Likemannsarbeide

LFN driver likemannsarbeide.  Tanken bak dette er at «skadde hjelper» skadde.  Likepersonen går ikke veien for den skadde, men kan gå veien sammen med den skadde.

Dette går ut på at personer med likhet i diagnose og livssituasjon deler erfaringer, og bistår hverandre for å øke kunnskapen om egen diagnose og egne muligheter.

Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet mye om hvilke muligheter som finnes.

Likepersonen er en som bruker sin kunnskap og forståelse, og som deler sine praktiske og følelsesmessige erfaringer med andre.  Et viktig prinsipp er hjelp til selvhjelp.

Likepersonen har taushetsplikt.

En likeperson går veien sammen med deg.
En kontaktperson kan kontaktes for informasjon om foreningen.

Skroll til toppen