LFN Trøndelag

Landsforeningen for Nakkeskadde inviterer medlemmer i LFN Trøndelag til møte på Sandmoen Kro;tirsdag;15. september kl. 18.30 – 20.30

Jane Anita Jensen, Leder i LFN, vil orientere om arbeidet som gjøres i LFN sentralt.

 Likepersonsarbeid
 Kurs og aktiviteter
 Arbeid i Rådet for muskel og skjelett
 Påvirkning inn mot helsedirektoratet og offentlige myndigheter
Kristian Lian fra NHF Trøndelag vil informere om regionens arbeid.
Vi vil også ta opp interessen for lokalt arbeid i Trøndelag og veien videre

Enkel servering. Vel møtt.
Vennlig hilsen
Randi Gilles Jane, Kontaktperson                          Anita Jensen,  LFN Trøndelag Leder LFN

Skroll til toppen