Hjelp pasienten med å velge behandlingssted

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. I samarbeid med pasienten kan legen undersøke ventetider, og finne det beste alternativet for pasienten allerede før henvisningen sendes.

19.05.2017 11:45

Når pasienter henvises til sykehus, har de rett til å velge hvor de vil ha undersøkelse eller behandling. Pasienten kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder.

– For å ta gode valg, er det nødvendig med relevant informasjon. I mange tilfeller er det stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder sier Hanne Narbuvold, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

På helsenorge.no/velg-behandlingssted kan du sammenligne ventetider, kvalitet og antall utførte behandlinger. Det er en fordel å gjøre dette allerede før henvisningen sendes.

Bruk pasientrådgiverne

Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De kan gi informasjon om ventetider, om spesialisthelsetjenestens tilbud i den enkelte region og om pasientrettigheter
. Pasienter kan ringe 800 HELSE (800 43 573) for individuell veiledning.

– Mange er kjent med fritt behandlingsvalg, men vi ser at få kjenner til muligheten til å gå inn på nettsiden på helsenorge.no eller at de kan få hjelp av en pasientrådgiver, sier Narbuvold.

Helsepersonell kan ringe direkte til en pasientrådgiver: 800 50 005. De har god oversikt og kan gi nyttig informasjon i valg av behandlingssted for dine pasienter. Pasientrådgiverne har også oversikt over avtalespesialister.

Les mer: Fastlegens ansvar i fritt behandlingsvalg

Skroll til toppen