Sykehuset Østfold inviterer til mestringskurs

Mestringskurs for personer med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser. ”Å leve et friskere liv” har som mål å gjøre deg mer bevisst på egne ressurser. Kurset kan også gi deg ulike redskap til bedre å mestre utfordringer i hverdagen som følge av langvarige helseproblemer.”Å leve et friskere liv” er et tillegg til kurs som er rettet […]

Sykehuset Østfold inviterer til mestringskurs Read More »