LFN har sent brev til NAV-direktøren vedrørende avklaringspenger

LFN har den senere tiden fått mange spørsmål pr

telefon og mail på hva som vil skje med alle som har vedtak om arbeidsavklaringspenger frem til og med 28. februar 2014. Dette gjelder spesielt den gruppen  som har gått på denne stønaden i fire år eller lengre.

 LFN har sendt et brev til NAV direktøren med kopi til Arbeidsdepartementet for å få en grundigere orientering om hva som skjer.
Skroll til toppen