Forfatternavn:NITO

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett. Det besluttet Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar i år gjennom forskriftsendringer. Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål.  Endringen i dataansvaret […]

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept Read More »

Forskning_lite

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter

Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet mer samarbeid hos fastlegene. Erfaringene spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet.  I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på. Fastlegen skulle samarbeide med sykepleier og helsesekretær i et primærhelseteam. På denne måten kunne oppgaver delegeres

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter Read More »

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten. Det er Helsedirektoratet og Bufdir som har samarbeidet om de nye faglige rådene, de nye rådene erstatter de midlertidige som Bufetat tidligere har fulgt.

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging Read More »

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det

Gir polikliniske tilbud og kortere opphold like gode resultater? Kan digital oppfølging erstatte rehabiliteringsopphold? Hva med de som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det? Et innlegg av Eli Steen , Ryggpasient og daglig leder i ryggforeningen i Norge Jeg er bekymret over at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten reduseres uten at kommunene har bygd tilsvarende opp.

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det Read More »

Webinar om smertekartlegging

Norsk Manuellterapiforbund inviterer til webinar om smertekartlegging 17- april 2024. Bli med på et svært matnyttig webinar om smerter og smertekartlegging! Opptak er tilgjengelig 14 dager i etterkant.  Læringsutbyttemål: Etter gjennomført webinar skal deltakeren ha: Forelesere: Lars Petter Granan og Tone Marte Ljoså. Lars Petter Granan: Granan er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Webinar om smertekartlegging Read More »

Skroll til toppen