Inn- og utgående brev

2014

15.01  Høringsuttalelse vedr. forskrift om autorisasjon for manuellterapeuter.

15.02  Brev av 28.02.14 til  Stortingsrepresentant Frp

15.02  Brev  av 15.02.14 til overlege Nils Vetti

15.02. Brev av 15.02.14 til Bjarne Lied Ullevål universitetsykehus.

26.03 Svar på  spørsmål nr. 585 til skriftlig besvarelse _ Initiativ til at Kunnskapssenteret             og eventuell Nasjonalt rad for kvalitet og prioritering

2014  LFNs kommentarer til brevet fra Helsedirektoratet og svaret fra helseminister Høie.

03.06  Brev til stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen AP

2013

Bestilling  795 fra  direktoratet

15.11  Nasjonalt kunnskapssenterets – retningslinjer for diagnostikk og behandling av                     instabile nakkeskader.

12.11 Brev til NAv-direktøren vedrørende avklaringspenger

2013 – Referat fra møte med Helsedirektoratet om diagnostisering av nakkeskader

21. august – Møte vedrørande diagnostikk av nakkeskader med helsedirektoratet 

2013 _ LFN sitt hovudkrav til helsepolitikere og Helsedirektorat

22. mars – Brev til helsedirektoratet

02. mars – Brev til helsedirektøren

10. mars – Brev til helseministeren vedr. dokument 15.-850

22. februar – Brev fra helsedirektoratet til helseministeren

2013 – MISVISENDE OG MANGELFULL STATISTIKK OM NAKKESKADER-  justert

2013 – Leddbåndskader i nakken.

2013 -20. februar – folgebrev : Slik kan vi ikke ha det

Dokumentet er sendt til:  Arbeiderspartiets stortingsgruppe, Det Norske Arbeiderparti (kopi), Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Fremskrittspartiet (kopi), Høyres stortingsgruppe , Høyre (kopi) , Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe, Sosialistisk Venstreparti (kopi), Senterpartiets stortingsgruppe, Senterpartiet (kopi) , Kristelig Folkepartis stortingsgruppe , Kristelig Folkeparti (kopi) , Venstres stortingsgruppe, Venstre (kopi) , Helse- og omsorgsminsteren , Justis- og beredskapsministeren , Arbeidsministeren, Helse- og sosialkomiteen v/leder , Justiskomiteen v/leder , Arbeids- og sosialkomiteen v/leder , Helsedirektoratet

2012

26.11   Brev til Helse Bergen v Fagdirektør.

14.11    Svarbrev fra Helse Bergen v Fagdirektør

04.07   Åpent brev til nrk-p2

22.03   Brev til helseministeren

05.03   Brev til Den Norske Legeforening vedr. retningslinjer

2011

08.11  Svar fra arbeids- og velferdsdirektoratet

04.11   Svarbrev fra Stavanger sjukehus v Roald Baardsen

31.10    Brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet

02.09   LFN sin landskonferanse i Bergen 2. til 4. september

01.03    Brev fra departementet

22.02    Brev til helse- og omsorgsministeren

04.11  Svarbrev fra Stavanger sykehus v/ Roald Baardsen

2010

Tendensiøs MRI-forskning på nakkeskader fra St. Olavs /Ullevål

Spørsmål og interpellasjoner på Stortinget i perioden 1997-2010

LFN sine kommentarer til Helsedirektoratets referatforslag fra møtet 17. september 2009

2009

02.03   Om instabile nakkeskader

02.03  Notater til møte med Helsedirektoratet ang. diagnostikk og behandling av instabile   nakkeskader 2

. mars 2009

Misvisende og mangelfull statistikk

2008

24.05  Brev fra LFN til Helse og omsorgskomiteens arbeidgruppe

2007

24.04   Alvorlige nakkeskadde holdes for narr

30.08   WHO kontraindikasjoner for manupulasjon av skadet nakke

12.09   Autorisasjon av manuellterapeuter.

13.09  NHF – autorisasjon av manuellterapeuter

11.09   Brev til Helseministeren ang. behandlingstilbud til alvorlig nakkeskadde.

2006

14.06   Brev til Helse-omsorgsdepartementet og justisdepartementet

2004

27.04   Brev til pasientorganisasjonene ang. Nevrologi og nevrokirurgi

2001-2003  Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelletplager.

Skroll til toppen