Sykehuset Østfold inviterer til mestringskurs

Mestringskurs for personer med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser. ”Å leve et friskere liv” har som mål å gjøre deg mer bevisst på egne ressurser. Kurset kan også gi deg ulike redskap til bedre å mestre utfordringer i hverdagen som følge av langvarige helseproblemer.”Å leve et friskere liv” er et tillegg til kurs som er rettet mot en spesifikk diagnose. ”Å leve et friskere liv” ledes av brukere (ikke helsepersonell) som har erfaring i å mestre egne helseproblemer. De er utdannet og sertifisert for å lede dette kurset.

Skroll til toppen