LFN Oslo og LFN Akershus har gleden av å invitere til sosialt samvær

 på Olympen Mat & Vinhus, Grønlandsleiret 15, Oslo, 23. januar 2014 kl. 1800

Her koser vi oss med god mat, og litt å drikke, for ikke å glemme godt humør.

Bindende påmelding, og du er sikret plass ved å innbetale kr 200,- til konto

  1. 1286.42.44856 for Akershus sine medlemmer
  2. 0531.49.46059 for Oslo sine medlemmer                                                

Innen 13. januar 2014

Ønsker dere flere opplysninger ta kontakt.

  1. Åse Olsen, telefon 63 99 88 48/ 97 11 20 21 eller e-post aas-ols@online.no
  2. Turid Monsen, telefon 22 68 20 52/ 90 50 55 85 eller e-post turid.monsen@getmail.no

Med hilsen styrene i LFN Oslo og Akershus      

Skroll til toppen