Får dataansvar for kjernejournal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett.

Det besluttet Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar i år gjennom forskriftsendringer. Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål. 

Endringen i dataansvaret for kjernejournal og e-resept innebærer ingen endringer i eierskap til tekniske løsninger og infrastruktur. Norsk helsenett som nasjonal tjenesteleverandør er fortsatt ansvarlig for utvikling og forvaltningen av løsningene. 

Skroll til toppen