Stortinget lyttet til Personskadeforbundet LTN – stanser varslet kutt på 10 millioner kroner

ltn

I årets statsbudsjetthøringer i Stortingets justiskomité brukte Personskadeforbundet LTN mye av sin høringstid på bekymringer knyttet til de varslede kutt i bevilgningen til Kontoret for voldsoffererstatning. (KFV)

Forbundet viste blant annet til at kuttene var basert på feilaktig forståelse av erstatningsrettslige prosesser. Dersom det ble kutt i bevilgninger ville det medføre enda lengre saksbehandlingstid samt at KFV ville bli tvunget til å overføre ressurser fra regressarbeid og innkreving fra dømte voldsutøvere .

Nå snur regjeringen .

Skroll til toppen