Forfatternavn:NITO

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten. Det er Helsedirektoratet og Bufdir som har samarbeidet om de nye faglige rådene, de nye rådene erstatter de midlertidige som Bufetat tidligere har fulgt.

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging Read More »

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det

Gir polikliniske tilbud og kortere opphold like gode resultater? Kan digital oppfølging erstatte rehabiliteringsopphold? Hva med de som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det? Et innlegg av Eli Steen , Ryggpasient og daglig leder i ryggforeningen i Norge Jeg er bekymret over at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten reduseres uten at kommunene har bygd tilsvarende opp.

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det Read More »

Webinar om smertekartlegging

Norsk Manuellterapiforbund inviterer til webinar om smertekartlegging 17- april 2024. Bli med på et svært matnyttig webinar om smerter og smertekartlegging! Opptak er tilgjengelig 14 dager i etterkant.  Læringsutbyttemål: Etter gjennomført webinar skal deltakeren ha: Forelesere: Lars Petter Granan og Tone Marte Ljoså. Lars Petter Granan: Granan er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Webinar om smertekartlegging Read More »

LFN var i møte med helsedirektoratet

LFN var i møte med helsedirektoratet. Leder Hanne Fjeldberg og Hjørdis K Dahle var torsdag 30. november i møte med Helsedirektoratet. I møtet la de fram LFNs  ønsker  om: men familien rundt, det sosiale, arbeidsforhold og samfunnsøkonomiske forhold  De påpekte behov for: (hvordan leve videre med smerter) og oppfølging fra helsevesenet.  ME , Migrene, trigeminus-neuralgier,

LFN var i møte med helsedirektoratet Read More »

Oslo met

Er du forelder til en ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter og kunne tenkt deg å delta i et forskningsprosjekt?

VI søker foreldre til ungdommer på videregående skole som har langvarige eller tilbakevendende smerter som for eksempel hodepine, rygg-, nakke-, skulder- eller bensmerter med varighet på minst 3 måneder eller mer». Oslo Met

Er du forelder til en ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter og kunne tenkt deg å delta i et forskningsprosjekt? Read More »

Skroll til toppen