LFN Østfold holder årsmøte

         Innkalling til årsmøte 2024

LFN Østfold holder årsmøte tirsdag 19. mars 2024 kl. 18:00.

Møtested: Lande Bosenter, Råkilveien 35, 1710 Sarpsborg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til

Jane Anita Jensen, Rådalsveien 20b, 1663 Rolvsøy.

Mobil:995 94760

Email: j-anita@online.no

Skroll til toppen