Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Oslo Universtitetssykehus stor logo

Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Hvem kan delta?

Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter som er henvist til smerteavdelingene eller fysikalskmedisinske avdelinger ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Pasienter blir undersøkt klinisk og tilbudt gjentatte testblokader, for å avklare om og hvilke fasettledd som bidrar til nakkesmertene.

Skroll til toppen