Velkommen til LFN

Er du nakkeskadd? Vi kan hjelpe deg
Vi har likepersoner du kan snakke med og
lokalforeninger rundt om i Norge.

LFN er en interesseorganisasjon etablert og ledet av nakkeskadde. Vår målsetting er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.  

Vi har en lukket gruppe på facebook for våre medlemmer LFN.

LFN driver likpersonsarbeide.  Tanken bak dette er at «skadde hjelper» skadde.  Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien sammen med den skadde.

Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

LFN holder årsmøte 06. april 2024.

LFN har laget filmer med nyttig informasjon fordi vi vet at de med nakkeskade sliter med å lese lange tekster.
I filmene deler nakkeskadde sine erfaringer og fagpersoner forklarer og gir råd.

«FRA FULL FART TIL BRÅSTOPP»


DE SISTE NYHETENE:

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE

Kontakt oss:
epost: lfnhovedstyre@lfn.no

Mobil: 92353123

Landsforeningen for nakkeskadde
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo

Vi er tilsluttet Norges Handikapforbund

Skroll til toppen