Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014

helsepedartementet kopi

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013.   Les saken.

Helse-og omsorgsdepartementet 08.11.2013

Skroll til toppen