LFN Østfold

 BADING

Vi starter opp med bading for våre medlemmer igjen

tirsdag 2 oktober kl 10.00i Superland på Quality Grålum (inngang bak).

Det blir annenhver tirsdag med Quality Son tirsdag 9 oktober osv.

Dette er likemannsarbeid og vi dekker billett for bading, men hvis man skal ha lunsj må det betales selv. Det har vært positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Varmt vann, badstue etc gjør godt for muskulatur.

LFN Østfold

Badingen på Quality hotell, Son starter igjen

1. oktober starter vi høstsesongen igjen. Det blir tirsdager fra kl. 10 og er gratis for betalende medlemmer. Folk fra Sarpsborg kan sitte på med Ingar.

Informasjon fås på tlf.: 995 94 760