Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter

Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet mer samarbeid hos fastlegene. Erfaringene spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

 I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på.

Fastlegen skulle samarbeide med sykepleier og helsesekretær i et primærhelseteam. På denne måten kunne oppgaver delegeres og fastlegen avlastes. Målet var å se om dette ville gi et bedre tilbud til pasientene som trengte det mest.

Mandag var sluttevalueringen klar. Prøveprosjektet får gode skussmål fra både pasienter og helsepersonell, går det fram av rapporten.

– Vi tar med oss de positive erfaringene fra primærhelseteam når vi nå ser på organiseringen av framtidens fastlegeordning. Å jobbe tverrfaglig, ha fokus på ledelse og tettere oppfølging av pasienter med kroniske og sammensatte behov er noen eksempel, sier fungerende divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Forskning.no Tirsdag 06. februar 2024

Skroll til toppen