt senter for spinale lidelser» holder til på St. Olavs Hospital i Trondheim. Det skal ha landets beste ekspertise på rygg og nakke. Senteret ledes av førsteamanuensis, overlege dr. med. Øystein P. Nygaard. Trafikk- og Ulykkesskaddes Landsforbund gir Nygaard denne attesten.

Stavanger Aftenblad     14. februar 2004

Venter på et levelig liv 

En aprildag i 2001 ble Johnny Stausholm påkjørt bakfra. Siden den gang har han vært på en smertelig rundreise i helsevesenet.

Stavanger Aftenblad      14. februar 2004

2003


Jobbet etter trafikkulykke – fikk redusert erstatning

Da Lasse Høiås (58) ble skadet i en trafikkulykke satte han alt inn på å være raskt tilbake i jobb. Det skulle han aldri ha gjort. Forsikringsselskapet brukte jobbinnsatsen som argument for at smertene ikke stammet fra ulykken, og reduserte utbetalingen.

Aftenposten      21. desember 2004
Ulovlig eksperimentell ryggoperasjon på 99 pasienter
En overlege ved Hammerfest sykehus skal i perioden 2001 til 2003 ha utført eksperimentell ryggoperasjon ulovlig på 99 pasienter.

Aftenposten     09. desember 2003
Syklist ga bilist nakkesleng –  linken er utgått
En 44 år gammel mann gikk fullstendig av skaftet da en kvinnelig bilist kom borti sykkelstyret hans.

Aftenposten       19. november 2003
Øvelser mot spenningshodepine
Veldig mye hodepine kommer fra nakken. Ved å tøye stramme nakkemuskler, kan du unngå hodepine. Her kan du se øvelsene som kan hjelpe deg.

NRK Puls     06. oktober 2003
Nakkesleng og alternativ behandling
Hei. Jeg jobber som taxisjåfør og har blitt påkjørt bakfra to ganger. Jeg har nåtre prolapser lumbalt i ryggen, nerver i klem i nakken og noe er galt med samsynet. Så langt har ingen funnet en behandling som virker.

NRK Radio Norgesglasset      19. september 2003

Hodepine og migrene
En halv million nordmenn lider av migrene, og hodepine rammer også mange.

NRK Radio Norgesglasset       18. september 2003
Ha respekt for nakkesleng –  linken er utgått
Nakken er den mest delikate og sårbare delen av ryggsøylen. Og folk flest har stor respekt for nakkeslengskader, også kjent som whiplash.

Bergens Tidende       06. september 2003
Et liv med skjulte arr
Tøffere mann får du ikke. Men det er utenpå. Dagen i dag, 20. mai, er grusom å gjennomleve for 44 år gamle Per Magne Kleven fra Sandnes. For fem år siden ble han påkjørt av en varebil og fikk livet totalt forandret.

Stavanger Aftenblad       20. mai 2003
Foreslår å legge pasienter på hotell
La pasienter som ikke trenger pleie overnatte på hotell, i stedet for på sykehus! Det foreslår de tillitsvalgte i helseforetaket Helse Førde, som kjemper for å unngå oppsigelser.

Aftenposten       06. mai 2003

Kodesaken i Arendal: Lege sier opp etter kritikk
Avdelingsoverlegen ved øre-nese-halsavdelingen på Sørlandet sykehus Arendal har sagt opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Årsaken er kritikken i «kodesaken».

Aftenposten       04. april 2003

Sykehus betaler tilbake juksepenger
Styret for Sørlandet sykehus legger seg flate og innrømmer feilaktig koding av pasientdiagnoser i Arendal. Styret vil betale tilbake merinntektene på minst 6 millioner kroner. De ansvarlige kan få sparken.

Aftenposten       03. april 2003

Strammer grepet om Helse Sør
Helseminister Dagfinn Høybråten vil vite hva Helse Sørs styre og ledelse konkret gjorde for å sikre seg at «kodeprosjektet» var faglig forsvarlig. Styreleder Oluf Arntsen må stå skolerett og gi ytterligere forklaringer.

Aftenposten       28. mars 2003

Stokke må ut av flere styrverv
Styre i Helse Sør tar kraftige grep om direktør Steinar Stokkes prioriteringer. Han må ut av praktisk talt alle sine styreverv, og minst 3-4 dager i uken må han være i Skien, er styrets krav.

Aftenposten       27. mars 2003

Stor romslighet i Helse Sør
Styret i Helse Sør har tatt inn over seg at vi lever i en tilgivelseskultur.

Aftenposten       27. mars 2003
Sørlandet sykehus Arendal: Trikset til seg 6,6 mill. ekstra
Sørlandet sykehus Arendals merinntekter etter kreativ bokføring med diagnoser overstiger det som har vært anslått tidligere. Triksingen ga 6,6 millioner kroner ekstra i inntekt.

Aftenposten       27. mars 2003
Styret tilgir Helse Sør-sjefen
Styret kritiserer ledelsen i Helse Sør for svak saksbehandling og mangelfull kommunikasjon i «kodesaken». Etter en beklagelse fra direktør Stokke gir styret ham likevel full tillit.

Aftenposten       26. mars 2003

Helse-koding ikke forsvarlig

Helse Sørs ledelse gjorde lite eller ingenting for å sikre seg at omkodingen til mer lønnsomme diagnoser var faglig forsvarlig, før de anbefalte sykehusene å delta.

Aftenposten      25. mars 2003
Granskere med dobbeltrolle i Helse Sør
Revisjonsfirmaet helseministeren har satt til å granske Helse Sørs opptreden i diagnoseskandalen, har også et pågående konsulentoppdrag for Helse Sør. – Uheldig rolleblanding, mener jusprofessor Eivind Smith.

Aftenposten       18. mars 2003
Regnet med gevinst på over 10 millioner
Assistentlegen bak forslaget om den kreative diagnosekodingen i Helse Sør, regnet med merinntekter på sykehusene på over 10 millioner kroner.

Aftenposten      18. mars 2003

Skjerpet fokus på kontroll
Helsedepartementet iverksetter nå en rekke tiltak for å bedre kontrollrutinene for diagnosekoding ved sykehusene.

Aftenposten     16. mars 2003

Hastemøte i Helse Sør
Styret i Helse Sør innkaller til hastemøte etter helseministerens knusende kritikk. Trolig møtes de i morgen. Inntil da er styret og ledelsen i Helse Sør øredøvende tause.

Aftenposten        16. mars 2003

Knallhard kritikk mot Helse Sør
Får en uke Helseministeren gir styret i Helse Sør en uke på å ta de nødvendige grep overfor ledelsen i Helse Sør etter diagnose-skandalen. Han retter knallhard kritikk mot adm. direktør Steinar Stokke.

Aftenposten      15. mars 2003

Dette mener sosialpolitkere – linken er utgått
Olav Gunnar Ballo (sv), medlem av sosialkomite’en: Det som fremkommer i Aftenposten i går er ren svindel. Hvis helseministeren bruker lang tid på å skulle kartlegge denne saken, så virker det som om han mener at dette kan diskuteres. Det kan det ikke. Her må han umiddelbart sette foten ned overfor dem som har trikset med pasient-diagnoser. Dette er rent misbruk av offentlige midler, sier Ballo.

Aftenposten      13. mars 2003

Diagnosetriksing kan være bedrageri
Denne saken virker ganske lik det misbruket man har sett ved tilskudd til studieorganisasjoner ved å lage fiktive deltagerlister for kurs og seminar, mener jusprofessor Aslak Syse.

Aftenposten      13. mars 2003

Ville la Rikshospitalet lede kodeprosjektet
Helse Sør vurderte å legge ledelsen av «pilotprosjektet» med kreativ omkoding av diagnoser til Rikshospitalet, men direktør Åge Danielsen sier at han ikke visste om prosjektet.

Aftenposten      12. mars 2003

Sykehuset i Arendal hadde over halvparten av diagnosene: Tok mandlene, la til snorking og tjente 4 mill.
Mer enn 4 millioner kroner ekstra fikk sykehuset i Arendal ved å kode mandeloperasjoner på barn som en langt alvorligere sykdom. Barna fikk også diagnose som «snorkere».

Aftenposten      12. mars 2003
Søkelys mot Sykehuset i Arendal – Nye diagnoser kan ha gitt millioner
Ørenesehalsavdelingen ved Sykehuset Sørlandet Arendal kan ha fått flere millioner ekstra ved å la legen Alf Bjarne Lilleaas kode om diagnoser på pasientene.

Aftenposten      10. mars 2003

Helse Sør ville omgå anbudslov
Helse Sør forsøkte å omgå regelverket for offentlige anskaffelser da de satte i gang prosjektet med å endre diagnosene for å få mer i refusjon.

Aftenposten       09. mars 2003
Når diagnosene skrus i været
Noen endelig dom er det fortidlig å felle over den regnskapspraksis, sammen med»justering» av diagnosen, som synes å ha etablert seg vedenkelte av våre sykehus, deriblant Rikshospitalet.

Aftenposten       09. mars 2003

Pasientene rammes av juks
Når legene vrir på diagnosen i journalene, får det konsekvenser for pasientene.

Aftenposten       08. mars 2003
AP og SV reagerer kraftig – linken er utgått
Hvis det som er fremkommet er riktig, er det en sak for Økokrim, sier Olav Gunnar Ballo, lege og sosialpolitisk talsmann for SV på Stortinget.

Aftenposten      08. mars 2003

Journaltriksing er utbredt
Ved sykehus over hele landet brukes det ressurser for å kode pasientdiagnoser på en måte som gir mest klingende mynt i kassen.

Aftenposten      08. mars 2003
Pasientene fikk mer lønnsomme sykdommer
En assistentlege ved Rikshospitalet tilbød seg å skaffe ørenesehalsavdelinger millioner fra staten ved å fikse statistikken over diagnoser – mot 10 prosent i provisjon. Opplegget for å endre diagnoser ble oversendt sykehusene fra sjefen i Helse Sør, Steinar Stokke. Rikshospitalet ble med. De andre sykehusene sa nei.

Aftenposten      07. mars 2003

Uavhengig granskning
Helseminister Dagfinn Høybråten har satt i gang en uavhengig granskning av saken.

Aftenposten      07. mars 2003

Rikshospitalet alene
Som eneste sykehus i Helse-Sør har Rikshospitalet gått inn på omkodingen av diagnoser, noe som andre sykehus har tatt sterk avstand fra.

Aftenposten      07. mars 2003
Stokke er taus
Adm. direktør Steinar Stokke i Helse Sør vil overhodet ikke kommentere sin rolle i den kreative takstbruken. Du har initiert et prosjekt om rekoding av diagnoser innen øre-nese-hals, kan du si litt mer om det?

Aftenposten      07. mars 2003

Strammer grepet om Helse Sør
Flere leger er i mange år systematisk svartelistet av forsikringsselskapene. Det viser dokumentasjon VG tidligere har fremlagt. Minst tre spesialister og professorer er i brev fra selskapene nektet godtatt som eksperter på skader. De tre svartelistede ekspertene, er: Professor dr. med. Erik Dahl – svartelistet av Storebrand, Gjensidige, Vesta Hygea og UNI. – Professor Håvard Skre. Sentralsykehuset i Akershus – svartelistet av UNI, Storebrand, Vesta Hygea. – Avdelingsoverlege Bjørn Fagerlund, Lovisenberg sykehus i Oslo – svartelistet av samtlige selskaper.

StavangerAvisen      28. januar 2003    – Tilgjengelig som pdf (23 kB)

2002


Nakkeskadete sliter med forsikringsselskapene

Dopet ned av smertestillende medikamenter, må mange av de nakkeslengskadete vente.

tavanger Aftenblad     26. november 2002
Diagnose-imperiet
3000 norske skolebarn har fått en diagnose som ikke kan kalles annet enn en bløff. Med ADHD-diagnosen går skolesystem og foreldre fri, barna sitter alene igjen med dårlig selvtillit og noen amfetamin-tabletter.

Klassekampen      21. november 2002
Slåst for sitt «usynlege» handikap
Dei har ikkje gips og heller ikkje plaster. Dei færraste kjenner einannan, men alle kjenner godt til kvarandre sine problem. Fellesnemnaren er nakkesleng.

Jærbladet      20. november 2002
Prisen på hodet ditt – linken er utgått
En direktør er mye mer verd som dødsoffer etter en trafikkulykke enn en død, hjemmeværende husmor.

Motor       10. oktober 2002
Advokat somlet – må betale klient 1,5 mill. kroner i erstatning – linken er utgått
Kvinnen ble delvis ufør etter en trafikkulykke, men advokaten hennes glemte foreldelsesfristen for erstatning. Nå er han dømt til å betale den erstatningen hun skulle hatt fra forsikringsselskapene.

Aftenposten      21. juni 2002

2,8 mill. etter nakkesleng
Storebrand vant ikke noe på å anke mot nakkeslengskadede Jan Faye Braadland. Han ble stående med 2,8 millioner i erstatning.

Aftenposten      08. april 2002

Gunnar Leivseth: Nakkesleng II
Etter Schrödingers katt 14. mars stilte seerne spørsmål om nakkesleng, og fikk svar her på våre internettsider av Gunnar Leivseth som er professor ved Institutt for kliniske nevrofag ved NTNU.

Schrödingers Katt       19. mars 2002

Gunnar Leivseth: Nakkesleng
Spørsmål fra Kristin Jensen:
Er det ventelister på denne undersøkelsen?
Svar fra Gunnar Leivseth:
Undersøkelsesmetoden er ikke generelt tilgjengelig. Ved St. Olavs Hospital holder vi på med å opprette en gruppe som skal utrede disse problemene. Sykehuset har fått landsfunksjon for kompliserte rygglidelser. Foreslår at du henvender deg til landssentret.

Schrödingers Katt      14. mars 2002

Hva er nakkesleng?
Kjell Lian har hatt vondt i nakken og hodet siden 1996. Da ble han påkjørt bakfra. Det verste er at ingen ser på deg at du er syk, sier Kjell Lian. Selv er han nå halvt tilbake i jobb som portør ved St. Olavs Hospital i Trondheim etter 6 år.

NRK Schrödingers Katt    14. mars 2002

Krever 2,3 mill. i erstatning – linken er utgått
Anne Grete Eide (41) pådrog seg en nakkeslengskade i 1993. Vesta Forsikring tilbydde henne en symbolsk sum på 50.000 kroner. I går møtte partene i Nordhordland herredsrett.

NRK Puls   25. februar 2002
Rammer én av fem – linken er utgått
Ved utgangen av januar var det i Hordaland 6163 personer som mottok attføringsstønad. Tjue prosent av dem mottar også stønad til dekning av husholdningsutgifter. Når Stortinget fjerner denne støtten fra nyttår, rammer det altså én av fem attføringsklienter.

Bergens Tidende      13. februar 2002

Kan bli tvunget på sosialen  – linken er utgått
Nye attføringsregler kan tvinge trebarnsmoren Mona Sjøvold (39) til å gi opp utdannelsen, og i stedet bli uføretrygdet eller sosialklient.

Bergens Tidende      13. februar 2002

Psykiske og fysiske årsaker
I den danske dokumentaren «Et sykt liv» som gikk på PULS spesial forrige mandag, gikk man nærmere inn på diagnoser som nakkesleng, kronisk tretthetssyndrom, og fibromyalgi. Konklusjonen var at det var psyken som var problemet for pasientene med disse diagnosene.

Puls      12. februar 2002

«Baronen»-smell ødela helsen  – linken er utgått
Olaug Havn (40) hadde ikke vært borte fra jobben siden 1979. En reise med hurtigbåten M/S «Baronen» for to år siden endret alt.

Bergens Tidende      04. februar 2002
En syk historie
De har smerter og lider av trøtthet og svimmelhet. De får diagnoser som nakkesleng, kronisk tretthetssyndrom, bekkenløsning og fibromyalgi. Men hvor syke er de? I denne danske dokumentaren ser man nærmere på diagnosene.

NRK  Puls      07. januar 2002

 2001

Filleristing av barn kan få dødelig utgang – linken er utgått
Fillerister du babyen din, kan det ende med katastrofe. Barnet kan dø som følge av de alvorlige hodeskadene det påføres.

Aftenposten       31. desember 2001
Får flere millioner i erstatning etter nakkesleng – linken er utgått
Nakkeslengskadede Thorleif Næss har vunnet over Haukeland Sykehus i Bergen byrett og vil trolig komme til å få en erstatning på flere millioner.

Aftenposten      14. desember 2001

Slik flår de deg – linken er utgått
I siste nummer av Trafikkskaddes magasin presenteres 50 triks som forsikringsselskapene bruker for å flå trafikkskadde.

Dagsavisen      03. november 2001

Samanheng mellom nakkesleng og lause tenner
(NPK): Personar som har vore utsette for nakkeslengskade bør vera ekstra merksame på blødingar i tannkjøtet og gå oftare til tannlegen enn andre seier, tilrår den svenske overtannlegen Bjørn Axtelius ved Malmø tannlegehøgskole.

NRK Puls      15. oktober 2001

Får millionerstatning etter nakkesleng i radiobil

Oslo (ANB) : Den 34 år gamle kvinnen kjørte radiobil på tivoli. Der ble hun påkjørt av en annen radiobil og fikk nakkesleng. Nå har kvinnen fått to millioner kroner i erstatning.

Bergensavis      04. oktober 2001
To millioner i Nakkesleng-erstatning
En 34 år gammel kvinne er i Borgarting Lagmannsrett blitt tilkjent to millioner kroner i erstatning etter å ha fått nakkesleng på et tivoli på Bekkestua.

NRK Østlandssendingen      04. oktober 2001

Diagnose: Kvinne
Mange kvinner med kroniske muskelsmerter klager over at legen ikke tar dem på alvor. Hvorfor er kvinners helseplager mer ubestemmelige for leger?

Bergens Tidende      23. september 2001
Får flere millioner i erstatning etter nakkesleng – linken er utgått
Nakkeslengskadede Thorleif Næss har vunnet over Haukeland Sykehus i Bergen byrett og vil trolig komme til å få en erstatning på flere millioner kroner.

Aftenposten      14. september 2001
Nakkeskadepasienter til utlandet
Helseminister Tore Tønne sier han vil sikre pasienter med nakkeskade skikkelig behandling i Sverige og Tyskland.

NRK Innenriks      06. september 2001

Hode- og nakkepasienter skal opereres i Stavanger
Ulykkesofre med nakke- og hodeskader må ikke lenger sendes til Haukeland sykehus.

Stavanger Aftenblad      18. august 2001
Trafikkofre uten erstatning – rettspraksis på gale veier
Domsavgjørelser går stadig oftere ut på at personskader ved bilulykker er «upåregnelige». Dermed nektes skadelidte erstatning. Slike avgjørelser kan medføre økonomisk ruin for den skadelidte, og synes å være i strid med lovgivers hensikt.

Aftenposten      01. juli 2001

Helsetilsynet krever svar om nakkesleng
Statens helsetilsyn vil nå ha svar på om nakkepasienter i Norge får de undersøkelser og den behandling de har krav på.

Aftenposten      29. juni 2001
Rikshospitalet til full retrett: Opererer ikke
Rikshospitalet gjør nå full retrett og innrømmer at de hverken undersøker eller opererer pasienter for de spesielle nakkeskadene helt øverst mot hodeskallen.

Aftenposten      26. juni 2001

Pasienter med nakkeskader behøver ikke reise utenlands

Både Rikshospitalet og Ullevål sykehus avviser at norske nakkepasienter må til utlandet for å få riktig diagnose og operasjon.

Aftenposten      12. mai 2001
Pasienter med nakkeskader behøver ikke reise utenlands
Både Rikshospitalet og Ullevål sykehus avviser at norske nakkepasienter må til utlandet for å få riktig diagnose og operasjon.

Aftenposten      11. mai 2001
Tysk lege opererer norske smertepasienter – Avdekker nakkeskader
Den tyske nevrokirurgen Abbas Montazem trenger bare to minutter på å avdekke en nakkeskade som er ikkeeksisterende blant norske leger.

Aftenposten      09. mai 2001
Stor risiko for nakkesleng i eldre biler  – linken er utgått
Risikoen for å bli invalid etter påkjørsel bakfra er opptil fem ganger større i 10 år gamle biler enn i en moderne, skriver MOTOR og refererer en svensk undersøkelse.

Motor      Mars 2001
Valg av sykehus kan være fatalt
I Norge foretar enkelte sykehus bare et par operasjoner av samme type i året. Det kan bli fatalt for pasienten. Pasienter som behandles ved sykehus som har få pasienter medsamme lidelse, har størst risiko for å dø, viser ny rapport.

Aftenposten      29. mars 2001
Får 3,3 mill for nakkesleng-skade
Forsikringsselskapet Storebrand er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale en bærumskvinne 3,3 millioner kroner i erstatning for nakkeslengskader.

NRK Innenriks      06 mars 2001
Får 3,5 mill. for ødelagt helse – linken er utgått
Trafikkskadde Jan vant over forsikringsgiganteneNakkeslengskadde Jan Faye Braadland (42) vant saken mot forsikringsselskapene. 3,5 millioner kroner gir ham råd til å bli boende i huset som har vært i familiens eie siden 1928.

Dagsavisen      01. mars 2001
Vond barndom
En serie rettsreferater fra erstatningssaker i forbindelse med bilulykker og nakkeslengskader påkaller en viss forbauselse.

Aftenposten      11. februar 2001
Nakkeslengskader vanskelig å bevise – linken er utgått
TRONDHEIM: Kroniske nakke- og hodeskader er så vanlige i befolkningen at det er svært vanskelig å påvise nakkeslengskade. Det går fram av en rapport utarbeidet av Sintef.

Aftenposten      07. februar 2001 – Nakkeslengen 2005 nr 1 – pdf
Nakkeslengerstatninger til Høyesterett
Har man krav på erstatning etter en trafikkulykke når skaden er lammelser uten noen fysisk forklaring? Nå vil Høyesterett trekke grenser.

Aftenposten      06. februar 2001

Psykiatrisk vurdering en tilleggsbelastning – linken er utgått
Jeg forstår godt at trafikkofre kan oppleve det som en tilleggsbelastning å bli vurdert av psykiatere, sier advokat Tone Aarak i Storebrand/IF Skadeforsikring.

Dagsavisen      05. februar 2001

Psykisk ødelagt av Storebrand – linken er utgått
Kampen for full erstatning for en tilsynelatende uskyldig nakkeslengskade har ødelagt livet til Jan Faye Braadland (42). – Forsikringsselskapene driver psykisk tortur av trafikkofre, sier han.

Dagsavisen      05. februar 2001
Nakkesleng myter og fakta
Forsikringsbransjen har bagatellisert nakkeslengskadene, og har fått norske domstoler med på det. En rekke saker, deriblant i Høyesterett, er blitt avgjort på bakgrunn av utilstrekkelige ekspertuttalelser.

Aftenposten      04. februar 2001
Tilfeldige nakkesmerter etter kollisjon?
Hvor sannsynlig er det å få spontane smerter i nakken dagen etter en påkjørsel – uten at skaden har noen ting med trafikkuhellet å gjøre?

Aftenposten      19. januar 2001

Skroll til toppen