Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det

Gir polikliniske tilbud og kortere opphold like gode resultater? Kan digital oppfølging erstatte rehabiliteringsopphold? Hva med de som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det?

Et innlegg av Eli Steen , Ryggpasient og daglig leder i ryggforeningen i Norge

Jeg er bekymret over at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten reduseres uten at kommunene har bygd tilsvarende opp. Hvilket bosted du har bestemmer hva slags tilbud du får. Nå er det varslet ytterligere innstramminger ved at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt alle helseforetakene i oppdrag å vurdere metodebruk med formål å sikre kunnskapsbasert praksis og redusere overforbruk. Et slikt overforbruk må i så fall være i forhold til bevilgede midler til spesialhelsetjenesten. Pasientene med manglende tilbud opplever det helt annerledes.

Publisert i Dagens medisin 17. januar 2024.

Skroll til toppen