Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt

​Rapporten brukar erfaringar frå Noreg (blant dei legar som nyttar seg av e-konsultasjon (tekst, video og bilete) i dag, og kunnskap om bruk av e-konsultasjon i land som Sverige, Danmark og England.

I arbeidet med rapporten har direktorata hatt nær dialog med Legeforeningen, pasient- og brukarorganisasjonar og leverandørar av e-konsultasjonsløysingar.

Rapporten legg vekt på at e-konsultasjon bidreg til å modernisere fastlegeordninga
. E-konsultasjon blir ein viktig del av innbyggjarane og pasientane si netthelseteneste
. E- konsultasjon skal vera enkelt, spare tid, kan auke tilgjenge og gjere arbeidskvardagen meir fleksibel både for innbyggjarar og legar
. Truleg vi fleire konsultasjonar skje via tekst- og videokonsultasjon i framtida

• Arrange initial follow-up to assess efficacy of therapy and tolerability of patient to generic viagra e.g. ironing, polishing 2-4.

.

Last ned rapporten

Dette innlegget ble publisert i Helse, Politikk. Bokmerk permalenken.