LFN i møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Landsforeningen for Nakkeskadde, LFN,  var i møte med statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, tirsdag 5. september 2023.

LFNs overordnete mål med møtet: Større fokus på mennesker med nakkeskader

  • Nasjonale anbefalinger for å skille ut alvorlige nakkeskader (ca. 10%) 
  • Rett til tilpasset helsehjelp for nakkeskadde
  • Bedre forståelse for komplekse skader i nakke som ikke bare påvirker pasienten, men familien rundt, det sosiale, arbeidsforhold og samfunnsøkonomiske forhold 

  • Forslag:  Pakkeforløp ved langvarige nakkeskader 

LFN viste til tall: Mer enn 60.000 mennesker i Norge lever med plager etter nakkesleng og skader. Årlig blir  20-25 000 personer nakkeskadd. Av disse blir en stor andel bra etter en tid, mens ca 10% får langvarige plager.

LFN ønsker: Klare diagnostiske kriterier og forpliktelse til å bruke ICD -10 kodesystemet. Diagnose som utløser rettigheter til helsehjelp.

Dette krever klare DIAGNOSER. Riktig verktøy og utarbeidede kriterier til diagnose.

  • Norge må inkludere avanserte diagnostiske hjelpemidler (Vektbærende MRI,  krysspeiling med  DMX ( digital-motion-X-ray), for å identifisere nakkeskader. Rett til helsehjelp ikke bare i Norge men også innen EØS -systemet. ( Saken ligger hos Esa)
  • Rett til tidlig behandling, forebyggende sykdomsbremsende tiltak, samt rehabilitering
  • Hjelp og oppfølging 

Nakkeskadde har rett på helsehjelp og et verdig liv etter skade.


For  Norge koster muskel-skjelett lidelser 165 milliarder årlig (OsloEconomics)

Skroll til toppen