Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste

Nyheit | Dato: 04.04.2024

Totalt fem kommunar får tilskot til arbeidet med Pasientens legemiddelliste gjennom Helseteknologiordninga. Det største tilskotet på 6,27 millionar kroner går til Bergen kommune, som i lengre tid har vore ein føregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste. Dei resterande midlane går til fire nordnorske kommunar.

Pasientens legemiddelliste går ut på å skape ei felles digital oversikt over legemidla pasientar bruker, og skal bidra til å redusere sjansen for feil bruk av legemiddel.

Les hele saken her

Skroll til toppen