Arkiv 2012

Leger bryter reseptregler

Helsedirektoratet vil innføre sanksjoner for å hindre at leger bryter reglene i blåreseptforskriften.

An.no 28.12.2012

Aftenposten 25.12.2012

Intensiv behandling ga ikke bedre effekt

Ekstra positiv og støttende helsepersonell og ekstra fysioterapi for pasienter med milde nakkeslengskader høres bra ut, men er ikke bedre enn standard behandling.

Manuellterapi.no  20.12.2012

Advokater vil avsløre forsikringsbransjens triks:

– Bruker knep for å trøtte ut skadelidte

Her er triksene advokater mener at forsikringsgiganter overkjører skadelidte nordmenn med.

Her er noen av metodene:

– Vi ser på sakene som havne i retten, hvor mye høyere beløp som blir utbetalt, enn hva kunden opprinnelig ble tilbudt av forsikringsselskapet, sier Christian Lundin.

  • – Selskapene minner nye skadelidte på at en gjennomsnittlig personskadesak tar fire år før den er ferdig. Noen saksbehandlere sier saken er prinsipiell og må avgjøres av domstolen, ergo lang saksbehandlingstid, sier Finn Linde Eriksen.
  • – Saksbehandlerne vil ikke utbetale mer a konto erstatning til klient, før spesialisterklæring foreligger, dvs. mange måneder, ofte 1 år. Dette skjer også i saker der det er sikkert at man faktisk vil få en erklæring som statuerer årsakssammenheng (som leder til utbetaling). De færreste skadelidte orker ventetiden, ifølge Linde Eriksen.
  • – Det er ikke sjelden selskapene avslår kravet fra skadelidte fullstendig under henvisning til manglende medisinsk årsakssammenheng uten å få denne på forhånd utredet av medisinsk sakkyndig. Dersom saken går til retten, eller skadelide selv sørger for slik utredning, ser man ofte at det likevel konstateres slik sammenheng og skadelidte får til dels store oppgjør, sier Tor Kielland.
  • – Forsikringsselskapet kan forsøke å presse igjennom oppgjør ved å true med foreldelse
    . Forsikringsselskapet bruker betegnelsen «suspendere» eller utsette foreldelse, og unngår å bruke betegnelsen ”stansing” av fristen, sier Linde Eriksen.
  • – Har skadelidte hatt inntektsreduksjon en periode, vil de komme i en vanskelig situasjon økonomisk. Behovet for midler gjør at de godtar tilbud de ellers ville avslått, mener advokatene.

VG 20.12.2012

De har trenert saken min fra A til Å

Gjensidige-kunden Jon Grønbrekk (38) ble hardt skadd i en trafikkulykke i 2005. Fire år gikk før utbetaling for inntektstapet kom. Saken pågår fortsatt.

VG 20.12.2012

To nye avtaler om helse og kvalitet er undertegnet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen har undertegnet to nye avtaler i helse- og omsorgssektoren. Den ene er om felles innsats for kvalitetsutvikling, den andre er om samhandling.

Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2012

Ikke helt fornøyd med fastlegene

Sykehusene i spesialisthelsetjenesten er bare passe fornøyd med samarbeidet med fastlegene i kommunene.

Manuellterapi.no 19.12.2012

NAV – et mangehodet monster

Som fastleger ser vi at NAV altfor ofte virker nedbrytende, spesielt for de svakeste, mener fastleger.

Dagens Medisin 17.12.2012

Manuellterapeauter lærer å injisere

12 engasjerte manuellterapeuter er denne uken i gang med historiens første muskel- og skjelettinjeksjonskurs. Arrangør er Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning kan deltakerne gi injeksjonsbehandling med lokalanestetika på selvstendig grunnlag.

Manuellterapi.no 06.12.2012

For få kjenner til second opinion

Både pasienter og leger må få bedre kjennskap til retten om en fornyet vurdering, også kalt second opinion. Dette mener Helsedirektoratet.

Dagens medisin 10.12.2012

Helse- og omsorgsministeren legger frem melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Helse- og omsorgsdepartemendet 06.12.2012

Vi blir alle pasientkunder

Helse. Vi forhåndsbetaler helsetjenester via skatten. Vi blir kunder. Men når vi trenger tjenestene, blir vi pasienter. I fremtiden må vi tenke annerledes rundt helsetjenester.

Aftenposten 05.12.2012

Mange kan ha krav på erstatning.

Flere hundre personer som var skadd i trafikkulykker mellom 1997 og 2001 kan ha krav på erstatning etter at Staten tapte ei sak i Høgsterett.

Utsatt for blind vold for 16 år siden – livet ble aldri det samme

Servitør ble skallet ned på jobb.

Avisa Nordland 11..11.2012
Felles journal gir enklere tilgang til nødvendige helseopplysningerRegjeringen fastsatte fredag 09. november en ny forskrift som åpner for at alle som bahandler samme pasient i et etablert fellesskap kan bruke en felles pasientjournalen for pasienten.Helse- og omsorgsdepartementet 09.11.2012

Helse- og omsorgspedartementet 09.11.2012

Omgjør foreslått kutt i behandlingsreiser

Regjeringen snur i forslaget til Statsbudsjettet, hvor det var kuttet i bevilgningen til ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

Dagens Medisin 07.11.2012

Tror ikke på Lars Monsens flått-sykdom

Smittevernekspert Preben Aavitsland betviler villmasksmannens borreliose-historie.

Dagbladet 06.11.2012

Det personlige er politisk!

Den som tror at sosiale medier ikke er en politisk arena, bør få seg en realitetsorientering, mener blogger Anna Tostrup Worsley.

Aftenposten 05.11.2012

 

Ikke ha belte utenpåvinterjakka

Har du tenkt over at du ikkje burde ha bilbeltet utenpå den tjukke vinterjakka di?  Det burde du, meiner Vegvesenet.

NRK Sogn- og Fjordane 31.10.2012

Den lukkede åpenheten

Jeg er ung og voksen, og sliten.  Sliten av å være redd for å bli avslørt som syk.

Aftenposten 30.10.2012

Legen skrev feil tall.  Det kostet Jan Remi forsikringen

Det er vel ingen som har et tv-bord som veier 50 kilo?

Jan Remi Sjonsti har hatt serke smerter i venstre skulder og arm etter ei ulykke om bord i tråleren «Vesttind» på Tromsøflaket i januar 2010.

Avisa Nordland 06.10.2012

Leger vil gi gratis hjelp på e-post

Fastlegene vil at konsultasjoner i større grad skal foretas via e-post enn gjennom pasientbesøk. Etter et vellykket pilotprosjekt ønsker allmennlegeforeningen at ordningen skal bli varig.

NRK.NO 05.10.2012

Farlig feilsikring av barn

Barn mellom fire og sju år er de vi sikrer aller dårligst i bilen.

En ny studie viser at 37 prosent av alle barn under 16 år sitter feilsikret i bilen, til tross for årevis med kampanjer.

For 23 prosent av barna er feilen så stor at en kollisjon ville få svært alvorlige konsekvenser, viser studien fra Folkehelseinstituttet.

Avisa Nordland 05.10.2012

Stopper røntgenhenvisninger

Statens strålevern og Helsedirektoratet vil ha slutt på at private røntgeninstitutter selv skriver henvisning for røntgenundersøkelser, som mammografi, uten en klinisk vurdering. Nå endres forskriften.

Dagens Medisin 01.10.2012

Helsedirektoratets lovnad om retningslinjer for behandling av pasienter med kroniske smerter, kom som en stor overraskelse på fagmiljøet.

I lang tid har denne nasjonale konsensusen vært etterspurt, uten at direktoratet tidligere har vært direkte positive til kravet om retningslinjer.

Dagens Medisin 26.09.2012

Tredobler uførerisikoen

Langvarige kroniske smerter tredobler risikoen for å bli uføretrygdet.

Dagens Medisin 26.09.2012

Velkommen, Jonas!

Kronisk smerte – som er hovedårsak til 50 prosent av alle nye uføreytelser, har ikke noe fungerende behandlingstilbud i Norge dag. Gjør mer for de langtidssyke!

Aftenposten 25.09.2012

Tilbudet for kjeveleddspasienter skal bedres

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen uttaler at helseforetakene i løpet av neste år skal ha iverksatt tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon.

MANUELLTERAPI.NO 19.09.2012

De gjør 36.000 mennesker uføre

Dette er en sak som har fått det til å dirre, sier generalsekretæren i Norsk Revmatikerforbund

NA24  19.09.2012

Forsikringsselskapet mener hun ville blitt ufør uansett

– Jeg finner meg ikke i at jeg skal godta å være nakkeskadd fordi jeg er revmatiker, sier Anniken Annexstad.

Nordlys 15.09.2012

 

Kvinners nakke rammes oftere – menn bedre sikret

Sjekk din bil: Her er bilene som beskytter best mot nakkesleng

Det er dobbelt så stor risiko for kvinner å få nakkesleng. En fraværende kvinnelig krasjtestdukke kan være en grunn til de store kjønnsforskjellene.

VG 15.09.2012

Forskere ved Universitetet i Bergen misbrukte sensitive opplysninger

Helseopplysninger fra flere tusen uvitende hordalendinger er blitt brukt ulovlig i et forskningsprosjekt. Datatilsynet vil nå gi Universitetet i Bergen et forelegg på 250.000 kroner.

Bergens Tidende 13.09.2012

Før du legger deg på operasjonsbordet

Pasienter bør kreve mer for å oppnå best mulige resultat.

Aftenposten 11.09.2012

Råd uten effekt

Ny Cochraneoversikt viser at råd om aktivitet, smertemestring og ergonomi på arbeidsplassen i hovedsak ikke har effekt for pasienter med nakkesmerter.

Manuellterapi.no 31.08.2012

Tar legevakthistoriene på alvor

Helse – og omsorgsdepartementet vurderer behov for å endre forskriften som regulerer legevakt tjenestene.

Helse – og omsorgsdepartementet 29.08.2012

 Flere fastleger og kortere ventetid

Fastlegeforskriften er nå klar. Det blir lettere å få tak i legekontoret på telefon, raskere å få time og flere hjemmebesøk. I tillegg vil regjeringen bidra økonomisk, slik at det blir lettere for kommunene å rekruttere leger.

Helse – og omsorgsdepartementet 29.08.2012

602.000 byttet fastlege

I fjor var det 327.000 personer som valgte å bytte fastlege, og275.000 som måtte bytte. – Dagens Medisin 14.08.2012

Nakken blir smertefri

Med disse sju øvelsene.   – Dagbladet 30.07.2012

 

Tar et oppgjør med «navere»

– Når det å «nave» er blitt et begrep, da har det gått over alle støvleskafter, sier daglig leder i Stand Up Norge Elina Krantz.

Nrk.no 10.07.2012

Forskning på kjeveleddskirurgi oppsummeres

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal utarbeide en systematisk oversikt over forsking om effekt av kirurgisk behandling ved dysfunksjon i kjeveledd.

manuellterapi.no 28.06.2012

Tom får ikke full erstatning fordi han uansett ville vært for tjukk til å jobbe

IF skadeforsikring gjorde et poeng ut av hans helseproblemer, og mente at han ville vært overvektig selv om ulykken aldri hadde skjedd.
Dagbladet 27.06.2012

 

Europeisk bivirkningsdatabase åpnet for alle

Nå er EØS-områdets felles bivirkningsdatabase, EudraVigilance, åpnet for alle.

Dagens Medisin 19.06.2012

 

Setter karakter på fastlegen

En ny nettside gir deg mulighet til å sette karakter på fastlegen din

Flere hundre fastleger har allerede fått «dom» av pasientene sine.

NRK 17.06.2012

 

Felleskatalogen også på iPad

Felleskatalogen gjør det enda lettere å få tak i legemiddelinformasjon.

Dagens Medisin 14.06.2012

Omfattende kritikk av Litauen-studiene?

Fra artikkelen:
«Slutssatsen även i denne artikel är att symptom efter akut whiplashskada är självbegrensande och kortvariga.» Deretter påstås uten tallmessig begrunnelse at man for statistisk holdbarhet av studien hadde trengt hele 2 600 påkjørselsofre og 2 600 kontrollpersoner.

Satser på tidlig innsats og forebygging

Regjeringen vil legge større vekt på tidlig innsats og forebygging for å sikre at flere kan delta i arbeidslivet.

Manuellterapi 14.06.2012

Tidsskrift for Den Norske Legeforening 12.062012

Øker barnas skaderisiko i bilen

Stikk i strid med ekspertenes klare anbefalinger, mener 60 prosent av befolkningen at små barn kan sitte forovervendt i bil.

Trygg trafikk 04.06.2012

Hva skal jeg gjøre?

Jeg blir omtalt som snylter, kriminell, mindreverdig, lat og utnyttende, bare fordi jeg er syk.

Aftenposten 04.06.2012

 

 

Pasientene blir bedre på halve tiden

Pasienter som rehabiliteres i et eget senter øker funksjonsevnen med nesten det dobbelte i løpet av omtrent halve tiden, sammenlignet med dem som rehabiliteres på korttidsavdeling i sykehjem.

Dagens Medisin 29.05.2012

E-resept

En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Helsedirektoratet leder prosessen og har som mål at e-resept skal være i bruk over hele landet i 2013.

E-resept innføres fylkesvis blant fastleger, avtalespesialister og ved legevakter samt i apotek og bandasjistforretninger.

Her innføres e-resept fra april 2012

Helsedirektoratet mai 2012

Du må betale for å sjekke reseptene dine

Snart blir elektroniske resepter innført i hele landet. Men ordningen er ikke gratis.

Muskel- og skjelettforskning prioriteres i Europa

Forskning på muskel- og skjelettsykdommer er ett av syv prioriterte områder for europeiske arbeidsmiljøforskere.

Manuellterapi.no 22.05.2012

Den nye papirløse ordningen med e-resepter er snart innført over hele landet.

E-reseptene gjør at pasienter bare trenger å identifisere seg i kassen når de skal hente ut medisinene sine.

NRK 18.05.2012

 Yrkesskadeordningen utvides

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at yrkesskadeordningen skal utvides til å omfatte alle typer sykdommer og skader i muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapi.no  16.,05.2012

Samhandleri-samhandlera

Ordet som er på alles lepper. Smilende, selvsikkert. Man skulle nesten tro at det var det nye panacea – mirakelkuren som skal helbrede alt som noensinne har feilet det norske helsevesen.

Aftenposten.no 11.05,2012

Snart kan du få legehjelp på nett

I fremtiden kan du kanskje kunne få legehjelp på e-post og tilgang til hele journalen din på nett. Og hvis du er heldig, får du videochatte med legen.

VG 08.05.2012

8.-9. mai møtes helsenorge for å diskutere samhandlingsreformen fire måneder etter startskuddet

Helse- og omsorgsdepartementet 07.05.2012

 

Pasientenes opplevelse skal styre sykehusene

Regjeringen vil offentliggjøre og bruke pasientenes erfaringer ved norske sykehus. Derfor brukes for første gang pasientenes erfaringer fra sykehusene som et styringsverktøy og offentliggjøres påwww.helsenorge.no. – Resultatene viser heldigvis at pasientene er gjennomgående fornøyd med sykehusene, men det er viktig å bruke pasientenes negative og positive erfaringer til å gjøre tilbudet enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet 30.04.2012

Ble overfalt av psykotisk pasient, nektes yrkesskadeerstatning

Dette er den tøffeste kampen mot et forsikringsselskap jeg har sett.

Tv2 Hjelper deg 26.04.2012

Fastlegeordning under press

– Fastlegeordningen fra 2001 er Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform. Nå er den i fare, advarer representanter for Fastlegeaksjonen, en spontan grasrotbevegelse for fastleger.

Dagens Medisin 19.04.2012

Medikamenter mot nakkesmerter minst effektivt

Manipulasjonsbehandling ved akutte nakkesmerter er mer effektivt enn medikamentell behandling hos lege. Effekten av enkel rådgivning og øvelser er like god.

– NAV-debatten går ut over de alvorlig syke

Fullstendig kunnskapsløst når sosialstønad, dagpenger, sykdomsfravær og uføretrygd blandes sammen i en sekk, sier kroniker Anna Tostrup Worsley.

Aftenposten 08.04.2012

22 prosent får whiplash

22 prosent av bilførere og passasjerer som skades i trafikkulykker på Kanariøyene får nakkeslengskader.

Det er en betydelig lavere prosentandel enn gjennomsnittet i Spania, som ligger på 34 prosent, ifølge en rapport fra forsikringsselskapet Axa.

canariajournalen.no 08.04.2012

 

Trafikkskadde tek gruppesøksmål til Høgsterett

Assisterande generalsekretær i Landsforeininga for trafikkskadde er klar for å kjempe i Høgsterett.

NRK.NO 31.03.2012

 

Arbeidsglede er livsglede, men ikke for unge uføre

Hets og skam gjør ikke folk friskere. -Anna Tostrup Worsley

Aftenposten.no 30.03.2012

Sykehustabbe ødela helsa, nå må Ranveig (64) selge huset

Sju år etter at Ranveig Dohmen (64) måtte fjerne to nakkevirvler etter en sykehustabbe, er erstatningssaken fortsatt ikke ferdigbehandlet. – Utgifter til advokat og medisiner, gjør at jeg nå må selge huset.

NRK Nordland 30.03.2012

 

Fremdeles mulig å få særfradrag på skatten

Stortinget har vedtatt å fjerne ordningen med særfradrag på skatten for store sykdomsutgifter, men en del skatteytere vil kunne få dette særfradraget i år også.

NHF 29.03.2012

Mer nakkesleng ved dårlig helse

Personer som har dårlig helse fra før, rapporterer dobbelt så mye nakkesleng, og nesten fire ganger så mye nakkesleng og nakkesmerter, som folk flest.

Dagens Medisin 15.03.2012

Svimmel – hva med nakken?

Eiker Avis 15.03.2012

Pasienter skjønner ikke sykehusbrev

Helsedirektoratet bekrefter at mange har problemer med å skjønne brevene.

Aftenposten 05.03.2012

Ønsker innspill om IT i helse- og omsorgssektoren

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om IT i helse- og omsorgssektoren, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å komme med innspill.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.03.2012

 

Kartlegging av hvordan pasientenes rettigheter følges opp

Helse- og omsorgsdepartementet  ga i fjor Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge praktiseringen av bestemmelsene om frist i pasient- og brukerrettighetsloven. Helsetilsynet ble samtidig bedt om å redegjøre for tilsynserfaringer knyttet til etterlevelsen av disse bestemmelsene. Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt svar fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.03.2012

Nordens første helkropps MR

Dagens Medisin 01.03.212

Chili på resept godkjent av Legemiddelverket

Et nytt plaster for behandling av lokal nervesmerte er nå godkjent som reseptbelagt legemiddel.

Dagens Medisin 01.03.212

Sjekk dine egenandeler helsenorge.no

Den nye tjenesten Mine egenandeler gir deg oversikt over registrerte egenandeler og utbetalte refusjonsbeløp. Dette gir bedre oversikt og større forutsigbarhet for når du får frikort.

Helse- og omsorgsdepartementet 20.02.2012

Behandling av kroniske nakkesmerter

Thorakal manipulasjon er effektivt som behandling av kroniske mekaniske nakkesmerter.

manuellterapi.no  24.02.2012

 

 

I stedet for uføretrygd

Nav. Det er ikke arbeidsmarkedet som er for tøft, Hanne Bjurstrøm!  – Det er din egen politikk.

Aftenposten 20.02.2012

Lover behandling til kjeveskadde

– Alle som lider av kjevesmerter skal få hjelp i løpet av 2012, lover Helsedirektoratet.

TV2 16.02.2012

Pasientundervisning kan dempe muskel- og skjelettsmerte

Undervisning i hvordan nervesystemet fungerer, kan lette smerte, bedre funksjonsnivå, forhindre katastrofetanker og fremme fysisk ytelse hos pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmerter.

Manuellterapi.no 14.02.2012

 

Nakkeslengskadet tilkjent ti millioner – Forsikringsgigant tapte på alle punkter:

Gjensidige innrømmer ansvar, men mener 56-årig toppsjef hadde fremtiden bak seg og nok ville ha mistet jobben uansett nakkeskade.

Aftenposten 09.02.2012

 

Nå kan sovemedisinen få deg «promilletatt»

Fra 1. februar fikk i alt 20 narkotiske stoffer og legemidler «promillegrense». Noen av dem er til dels vanlige legemidler.

VG. 06.02.2012

Banebrytende bildediagnostikk

Det amerikanske kontrollorganet The Food and Drug Administration har godkjent et spennende nytt verktøy som måler ryggradens funksjon. Teknologien som er utviklet ved Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England, har potensiale til å bedre diagnostisering- og behandlingstilbudet for pasienter med ryggproblemer.

Norsk kiropraktorforening 05.02.2012

Ønsker autorisasjon av manuellterapeuter

Autorisasjon av manuellterapeuter bør være en logisk oppfølgning av samhandlingsreformen. Det mener både helsepolitikerne i Ap og manuellterapiveteraner.

Manuellterapi.no 26.01.2012

 

 

Når behandlingen ikke virker

Hva skjer når vi som leger selv ikke har behandlingsalternativ til pasientene, eller antar en sykdom er psykosomatisk betinget?

Maria Gjerpe – lege og blogger

Aftenposten 26.01.2012

I harnisk over fastlegeforskrift

Debatten om forslaget til ny fastlegeforskrift fortsetter å rase på legenes diskusjonsforum Eyr.

Dagens Medisin 25.01.2012

Funksjonshemmede kan miste gratisparkering

Funksjonshemmedes gratisparkering kan bli ofret for å få på plass nye felles regler for hele parkeringsbransjen

Aftenposten 24.01.2012

Skal sitte bakovervendt

Barn under fire år skal sitte fastspent i barnesete som vender mot kjøreretningen.

Oppland Arbeiderblad 16.01.2012

Lanserer dataspill mot dødsulykker

De siste fem årene har 212 ungdommer omkommet på norske veier. Nå lanserer Trygg Trafikk dataspillet «Real Life Auto» som skal redde unge liv i trafikken

Trygg Trafikk 10.01.2012

Synsing av enkeltdiagnoser

Aftenposten 10.01.2012

Ønsker innspill om kvalitet og pasientsikkerhet

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å bidra på en egen nettside.

Helse- og omsorgsdepartementet 10.01.2012

Viktig verktøy til kommunene

I dag får kommunene tilsendt statistikk over innbyggernes helse, utarbeidet som egne folkehelseprofiler. Disse vil blant annet inneholde data om ulykker, kreft, KOLS, psykisk lidelse og diabetes.

Helse- og omsorgsdepartementet 10.01.2012

Nytt fra 2012 i helse- og omsorgssektoren

Fra 1. januar 2012 begynner blant annet Samhandlingsreformen, nyfødte vil bli testet for 21 flere sykdommer og den nye Folkehelseloven trer i kraft.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.01.2012

Felles journal gir enklere tilgang til nødvendige helseopplysninger

Regjeringen fastsatte fredag 9. novbember en ny forskrift som åpner for at alle som behandler samme pasient i et etablert fellesskap kan bruke en felles pasientjournal for pasienten.

Helse- og omsorgspedartementet 09.11.2012 

Nakkesleng øker faren for angst og depresjon

Skader og smerte etter nakkesleng er fortsatt omstridt. Psykiater Hanne Gro Wenzel har i sin doktoravhandling sett på helsetilstanden hos pasienter som rapporterer nakkesleng.

St. Olavs Hospital 16.10.2012 

Tidenes satsing på sykehusene

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene til sykehusene med 1,95 milliarder kroner. Dette er den høyeste budsjetterte veksten noen sinne, og betyr en vekst i pasientbehandlingen på vel to prosent. Samtidig videreføres arbeidet med økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet.

Helse – og omsorgsdepartementet .08.10.2012 

Tar legevakthistoriene på alvor

Helse – og omsorgsdepartementet vurderer behov for å endre forskriften som regulerer legevakt tjenestene.

Helse – og omsorgsdepartementet 29.08.2012

Flere fastleger og kortere ventetid

Fastlegeforskriften er nå klar. Det blir lettere å få tak i legekontoret på telefon, raskere å få time og flere hjemmebesøk. I tillegg vil regjeringen bidra økonomisk, slik at det blir lettere for kommunene å rekruttere leger.

Helse – og omsorgsdepartementet 29.08.2012

Omfattende kritikk av Litauen-studiene?

Fra artikkelen:
«Slutssatsen även i denne artikel är att symptom efter akut whiplashskada är självbegrensande och kortvariga.» Deretter påstås uten tallmessig begrunnelse at man for statistisk holdbarhet av studien hadde trengt hele 2 600 påkjørselsofre og 2 600 kontrollpersoner.

Tidsskrift for Den Norske Legeforening 12.062012

Satser på tidlig innsats og forebygging

Regjeringen vil legge større vekt på tidlig innsats og forebygging for å sikre at flere kan delta i arbeidslivet.

Manuellterapi 14.06.2012

E-resept

En ordning med elektroniske resepter innføres nå gradvis i Norge. Helsedirektoratet leder prosessen og har som mål at e-resept skal være i bruk over hele landet i 2013.

E-resept innføres fylkesvis blant fastleger, avtalespesialister og ved legevakter samt i apotek og bandasjistforretninger.

Her innføres e-resept fra april 2012

Helsedirektoratet mai 2012

Muskel- og skjelettforskning prioriteres i Europa

Forskning på muskel- og skjelettsykdommer er ett av syv prioriterte områder for europeiske arbeidsmiljøforskere.

Manuellterapi.no 22.05.2012

Yrkesskadeordningen utvides

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at yrkesskadeordningen skal utvides til å omfatte alle typer sykdommer og skader i muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapi.no  16.,05.2012

8.-9. mai møtes helsenorge for å diskutere samhandlingsreformen fire måneder etter startskuddet

Helse- og omsorgsdepartementet 07.05.2012

Pasientenes opplevelse skal styre sykehusene

Regjeringen vil offentliggjøre og bruke pasientenes erfaringer ved norske sykehus. Derfor brukes for første gang pasientenes erfaringer fra sykehusene som et styringsverktøy og offentliggjøres på www.helsenorge.no. – Resultatene viser heldigvis at pasientene er gjennomgående fornøyd med sykehusene, men det er viktig å bruke pasientenes negative og positive erfaringer til å gjøre tilbudet enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet 30.04.2012

Ønsker innspill om IT i helse- og omsorgssektoren

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om IT i helse- og omsorgssektoren, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å komme med innspill.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.03.2012

Kartlegging av hvordan pasientenes rettigheter følges opp

Helse- og omsorgsdepartementet  ga i fjor Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge praktiseringen av bestemmelsene om frist i pasient- og brukerrettighetsloven. Helsetilsynet ble samtidig bedt om å redegjøre for tilsynserfaringer knyttet til etterlevelsen av disse bestemmelsene. Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt svar fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.03.2012

Sjekk dine egenandeler helsenorge.no

Den nye tjenesten Mine egenandeler gir deg oversikt over registrerte egenandeler og utbetalte refusjonsbeløp. Dette gir bedre oversikt og større forutsigbarhet for når du får frikort.

Helse- og omsorgsdepartementet 20.02.2012

Banebrytende bildediagnostikk

Det amerikanske kontrollorganet The Food and Drug Administration har godkjent et spennende nytt verktøy som måler ryggradens funksjon. Teknologien som er utviklet ved Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England, har potensiale til å bedre diagnostisering- og behandlingstilbudet for pasienter med ryggproblemer.

Norsk kiropraktorforening 05.02.2012

Ønsker innspill om kvalitet og pasientsikkerhet

Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å bidra på en egen nettside.

Helse- og omsorgsdepartementet 10.01.2012

Viktig verktøy til kommunene

I dag får kommunene tilsendt statistikk over innbyggernes helse, utarbeidet som egne folkehelseprofiler. Disse vil blant annet inneholde data om ulykker, kreft, KOLS, psykisk lidelse og diabetes.

Helse- og omsorgsdepartementet 10.01.2012

Fra 1. januar 2012 begynner blant annet Samhandlingsreformen, nyfødte vil bli testet for 21 flere sykdommer og den nye Folkehelseloven trer i kraft.

Helse- og omsorgsdepartementet 02.01.2012

Skroll til toppen