Politikk

Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov

Tjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene kan bli bedre, men mange kommuner gjør et viktig arbeid for å forbedre disse tjenestene. Det kommer frem i en kartlegging av helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov i kommunene. Kartleggingen skal gi mer kunnskap om organiseringen, innholdet og samordningen av tilbudet. Kartlegging av helse og omsorgstjenestetilbudet […]

Helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov Read More »

Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde

Fra januar 2017 vil honnørkortet for uføretrygdede og blinde få et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort. Dagens honnørkort vil fortsatt være gyldig, slik at eksisterende brukere ikke trenger å bytte til nytt kort. Det nye honnørkortet i bankkortformat vil fortsatt være

Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde Read More »

En av fire med funksjonsnedsettelse slutter i jobb på grunn av digitale barrierer

I en undersøkelse Deltasenteret har gjennomført kommer det fram at 26 prosent har valgt eller blitt tvunget til å avslutte et arbeidsforhold som følge av digitale barrierer. I tillegg viser undersøkelsen at kun én person har fått prøve de de interne IKT-systemene på arbeidsplassen før tilbud om ansettelse. Les hele saken her. Publisert 31.05.2016

En av fire med funksjonsnedsettelse slutter i jobb på grunn av digitale barrierer Read More »

Stortinget lyttet til Personskadeforbundet LTN – stanser varslet kutt på 10 millioner kroner

I årets statsbudsjetthøringer i Stortingets justiskomité brukte Personskadeforbundet LTN mye av sin høringstid på bekymringer knyttet til de varslede kutt i bevilgningen til Kontoret for voldsoffererstatning. (KFV) Forbundet viste blant annet til at kuttene var basert på feilaktig forståelse av erstatningsrettslige prosesser. Dersom det ble kutt i bevilgninger ville det medføre enda lengre saksbehandlingstid samt

Stortinget lyttet til Personskadeforbundet LTN – stanser varslet kutt på 10 millioner kroner Read More »

Bred enighet i Stortinget om etablering av kiropraktorutdanning

To komiteer engasjerte seg da spørsmål om snarlig etablering av kiropraktorutdanning og økt satsing på muskel og skjelett ble diskutert på Stortinget tirsdag 5. mai. Ruth Grung (A) fra Helse- og omsorgskomiteen og Marianne Aasen (A) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fremmet to interpellasjoner, og debatten som fulgte viste stor vilje i Stortingssalen for denne

Bred enighet i Stortinget om etablering av kiropraktorutdanning Read More »

Skroll til toppen