LFN Østfold

Badingen på Quality hotell, Son starter igjen

1. oktober starter vi høstsesongen igjen. Det blir tirsdager fra kl. 10 og er gratis for betalende medlemmer. Folk fra Sarpsborg kan sitte på med Ingar.

Informasjon fås på tlf.: 995 94 760

Skroll til toppen