Nordland

 LFN Nordland har epost: styret@lfnnordland.no

Styremedlemmer og likemenn

Leder:

Adresse: 

Tlf./Mob.:

 Hanne Fjeldberg

Innstrandveien 65, 8020 Bodø

Sekretær/økansv:  

Adresse :                Tlf./Mob.:               

Grete Ankill Dverset

Greisdalsveien 93,8028 Bodø

95881597

Styremedlem:  

Adresse:

Tlf./Mob.:                

Johnny Knutstad

Galnåsmyra 29 A,  8022 Bodø

48152093

Varamedlem:

Adresse:

Tlf./Mob.:

Tone Knutstad

Galnåsmyra 29 A,  8022 Bodø

91304734

Skroll til toppen