Helsepolitiske saker

Helsepolitisk arbeid er et av de viktigste satsingsområdene til LFN

Siden starten i 1993 har det blitt arbeidet målrettet for at nakkeskadde skal få riktig diagnose, behandling og rehabiliteringstilbud

I 2010 etablerte foreningen en egen helsepolitisk arbeidsgruppe for å utøve enda mere målrettet arbeid mot det sentrale politiske miljø og overfor helsemyndighetene.

På denne linken prøver vi å legge ut relevant informasjon som viser hva som er gjort både fra politisk hold, fra helsemyndigheter og ikke minst fra LFN.