Bøker og artikler

Lege Knut Birger Kvist presenterer boken i samspill med Espen Rognaldsen i Nakke- og kjeveskaddes landsforening, etterfulgt av spørsmål fra publikum.

Nakken påvirker kroppen på forskjellige måter. En nakkeskade kan føre til omfattende problemer med helsen, som migrene, allergier, reumatisme, ME eller hjerteproblemer.

Denne boken presenterer konsekvensene og behandlingen av et skadet nakkeledd på en klar og forståelig måte. Resultatet har blitt et oppslagsverk for leger, terapeuter og pasienter som vil vite nøyaktig hva som skjer i nakken.  

Nakkeskader og følgestilstander vil ofte kreve tverrfaglig utredning og behandling. Vi ønsker å sette søkelys på dette. Boken er oversatt fra tysk av lege Knut Birger Kvist, som har lang erfaring med nakkeskader.  

Forfatter av boken Dr. Bodo Kuklinski er spesialist i medisin og direktør for Diagnostikk- og terapisenteret for miljøsykdommer i Rostock, Tyskland. Gjennom sine detaljerte observasjoner, målrettet diagnostikk, kunnskap innen biokjemi og sine vitenskapelige utvekslinger med andre kritisk tenkende terapeuter og forskere, oppdaget han hvordan en ustabil nakke kan påvirke hele kroppen. Han utviklet terapien basert på tre søyler som er beskrevet i denne boken. Kuklinski har allerede publisert en rekke bøker om mikronæringsstoffer og er overbevist om at mange av sykdommene vi i dag bare ser på som skjebnesvangre faktisk kan behandles med enkle og rimelige midler.

I

God bruksbok og håndbok som henvender seg til  nakkeslengskadde, som får lettforstående og dyptgående informasjon om  bl.a. skader, symptomer, behandling og hverdagsliv som nakkeslengskadd.

Forfattere: Charlotte Lillegaard Petersen og, Bodil Møller Christensen

I boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no

Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

God bruksbok og håndbok som henvender seg til  nakkeslengskadde, som får lettforstående og dyptgående informasjon om  bl.a. skader, symptomer, behandling og hverdagsliv som nakkeslengskadd.

Forfattere: Charlotte Lillegaard Petersen og, Bodil Møller Christensen

Første bok om problemene som kan oppstå i tilværelsen til en som har en nakkeslengskade.

Bok av Line Hauge

Som 20-åring fikk Anna Tostrup Worsely sin første diagnose kronisk syk.  To bilulykker i årene som fulgte resulterte i knust rygg og whiplash. I løpet av kort tid var Worsley fullstendig invalidisert, ufør og trygdet, og med få utsikter til helbredelse og en normalt liv.  Anna var likevel overbevist om at hun kunne ble frisk.  Da helsevesenet reagerte med å legge henne inn på psykiatrisk avdelling, skjønte hun at hun var overlatt til seg selv. Worslet forteller om sin kamp ut av statistikken, og  hva sykdom og isolasjon gjør med et ungt menneske.  Hun deler av sine erfaringer med norsk helsevesen, NAV, forsikringsselskap og egne og andre menneskers forventninger og reaksjoner til mennesker med usynlig handikap

En bok av Hanne Holst Rasmussen, dansk, nakkeskadd sykepleierske

Bokanmeldelse av Alice Reite, nakkeskadd arkitekt og forfatter, styremedlem i LFN Oslo.

Hanne Holst Rasmussen har skrevet en veldig bra bok om egne erfaringer som nakkeskadd
etter en ulykke med fatale konsekvenser. Boken er den første i Norden der en nakkeskadd
forteller om egne erfaringer og opplevelser på en personlig og engasjerende måte som
berører alle, uansett om man selv er nakkeskadd, er familie eller venner med personer i
liknende situasjon eller om man tilhører helsevesenet.

Under en fotballkamp høsten 2005 pådro lagkaptein Dagfinn Enerly seg en alvorlig nakkeskade. I dag er han avhengig av rullestol, men har ikke gitt opp håpet om å gå igjen. I denne boken forteller han om rehabiliteringsoppholdet på Sunnaas, om det å komme hjem igjen, om det nære forholdet til kona og tvillingdøtrene og om betydningen av alle støtteerklæringene. Boken gir også tilbakeblikk fra livet før ulykken. Med billedliste.

Forfatter: Dagfinn Enerly

Forfatteren henvender seg i første rekke til de trafikkskadede og deres pårørende, men her er også mye informasjon som kan nyttes av andre som blir involvert i forbindelse med personskader etter trafikkulykker. Han omtaler spesifikt helsevesen, lovverk, samarbeidslinjer og instanser i Sverige. Selv om forholdene i Sverige og Norge er godt sammenliknbare, er det en rekke av de omtalte realiteter som er av begrenset interesse for norske lesere.

Jörgen Lundälv – Wikipedia

er en autentisk og usminket skildring av et ungt liv som blir lagt i grus av en trafikkulykke.
Skrevet av : Gunnar Christensen – forfatter

Det finns inte stöd för läroboksförfattarnas ensidiga sätt att propagera för att psykologiska mekanismer har en framträdande roll vid utveckling av kroniska besvär efter whiplashskada. Tvärtom saknar sådana påståenden stöd i vetenskapligt dokumenterade och kontrollerade studier, skriver Bengt H Johansson och Carsten Tjell som här kritiserar hur ämnet beskrivs i en lärobok i neurologi.»

Skroll til toppen