NAKKE- OG KJEVESKADDE MÅ FÅ ET BEDRE HELSETILBUD I NORGE.


Referat konferanse Oslo 30 Januar 2016.

Nakke- og kjeveskaddes landsforening satte i helgen fokus på det manglende tilbudet mange skadde i Norge opplever ved å holde konferanse om temaet.


Det var mange påmeldte, og de kom fra ulike miljøer. Det var blant annet tannleger, manuellterapeuter, osteopater, naprapater, fra strakstiltaket angående TMD på Haukeland universitetssykehus, fra Helsedirektoratet, advokater, skadde og pårørende, og andre pasientorganisasjoner.
Foredragsholderne satte fokus på ulike aspekter ved dette temaet.

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP) belyste den alvorlige sitasjonen som er i Norge. Han antydet at vi står ovenfor en pandemi av mennesker som ikke får adekvat helsehjelp i Norge fordi at de eksperter som er ansvarlig ikke henviser til korrekt diagnostikk og behandling.

Tematikken om å få stående MR har også vært drøftet på Stortinget, slik at Norge kan få på plass adekvat diagnostikk av nakkeskader.
– Etter samtaler med lederen i helsekomiteen i år så opplyser hun om at ikke alt for lenge vil en slik maskin komme på plass, men spørsmålet blir jo, hvem vil henvise til bruk av denne maskinen, forklarte Fredriksen.


Fredriksen tok også opp viktigheten av å ha et transparent system i Norge som er kontrollerbart, og at spesialister i dobbeltroller bør opphøre. Han poengtere også at vi har et system i Norge som ikke fungerer, og at byråkratene ikke må tviholde på dette da det fører til at mennesker ikke får adekvat helsehjelp.

Professor i radiologi fra England, Francis Smith fortalte om hvordan nakkeskader vil la seg diagnostisere med stående MR, og alvorligheten av disse skadene må bli akseptert av det medisinske miljøet, og at man må ta i bruk adekvate radiologiske metoder.

Han fortalte om alvorlige leddbåndskader som fører til instabilitet i nakken. Spesielt i overgang hode/nakke blir mange skadet. I mange tilfeller fører instabilitet i dette området til at deler av hjernen synker ned (Chiari) og legger press på ryggmargen. De som er alvorligst skadet vil kunne trenge operasjon for å stabilisere nakken. Han snakket også om en stor studie som er gjort internasjonalt angående nakkeskader:


http://ihiwg.org/wp-content/uploads/2013_francis-smith_upright-MRI-in-Cranio-cervical-junction_san-diego.pdf

Lege Knut Birger Kvist snakket om de nevrofysiologiske og biokjemiske implikasjoner ved nakkeskader. Det er mange følgetilstander som vil kunne oppstå ved nakkeskader. Han poengterte også at nakke- og kjeveskader må sees i sammenheng da det påvirker begge veier, og oppfordret til tverrfaglig samarbeid. Han nevnte også at norsk helsevesen ikke klarer å hjelpe pasientene på en god nok måte.


– Plager som kan oppstå gradvis, og gjerne forsinket i forhold til skaden, blir oftest symptombehandlet i vårt helsevesen. Det må således være mange som lider i dette landet, og i årevis, og ofte med stadig minkende krefter og økende multiple plager sier Kvist.
Han poengterte viktigheten av å få stilt korrekte diagnoser med adekvat radiologi.


Og han fortsatte:
Instabil nakke pga. brudd eller overstrekk av ligamenter, fører til feilsignaler fra proprioseptive reseptorer.
Ved nakkeinstabilitet vil proprioseptive dysfunksjon føre til mye feilsignaler til hjernestamme/ganglier/hjerne, der muskelstramninger/forkortninger og evt. dystonier «gipser» instabiliteten.
Dette fører igjen til aktivering av C-fibre og NMDA-reseptorer.


Trigging av Trigeminus-nerven, som i hovedsak er sensorisk, kan gi migrene, og sensoriske smerter i dens innervasjons-område, f.eks. smerter i ansikt, øyne, tenner, gane, bihuler, røde øyne om morgenen.
Motorisk affeksjon av Trigeminus-nerven kan gi muskelforkortninger av tygge-muskler og derved kjeveleddsskader med smertefull tygging/svekket evne til full munnåpning/skjevt bitt/bruskskade/tannskader.
Han trakk også frem at pasienter med nakkeskader får mitokondriesvikt:
Hva er mitokondrier?
Vi har 2000 – 5000 i hver celle, avhengig av energibehovet til cellen. Mitokondriene produserer bl.a. livsviktig energi (ATP) til cellens funksjoner.
Oksidativt stress pga. skadelige betennelsesfaktorer, kan derfor skade mitokondriene, slik at det oppstår energisvikt og svikt i en rekke funksjoner.
Blir cellene syke, blir organer syke. Immunsystemet blir også påvirket, dessuten kan reparasjonsevnen på DNA svekkes.


Alvorlig nakkeskade kan altså føre til sen sykdommer, med felles årsakssammenheng, eller såkalte komorbide lidelser.
Kvist poengterte også at mange pasienter blir henvist på feil grunnlag til psykolog/psykiater.
Han forklarte også at mennesker med nakkeskader trenger høye doser med vitamin B12, dette for å nøytralisere nitrogenoksyd, en gass kroppen produserer for mye av ved nakkeskader. I tillegg til mer ketogen kost, og tilskudd av andre vitaminer og mineraler. Han nevnte spesielt magnesium som viktig.


Agnieszka Jasek, tannlege og Piotr Komorowski, manuellterapeut og osteopat fra Irdent klinikken i Polen forklarte om viktigheten av det tverrfaglige aspektet ved rehabilitering av kjeveleddsdysfunksjon og at man må se nakke og kjeve i sammenheng, og også hvordan resten av kroppen kompenserer i forhold. De forklarte om sine prinsipper med det tverrfaglige og kroppsholdningen må analyseres. De trakk frem at bindevevet i kroppen måtte undersøkes etter osteopatiske prinsipper, og at problemene kunne komme fra ulike områder man først ikke antok. Sykehistorien var viktig og eventuelle traumer. De forklarte at mange kom til dem med feil diagnoser.


De forklarte også sine diagnostiske metoder med tanke på hvordan kjevens posisjon skal være, og at mange hadde feilstillinger i kjeveleddene, men altså at dette kunne skyldes svært mange ulike årsaker, og at det måtte utredes. Metodene for utredning av kjevefunksjon kunne måles nøyaktig hvor kjevens plassering skulle være, og de kunne måle hvordan trykket på tennene i forhold til om de var i balanse.

Avslutningsvis vil vi takke foredragsholderne og til alle som kom. Vi håper at vi kan bygge videre på dette fundamentet slik at vi kan få en positiv utvikling i Norge slik at mennesker med skader og smerteproblematikk kan bli hjulpet bedre i fremtiden.

Hilsen

Knut Albert Pedersen

Nakke og kjeveskaddes landsforening

Skroll til toppen