Mestring av langvarig smerte – pasientkurs

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi og som ledes av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.

Om behandlingsopplegget

Dette er et behandlingsopplegg ledet av psykologspesialister ved Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus.

Det er basert på kognitiv atferdsterapi, og passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring, bedre funksjon og livskvalitet.

Du får kunnskap om smerte, og lærer mentale strategier og handlingsstrategier som er nyttig ved langvarig smerte. Det er inntil 14 deltakere i hver gruppe som arrangeres, 7 samlinger á 2 timer og en oppfølgingssamling 2 måneder etter avslutning.

Mellom hver samling jobber man med hjemmeoppgaver. Det er fastlege/revmatolog som henviser. Det arrangeres både som digital behandling (datoer kommer) og behandling med fysisk oppmøte på Diakonhjemmet (se datoer over).

Skroll til toppen