Helse

Helsekompetanse

Pasientrettigheter Hvordan vi finner, forstår og anvender medisinsk informasjon, og hvordan vi navigerer, sorterer, benytter oss av og samhandler med helsevesenet ( – andre instanser?) HOD: Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023.

Helsekompetanse Read More »

Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse?

Har du opplevd at egen har manglet viktig informasjon om din helse? Snart får de som behandler deg enklere tilgang til dine journaldokumenter. Det gir dem bedre grunnlag for å gi trygg og riktig helsehjelp. Du kan begrense hvilke journaldokumenter som skal vises. Sykehusene i Helse Nord og Oslo universitetssykehus skal nå prøve ut deling

Har du opplevd at legen har manglet viktig informasjon om din helse? Read More »

Skroll til toppen