Uncategorized

Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt

Fysisk aktivitet gjør oss friskere. Og med en friskere befolking øker også nærværet på arbeid, belastningen på helse- og omsorgstjenesten reduseres og gjør at flere blir selvhjulpne lengre. Det viser nye estimater fra Helsedirektoratet. Resultatene viser at dersom en inaktiv 20-åring begynner å bli litt fysisk aktiv, eksempelvis 10–15 minutters daglig rask gange, vil vedkommende […]

Helsegevinstene fra fysisk aktivitet er større enn tidligere antatt Read More »

Fastlegeordningen:

Ekspertutvalg leverte endelig rapport Nyhet | Dato: 18.04.2023 Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapport fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten. – I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger

Fastlegeordningen: Read More »

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) Read More »

Skroll til toppen