Trøndelag

(Intet lokalstyre for tiden – Kontaktperson opprettet)

En kontaktperson kan kontaktes for informasjon om foreningen

`Kontaktperson:   Jane Anita Jensen

Adresse                     Rådalsveien 20 b, 1663 Rolvsøy

Tlf./Mob.:                  99 59 47 60