Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles fra 1. januar

Nyhet | Dato: 16.12.2022

Avviklingen innebærer ikke at pasientens rett til å velge behandlingssted forsvinner. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud.

Skroll til toppen