Innlandet – Oppland

LFN Oppland                (Tilknyttet NHF Region Innlandet)

Styremedlemmer og likemenn

Kontakt:                             NHF Region Innlandet

Adresse                               Ringveien 26, 2815 Gjøvik

Tlf./Mob.:                          61 10 83 10