Politikk

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (ap) til Helse- og omsorgsministeren

Vil statsråden ta initiativ til at Kunnskapssenteret og eventuelt Nasjonalt Råd for Kvalitet og prioritering vurderer saken for å sikre at norske pasienter får enhetlig og best mulig behandling? Dokument nr. 15:585 (2013-2014) Innlevert: 25.03.2014 Sendt: 25.03.2014 Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (ap) til Helse- og omsorgsministeren Read More »

Pasientens helsetjeneste

Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.- Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor gjør vi flere viktige endringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  Les hele

Pasientens helsetjeneste Read More »

Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til svar på spørsmål nr. 789 hvor statsråden i sitt svar hevder at Stortingets vedtak nr. 484 omhandler ikke funksjonell MR. Dette er feilinformasjon fra statsrådens side. Norge har ratifisert WHOs retningslinjer, og Stortinget i sitt vedtak forsterket det. I WHOs retningslinjer og bruk av ICD-10 koder er både funksjonell MR

Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren Read More »

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Hvor langt har man kommet i arbeidet med de faglige retningslinjene for kompliserte nakkelidelser, som departementet ba direktoratet i 2004 om å utarbeide, og dermed sikre at alle nakkeskadde kan få en adekvat diagnose ut fra ICD- 10- diagnosesystemet og følgelig den oppfølgingen denne pasientgruppen behøver?

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren Read More »

Skroll til toppen