Antall fastleger øker 

Helsedirektoratet presenterer denne uke sin halvårsrapport for allmennlegetjenesten. Den viser at antallet fastleger har økt.

– Vi er svært glade for at rekrutteringen til fastlegeyrket nå øker igjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

167 nye fastleger

Så langt i år har veksten i antallet fastleger i fastlegeordningen vært større enn i tidligere år, med en økning på 167 fastleger per oktober 2023. 
Det betyr at 43 000 flere innbyggere har en fastlege per oktober 2023, sammenlignet med slutten av 2022. 

Årsakene til at vi får flere fastleger er flere, men Guldvog trekker særlig frem tilskudd til allmennlege i spesialisering (ALIS) som en viktig driver for økt rekruttering til kommunene. 

Dette understøttes av søknadstall fra 2023, der 228 kommuner har søkt om til sammen 458 millioner i tilskudd for totalt 1871 leger. 

Dette er en økning på 513 nye leger sammenlignet med søknadsåret 2022. 

– Vi er opptatt av å fremme allmennlegetjenesten som en attraktiv og trygg karrierevei, og tallene viser at vi er på riktig vei, sier Guldvog. 

Skroll til toppen