Helse

Antall fastleger øker 

Helsedirektoratet presenterer denne uke sin halvårsrapport for allmennlegetjenesten. Den viser at antallet fastleger har økt. – Vi er svært glade for at rekrutteringen til fastlegeyrket nå øker igjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.  167 nye fastleger Så langt i år har veksten i antallet fastleger i fastlegeordningen vært større enn i tidligere år, med en økning […]

Antall fastleger øker  Read More »

Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging ønsker vi å sette søkelyset på mennesker med kronisk smerter. Det er mennesker som må finne måter å leve på med store smerter, som opplever utenforskap og mangel på oppfølging fra helsevesenet. LIVSKVALITET: – Det er viktig å komme i gang med tidlig opplæring og støttetiltak for mennesker med kroniske

Selvmordsforebygging: Mennesker med kroniske smerter i faresonen Read More »

Helsekompetanse

Pasientrettigheter Hvordan vi finner, forstår og anvender medisinsk informasjon, og hvordan vi navigerer, sorterer, benytter oss av og samhandler med helsevesenet ( – andre instanser?) HOD: Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023.

Helsekompetanse Read More »

Skroll til toppen