Møte i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Jane_dep

1. September var Arne Lein fra NHf , Arve Nordahl og Jane Jensen LFN i møte med  Kristin Holm Jensen Stats sekretær  i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Der var også Lisbeth Normann til stede sammen med andre fra staben.

LFN hadde bedt om et møte for å ta opp  – Diagnostisering, behandling og rehabilitering av Nakkeskadde i Norge.

LFN viste til  Representantforslag fra 2008-2009) fra noen stortingsrepresentanter som la frem følgende forslag til Regjeringen.

Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg  til WHO s retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG( diagnoserelaterte grupper) og diagnostisering,  behandling ,oppfølging, skadeomfang ,jus og forsikring.

Legene må kjenne til regelverket og veiledningsmatriale for å kunne kode riktig. Den mangelfulle  opplæringen i medisinsk koding er trolig årsaken til at nesten 405 av legene svarer at de ikke kjenner godt nok til kode og veilednings materialet i ICD-10 bok.

Dette gjelder ved fastsetting av hoveddiagnose.

Når vi vet at nakkeskader kan utløse 32 andre alvorlige sykdommer, sier det seg selv at ved bi-diagnoser kan resultatet fort bli verre.

Vi tok også opp at  Nakkeskader blir fremstilt som en Psykisk lidelse. Det er skaden som kommer først og ikke problemene med psyken.

Vi tok også opp forholdene for å få benyttet  bilder, spesialist erklæringer fra utlandet da vi viser til at WHO retningslinjer skal brukes.

Mange av våre medlemmer blir blankt avvist i Norge når de har bilder, rapporter som sier tydelig hva og hvor skaden er.

Vi ba og om en grundig gjennomgang  av lærebøkene til Legene slik at  WHOs retningslinjer for diagnostisering av Nakkeskader kommer  inn.

Hadde vi som Nakkeskadde blitt ivaretatt etter reglene som gjelder for WHO hadde vi vært spart for en lang og utmattende kamp mot Leger, spesialister Nav, og ikke minst forsikringsselskaper.  Vi venter fortsatt på svar hva de skal gjøre med mangelfull opplæring av leger om retningslinjer.

Skroll til toppen