Forfatternavn:NITO

LFN Nordland hadde aktivitets-helg for barn og ungdom- med støtte fra DAM.

Ofte blir det slik at barn tar på seg oppgaver og tar ansvar når familiesituasjonen har blitt vanskeligere, og ide fleste familier vil jo det fungere veldig fint å være balansert. Men det er kanskje en risiko for at de tarpå seg for mye ansvar.Derfor inviterte vi til opplevelses-opphold hvor alle kunne ha en annerledes […]

LFN Nordland hadde aktivitets-helg for barn og ungdom- med støtte fra DAM. Read More »

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert

Hvordan er helsepersonells erfaringer med og holdninger til digitale helsetjenester? Hvor tilfredse er de? Nå er resultatene fra Helsedirektoratets årlige helsepersonellundersøkelse om e-helse her.  Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023: 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023. Ser vi på utviklingen fra

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert Read More »

Diakonhjemmet liten

Mestring av langvarig smerte – pasientkurs

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Om behandlingsopplegget Dette er et behandlingsopplegg ledet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Det er basert på kognitiv atferdsterapi, og passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med

Mestring av langvarig smerte – pasientkurs Read More »

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar

Leve hele livet-reformen ble avsluttet ved utgangen av 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå publisert. Rapporten oppsummerer fem års reformarbeid, der Helsedirektoratet har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar Read More »

Smertepasienter henvises til psykiatrien

Følgene av Helsedirektoratets retningslinjer er at sjeldne diagnoser skal følges opp lokalt, uten erfaringsgrunnlag og kunnskap. PUBLISERT Torsdag 04. april 2024 – 09:16 Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post Etter oppslag om «den nye gruppen som er i faresonen», de 60.000 nordmenn som er langtidsbrukere av opioider, sier Jakob Linhave i Helsedirektoratet i en artikkel

Smertepasienter henvises til psykiatrien Read More »

regjeringen ikon

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste

Nyheit | Dato: 04.04.2024 Totalt fem kommunar får tilskot til arbeidet med Pasientens legemiddelliste gjennom Helseteknologiordninga. Det største tilskotet på 6,27 millionar kroner går til Bergen kommune, som i lengre tid har vore ein føregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste. Dei resterande midlane går til fire nordnorske kommunar. Pasientens legemiddelliste går ut på å skape

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste Read More »

Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt

Fysisk aktivitet gjør oss friskere. Og med en friskere befolking øker også nærværet på arbeid, belastningen på helse- og omsorgstjenesten reduseres og gjør at flere blir selvhjulpne lengre. Det viser nye estimater fra Helsedirektoratet. Resultatene viser at dersom en inaktiv 20-åring begynner å bli litt fysisk aktiv, eksempelvis 10–15 minutters daglig rask gange, vil vedkommende

Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt Read More »

Skroll til toppen